• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozbłysk gamma  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 50 keV. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X (rentgenowskiego) opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie – w wyniku zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub ich rozpraszaniu w polu jąder atomu. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Promieniowania gamma oznacza się grecką literą γ, analogicznie do korpuskularnego promieniowania alfa (α) i beta (β).GRB 970228 – pierwszy rozbłysk gamma, w przypadku którego zaobserwowano tzw. poświatę, czyli świecenie również w zakresie fal dłuższych niż gamma (promieniowanie rentgenowskie, ultrafioletowe, optyczne, podczerwone czy radiowe). Został zaobserwowany 28 lutego 1997 roku w galaktyce odległej o 8,123 mld ly (przesunięcie ku czerwieni z = 0,695).
  Energia rozbłysków[]
  Wizja artystyczna jasnego rozbłysku gamma w regionie formowania się gwiazd. Energia wybuchu jest wypromieniowywana w przestrzeń w postaci dwóch wąskich, przeciwległych dżetów

  Rozbłyski gamma obserwowane z Ziemi są bardzo jasne, mimo iż są niezwykle daleko. Typowa absolutna wielkość gwiazdowa długiego-błysku gamma jest tak duża, jak jasnych gwiazd w Drodze Mlecznej, chociaż znajdują się one miliardy lat świetlnych od Ziemi. Większość energii jest wypromieniowywana w zakresie fal gamma. Niektóre z błysków gamma mają jednak znaczący wkład również w zakres optyczny promieniowania elektromagnetycznego. Ponieważ rozbłyski gamma są tak niezwykle jasne, mimo tak znaczących odległości, to muszą one być bardzo energetyczne. Zakładając, że rozbłysk gamma jest sferyczny, to wypromieniowuje on energię dwa razy większą niż energia z masy spoczynkowej Słońca (energia jaką byśmy uzyskali zamieniając całe Słońce w promieniowanie).

  Galaktyka Seyferta – spiralna bądź nieregularna galaktyka zawierająca niezwykle jasne jądro, którego źródłem jest najprawdopodobniej czarna dziura, która może czasem przebić blaskiem całą otaczającą galaktykę. Emisja światła przez centralne jądro zmienia się w okresie mniejszym niż rok, co oznacza, że obszar emitujący musi mieć średnicę mniejszą niż rok świetlny. Nazwa tego typu galaktyk wywodzi się od astronoma Karla Seyferta, który badał je obszernie w latach 40. XX w. Galaktyki Seyferta należą do podklasy galaktyk aktywnych.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

  Nie ma znanych procesów fizycznych we Wszechświecie zdolnych do wytworzenia takiej energii. Dlatego uważa się, że rozbłyski gamma cechują się wyrzutami energii, które są skoncentrowane w pewnym kierunku – wąski relatywistyczny dżet poruszający się z prędkością 99,995% prędkości światła. Ponieważ dżety są mocno skoncentrowane, większość z nich nie przecina się z orbitą Ziemi i dlatego nie mogą zostać wykryte. Jeśli wziąć ten efekt po uwagę to typowa energia z rozbłysku gamma ma energię 10 J, co odpowiada 0,05% (1/2000) energii z masy spoczynkowej Słońca, co wciąż jest ogromną wartością - ona z kolei odpowiada energii wyzwalanej w wyniku wybuchu supernowych typu Ib/c. Rzeczywiście, dla niektórych rozbłysków gamma zaobserwowano wybuchy takich supernowych pochodzące z dokładnie tego samego miejsca na niebie.

  GLAST (ang. Gamma-ray Large Area Space Telescope) – kosmiczne obserwatorium promieniowania gamma, będące wspólnym przedsięwzięciem NASA, Departamentu Energii USA oraz agencji rządowych z Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Szwecji. Od 26 sierpnia 2008 oficjalną nazwą tego satelity jest Fermi GST (ang. Gamma-ray Space Telescope), na cześć włoskiego fizyka Enrico Fermiego.Teleskop kosmiczny Comptona (ang. Compton Gamma Ray Observatory, CGRO) – teleskop kosmiczny wyniesiony na orbitę 5 kwietnia 1991 roku na pokładzie promu Atlantis w misji STS-37. Teleskop prowadził obserwacje w zakresie promieniowania gamma. Nosił imię Arthura Comptona, amerykańskiego fizyka, który odkrył nazwany jego imieniem efekt, polegający na rozpraszaniu promieniowania gamma na swobodnych lub słabo związanych w atomach elektronach.

