• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roskilde Fjord  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.Fiord – rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, często rozgałęzionej, z charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych.
  Wybrzeża[ | edytuj kod]

  Południe. Południowy brzeg fiordu ciągnie się od miejscowości Gevninge na zachodzie po Roskilde na wschodzie. Jego środkowa część posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową, której główny trzon stanowi mocno rozgałęziony półwysep Bognæs. Poza tym południowa linia brzegowa wyróżnia się sporą ilością małych zatoczek. Największą z nich jest zatoka, u wylotu której znajduje się Roskilde. Środkowa część południowego brzegu fiordu pozostała niemal dzika i niezurbanizowana. Znajdują się tutaj dwa kompleksy leśne: las Boserup Skov oraz kompleks leśny półwyspu Bognæs. Pozostałą część wybrzeża południowego stanowią łąki, pastwiska i pola uprawne. Wyniesienie terenu nie przekracza 22 m w części zachodniej, z najwyższymi wzniesieniami od 12 do 16 m w części środkowej na półwyspie Bognæs.

  Duński Ośrodek Naukowy Risø (duń. Forskningscenter Risø) – ośrodek naukowy wybudowany w miejscowości Risø, nieopodal Roskilde. Ośrodek, podlegający Ministerstwu Nauki, Technologii i Wynalazczości, składa się z następujących sektorów: Biosystemy, Ośrodek Badań Nad Polimerami, Ogniwa Paliwowe i Chemia Ciał Stałych, Badania Nad Materiałami, Badania Nad Optyką i Plazmą, Ośrodek Badań Jądrowych, Analiza Systemów, Energia Wiatrowa.Jyllinge – miasto w Danii w gminie Roskilde, położone nad fiordem Roskilde Fjord. Miejscowość liczy 10 056 mieszkańców (2009). Ośrodek przemysłowy.

  Północ. Północny brzeg fiordu jest najkrótszym. Rozciąga się między miejscowościami Sølager i Frederiksværk. Odcinek ten zalesiony i zurbanizowany jest w niewielkim stopniu. Większość wybrzeża stanowią łąki i pola uprawne.

  Zachód. Zachodni brzeg fiordu jest tylko w niewielkim stopniu zurbanizowany. Na samej północy znajduje się miejscowość Kulhuse, od której w kierunku południowym, aż po miejscowość Neder Dråby/Jægerspris, ciągnie się kompleks leśny Nordskoven. Między Neder Dråby i Mostem Księcia Koronnego Fryderyka rozciąga się ku południowi kolejny kompleks leśny, Færgelunden, położony na wybrzeżu klifowym. Dalej, w środkowej części zachodniego brzegu, wzdłuż niezalesionego wybrzeża, znajduje się kilka miejscowości: Gerlev, Tørslev, Skudelev, Østby i Sønderby. Na brzegu fiordu między tymi dwoma ostatnimi znajduje się niewielki kompleks leśny. Południowy odcinek zachodniego brzegu fiordu jest niezalesiony. Znajduje się tutaj kilka mniejszych miejscowości: Gershøj, Sæby i Lyndby. Wyniesienie terenu w najwyższych partiach waha się od 18 m (wzgórze w okolicach Tørslev) do 52 m (wzgórze w okolicach Neder Dråby).

  Roskilde – duńskie miasto i gmina położone na wyspie Zelandia, 30 km na zachód od Kopenhagi, w regionie Zelandia (Sjælland). Obecnie miasto liczy ponad 45 tys. mieszkańców i funkcjonuje jako miasto satelickie Kopenhagi. Roskilde leży na ruchliwej trasie kolejowej z Kopenhagi na Jutlandię, obsługiwanej przez liczne połączenia lokalne i dalekobieżne. W mieście znajduje się też krajowe lotnisko cywilne, z reguły nie obsługujące ruchu turystycznego.Kattegat – cieśnina między Półwyspem Jutlandzkim (Danią) a Półwyspem Skandynawskim (Szwecją). Cieśnina Kattegat jest granicą Morza Bałtyckiego i jest zaliczana do tego morza. Kattegat połączony jest z Bałtykiem przez cieśninę Sund, a z Morzem Północnym przez Skagerrak i Limfjord.

