• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rower  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pionowym znakiem jest znak D-6 (pokazany po prawej stronie), natomiast poziomym - znak P-10 - w postaci równoległych do drogi, białych pasów tworzących ciąg ustawiony poprzecznie względem tej drogi, potocznie zwany zebrą. W tak specjalnie oznaczonym miejscu pieszy, który rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną. Warto również nadmienić, iż zabronione jest przejeżdżanie rowerem lub motorowerem przez przejście dla pieszych - do tego służy przejazd dla rowerzystów. Dopuszczalne jest natomiast jego przeprowadzenie - można przejść, trzymając go obok siebie. Wyjątkiem od tego zakazu jest niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim, osoba pchająca wózek inwalidzki bądź wózek dziecięcy, lub osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką pełnoletniego - taka osoba jest również uznawana za pieszego i może w pełni swobodnie korzystać z przejścia dla pieszych.Kolarstwo przełajowe – rodzaj kolarstwa uprawianego na rowerach o konstrukcji zbliżonej do rowerów szosowych, a więc na kołach o rozmiarze 28 cali, lecz rozgrywanego na dość trudnych trasach terenowych obfitujących w liczne przeszkody, które zmuszają zawodnika do schodzenia z roweru i przenoszenia go.
  Zobacz też[]
 • rower elektryczny
 • droga rowerowa
 • motorower
 • EuroVelo
 • VeloMazovia
 • riksza
 • winda rowerowa
 • rower wodny
 • części rowerowe
 • karta rowerowa
 • Uwagi

  1. Dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej w myśl PORD, jest pieszym.
  2. Należy posiadać dokument potwierdzający osiągnięcie 18. roku życia – dokument tożsamości (np. dowód osobisty) czy prawo jazdy. Uprawnienia do kierowania tymi pojazdami bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów wynikają z faktu ukończenia przez kierującego 18. roku życia, co może być potwierdzone jakimkolwiek dokumentem stwierdzającym jego wiek.

