Rozdzielnica skrzynkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozdzielnica skrzynkowa żeliwna. Obecnie spotykna w starszych instalacjach przemysłowych.

Rozdzielnica skrzynkowarozdzielnica niskiego napięcia, zazwyczaj przeznaczona do instalacji w obiektach przemysłowych na prądy robocze do kilkuset amperów.

Izolacja – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.Żeliwo – stop odlewniczy żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami, zawierający od 2,11 do 4,3% węgla w postaci cementytu lub grafitu. Występowanie konkretnej fazy węgla zależy od szybkości chłodzenia i składu chemicznego stopu. Chłodzenie powolne sprzyja wydzielaniu się grafitu. Także i dodatki stopowe odgrywają tu pewną rolę. Według obowiązującej normy żeliwo definiuje się jako tworzywo, którego głównym składnikiem jest żelazo i w którym zawartość węgla przekracza 2% (obecność dużych zawartości składników węglikotwórczych może zmienić podaną zawartość węgla).

Rozdzielnice skrzynkowe składają się ze znormalizowanych wymiarowo i konstrukcyjnie skrzynek łączonych ze sobą za pomocą śrub lub klinów. Połączone zestawy skrzynek mocowane są do metalowych konstrukcji wsporczych lub bezpośrednio do ściany. Starsze typy rozdzielnic skrzynkowych wykonane były z żeliwa i charakteryzowały się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na niekorzystne czynniki środowiskowe. Nie posiadały drzwiczek a płyty czołowe mocowane były na śruby do obudowy, co utrudniało obsługę. Obecnie rozdzielnice skrzynkowe wykonywane są z blachy lub z materiału izolacyjnego. Obudowy wykonane z materiału izolacyjnego charakteryzującą się dużą wytrzymałością udarową, są niepalne i nietoksyczne. Mogą być przystosowane do montażu aparatów modułowych.

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do:Śruba – jest elementem połączenia śrubowego. W budowie maszyn łączniki te znajdują różnorakie zastosowanie, dlatego też występują w wielu odmianach zawartych w normie PN-91/M-82055. Śruby, pod względem postaci, różnią się między sobą m.in. kształtem łba, zakończenia lub czopa, długością gwintu w stosunku do długości trzpienia, rodzajem gwintu oraz innymi szczegółami.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rozdzielnica szafowa
 • Rozdzielnica modułowa
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2008, ISBN 978-83-919132-3-9, s. 139-138
 • Rozdzielnica modułowa – rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia, których aparaty rozdzielcze montowane są na specjalnych wspornikach TH 35 lub TS 35. Przewody zasilające obwody odbiorcze przyłączone są do zacisków ZUG lub bezpośrednio do aparatów rozdzielczych modułowych (wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, i inne). Połączenia pomiędzy aparatami mogą być wykonane za pomocą listew grzebieniowych. Rozdzielnice modułowe mogą być wykonane jako naścienne lub wtynkowe. Obudowy rozdzielnic wykonane są z metalu lub materiału izolacyjnego.Niskie napięcie (zapisywane skrótowo jako nn) – w elektrotechnice oraz elektronice oznacza napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 woltów przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego do 1500 woltów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.
  Blacha – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.

  Reklama