  Wschód. Wschodni brzeg fiordu jest najintensywniej zurbanizowany. Nie ma tutaj żadnych kompleksów leśnych, leżą natomiast dwa większe miasta, Frederiksværk na północy i Frederikssund bardziej na południe. Pomiędzy nimi ciągnie się pas zabudowy, na który składają się miejscowości: Kregme, Ølsted, Store Havelse i Græse. Południowa część wschodniego wybrzeża ciągnąca się od Frederikssundu do Roskilde jest zurbanizowana w mniejszym stopniu niż część północna, tylko z jedną większą miejscowością, Jyllinge, położoną mniej więcej w połowie drogi między tymi dwoma miastami. Wybrzeże jest tutaj stosunkowo płaskie, pokryte łąkami i pastwiskami oraz polami uprawnymi. Na samym południu, przed miejscowością Veddelev znajduje się Duński Ośrodek Naukowy Risø, położony na niewielkim półwyspie Risø, dawniej wyspie. W linii prostej wschodni brzeg fiordu mierzy ok. 40 km. Wyniesienie terenu w partiach najwyższych waha się od 19 m (wzgórze na południe od Jyllinge) do 70 m (wzniesienie na przedmieściach Frederiksværk).

  Zelandia (duń. Sjælland) to największa z 443 wysp Danii i 12. wyspa Europy. Zelandia położona jest między Fionią a szwedzką Skanią; z obiema połączona jest mostami poprzez cieśniny Wielki Bełt i Sund. Linia brzegowa silnie rozczłonkowana, liczne półwyspy, m.in. Ods Herred, Horns na północy, zatoki Sejerø, Roskilde Fjord, Ise Fjord na północy; Køge, Fakse na wschodzie oraz Vordingborska na zachodzie, mniejsze wyspy, takie jak Saltholm, Amager, Sejerø.Język duński (duń. dansk, det danske sprog) - język z grupy skandynawskiej języków germańskich. Posługuje się nim około 5,2 mln mówiących, głównie w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech (ok. 50 tys. osób). Duński w charakterze języka urzędowego używany jest w Danii a także na Wyspach Owczych. W Islandii, która aż do 1944 r. była posiadłością Danii, duński jest nauczany jako jeden z głównych języków obcych, obok angielskiego, norweskiego i szwedzkiego.

  Pływy morskie[ | edytuj kod]

  Fiord jest w niewielkim stopniu podatny na pływy morskie od strony Kattegatu poprzez sąsiedni fiord Isefjord, z powodu braku rozległego połączenia z morzem oraz niewielkiej głębokości. Pływy są powodowane głównie działalnością wiatrów zachodnich i wywołują jedynie nieznanczne zmiany wysokości lustra wody, chociaż w cieśninie Kulhus Rende u wylotu do Isefjordu mogą być dość gwałtowne. Najlepiej można je zaobserwować na południowo-wschodnim skraju fiordu, gdzie podczas odpływów niewielka klifowa wysepka Bolund wznosząca się na wysokość 12 m n.p.m. zostaje połączona z lądem cienką groblą odsłanianą przy spadku lustra wody.

  Węgorzowate (Anguillidae) – rodzina katadromicznych ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes). Wszystkie gatunki są poławiane gospodarczo. Jedynym przedstawicielem rodziny w wodach Polski jest węgorz europejski.Frederiksværk – miasto w Danii w gminie Halsnæs (niegdyś Frederiksværk-Hundested), do roku 2007 siedziba gminy Frederiksværk.

  Cieki wodne[ | edytuj kod]

  Roskilde Fjord nie stanowi zlewiska żadnych rzek, poza kilkoma ciekami wodnymi głównie na jego wschodnim brzegu. Większe z nich to (od północy): Havelse Å, Græse Å, Værebro Å i Hove Å.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klasztor augustianów na wyspie Eskilsø – nieistniejący średniowieczny klasztor położony na wyspie w fiordzie Roskilde Fjord w Danii.
  Pływy morskie (przypływy i odpływy) – regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie. Wywołuje je zjawisko pływowe, którego przyczyną są siły grawitacyjne Księżyca i Słońca.
  Książę koronny, także książę korony (rzadsze formy to książę tronu, książę dziedzic) – tytuł arystokratyczny nadawany następcom tronu monarszego w niektórych państwach, wskazujący na ich szczególną pozycję wśród członków rodziny monarszej i arystokracji. W Polsce następcy tronu nosili podobnie jak wszystkie dzieci monarchy tytuł królewicza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.077 sek.