  Krótkie rozbłyski gamma wydają się pochodzić z odległości nieco bliższych Ziemi i nie są tak jasne jak długie rozbłyski gamma. Ponadto uważa się, że wiązki dżetów pochodzące z krótkich rozbłysków gamma są mniej skoncentrowane niż te pochodzące z długich.

  Zobacz też[]

 • Swift (satelita)
 • Geminga
 • SGR 1806-20
 • Bohdan Paczyński
 • GRB 090429B – rozbłysk gamma zaobserwowany przez satelitę Swift 29 kwietnia 2009 w obrębie gwiazdozbioru Psów Gończych. Rozbłysk jest kandydatem na najbardziej odległy rozbłysk gamma widziany z Ziemi, odległość do niego szacowana jest na 13,14 miliardów lat świetlnych.NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powtarzalne źródła miękkich promieni gamma (ang. Soft Gamma Repeaters, SGR) – obiekty należące do rzadkiej klasy obiektów wysyłających krótkie, powtarzalne rozbłyski promieniowania gamma w nieregularnych odstępach czasu. Obiekty te są interpretowane jako magnetary, czyli gwiazdy neutronowe o niezwykle silnym polu magnetycznym.
  Sfera niebieska (firmament, sklepienie niebieskie) – abstrakcyjna sfera o nieokreślonym promieniu otaczająca obserwatora znajdującego się na Ziemi, utożsamiana z widzianym przez niego niebem. Dawniej wierzono, że sfera niebieska jest rzeczywistą kopułą, dziś wiadomo, że jest to tylko złudzenie optyczne, a sformułowanie to jest używane jedynie w zwrotach językowych, jak np.:
  Foton (gr. φως – światło, w dopełniaczu – φοτος, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa) jest cząstką elementarną, nie posiadającą ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, o masie spoczynkowej równej zero (m0 = 0), liczbie spinowej s = 1 (fotony są zatem bozonami). Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych, a ponieważ wykazują dualizm korpuskularno-falowy, są równocześnie falą elektromagnetyczną.
  Gwiazda dziwna (gwiazda kwarkowa) – hipotetyczny typ gwiazdy zbudowanej z materii dziwnej. Istnienie takiej ultragęstej materii jest spekulowane wewnątrz bardzo masywnych gwiazd neutronowych. Modele teoretyczne sugerują, że gdy materia jądrowa w gwieździe (neutrinium – materia jądrowa w równowadze ze względu na słaby rozpad β) znajduje się pod wpływem dostatecznie dużego ciśnienia pochodzącego od grawitacji gwiazdy, zachodzi w niej proces dezintegracji nukleonów do materii kwarkowej. Gwiazda kwarkowa jest układem zawierającym plazmę kwarkową w równowadze ze względu na rozpad β (podobnie jak rozpad neutronów w gwieździe neutronowej), w skład której wchodzą kwarki (u, d, s) i gluony. Obecność gluonów opisuje stała B (nazywana stałą worka) oraz zmiana masy kwarków (masa efektywna). W chromodynamice (QCD) kwarki zyskują w plazmie kwarkowo-gluonowej znaczne masy (mu*=md* ~ 330 MeV/c², ms* ~ 450 MeV/c² (masy konstytuentne)). Swobodne kwarki gdy są ekstremalnie blisko siebie (swoboda asymptotyczna) posiadają niewielkie masy (mu*=md* ~ 7 MeV/c², ms* ~ 150 MeV/c² (masy bieżące)).
  Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.
  GRB 110328A (Swift J1644+57) – niezwykły rozbłysk gamma odkryty 28 marca 2011 roku w gwiazdozbiorze Smoka, oddalony o około 3,8 miliarda lat świetlnych od Ziemi. Najdłuższy ze wszystkich znanych rozbłysków tego typu.
  Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie. Uznaje się, że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·10 – 3·10 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.181 sek.