  Przypisy

  1. Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat, Międzynarodowe Forum Transportu: Ilustrowany słownik statystyk transportu.
  2. [1]
  3. Wielka ilustrowana Encyklopedia, s. 187, ISBN 978-83-60158-80-7.
  4. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 7.
  5. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 7.
  6. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 25.
  7. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 26.
  8. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 26.
  9. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 15.
  10. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 15.
  11. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 26.
  12. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 25-26.
  13. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 26.
  14. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 26.
  15. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 38.
  16. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 38.
  17. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 16.
  18. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 21.
  19. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2012-08-30. [dostęp 2013-05-14]. s. 26.
  20. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2015-05-08. [dostęp 2015-05-14]. s. 4.
  21. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2015-05-08. [dostęp 2015-05-14]. s. 37.
  22. Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627).
  23. Art. 8 ust. 1 pkt 10 ustawy o kierujących pojazdami.
  24. Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami.
  25. Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami.
  26. Art. 8 ust. 1 pkt 11 ustawy o kierujących pojazdami.
  27. Art. 3 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.
  28. Prawo o ruchu drogowym. Marszałek Sejmu, 2015-01-19. [dostęp 2015-07-03]. s. 125.
  29. CBOS: 70 proc. Polaków jeździ na rowerach
  Gary Christopher Fisher (ur. 5 listopada 1950 w Oakland, Kalifornia) jest uznawany za głównego wynalazcę roweru górskiego.Bicykl – rodzaj roweru dwukołowego, z wielkim przednim kołem i małym tylnym. Konstrukcja przedniego koła o tak dużej średnicy była możliwa dopiero po patencie Jamesa Starleya i Williama Huntera w 1870 na koło z drutowymi szprychami, pracującymi na rozciąganie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drezyna – rodzaj lekkiego pojazdu szynowego, używanego zwykle przez służby utrzymania szlaku do prowadzenia nadzoru, przewozu materiałów i narzędzi, transportu drużyn roboczych. Dawniej drezyny miały napęd ręczny, a ich niewielki ciężar umożliwiał zdjęcie z toru w dowolnym miejscu, obecnie w użyciu są drezyny o napędzie spalinowym. Najczęściej drezyna składa się z kabiny, umożliwiającej jazdę kilku osób, i skrzyni ładunkowej, są też konstrukcje przypominające mikrobusy. Do drezyn można stosować różnego rodzaju doczepy – np. do przewozu szyn. W Polsce opracowano i produkowano drezyny oparte na konstrukcji samochodu osobowego marki Warszawa i opracowano Mitor oparty na mikrobusie Żuk. Podobne przeróbki wykonywano także w innych krajach, np. Czesi mieli swoją drezynę na bazie samochodu osobowego Škoda 1202, w ZSRR używano drezyn przebudowanych z mikrobusów UAZ 450.
  Po I wojnie światowej – w latach dwudziestych i na początku trzydziestych – nazwą "dowód osobisty" określano dokument niezbędny do podróży zagranicznych. Pełnił on de facto rolę paszportu (i pomimo nazwy "dowód osobisty" na okładce, we wnętrzu nazywany już był paszportem). Opłata za wydanie tego dokumentu była wysoka: w czerwcu 1923 wynosiła 90 000 marek polskich, a w 1930 – 101 złotych polskich. Był jednak także wykorzystywany jako dokument meldunkowy, gdzie wstemplowywano m.in. pobyty czasowe (np. w hotelach) w kraju, ale poza miejscem stałego zamieszkania.
  W norweskim mieście Trondheim przy Bakklandet, obok Gamle Bybro, znajduje się jedyny na świecie wyciąg dla rowerów .
  Rower torowy – lekki rower na kołach o średnicy 28 cali (w jeździe na czas używa się kół o pomniejszonej średnicy ok. 26 cali) służący do ścigania się po specjalnie przygotowanych torach zwanych welodromami, przypominających bieżnię lekkoatletyczną. Taką konkurencję nazywa się kolarstwem torowym.
  Mięsień (łac. musculus) – kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych bezkręgowców i u kręgowców. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.
  Laminaty – rodzaj kompozytów: tworzywa powstające z połączenia dwóch materiałów o różnych właściwościach mechanicznych, fizycznych i technologicznych, w których składnik wzmacniający (tzw. zbrojenie) jest układany w postaci warstw (łac. lamina – cienka blaszka, płytka – stąd nazwa laminatów), między którymi znajduje się wypełnienie, pełniące rolę lepiszcza. Warstwy wzmocnienia mogą być w postaci włókien ciągłych ułożonych jednokierunkowo (tzw. rovingu), tkanin lub mat z włókna ciętego. Laminat, ze względu na swoją strukturę, ma dobrą wytrzymałość w kierunku włókien, ale bardzo słabą wytrzymałość w kierunku prostopadłym do warstw. Typowym naturalnym laminatem jest drewno, w którym wytrzymałe i sprężyste, choć wiotkie włókna celulozowe są spajane w sztywne i odporne tworzywo przez tzw. ligninę (drzewnik) o wiele mniej wytrzymałą mechanicznie od celulozy.
  Rower poziomy to rower, na którym rowerzysta przyjmuje pozycję półleżącą lub leżącą. Ze względu na specyficzną konstrukcję, rowery te uznaje się za bardziej ergonomiczne od rowerów klasycznych. Dzięki zmniejszeniu oporu powietrza oraz redukcji strat energii na pionowy ruch kolarza, jazda na rowerze poziomym jest efektywniejsza energetycznie (kosztem tego samego wysiłku można pokonać dłuższy dystans), a osiągane prędkości są wyższe niż w przypadku rowerów klasycznych. Różnorodność rowerów poziomych jest równie wielka jak rowerów klasycznych: od w pełni zamortyzowanych rowerów miejskich o krótkiej bazie do typowo wyczynowych typu "low racer", czyli niska wyścigówka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.