Roscoe Pound

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nathan Roscoe Pound (ur. 27 października 1870 w Lincoln, Nebraska, zm. 30 czerwca 1964 w Cambridge, Massachusetts) – amerykański badacz prawa, twórca socjologicznej jurysprudencji, reformator amerykańskiej edukacji prawniczej i pionier administracji sądowej.

Technokracja – koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji. Po raz pierwszy terminu tego użył William Henry Smyth w artykule z roku 1919.Racjonalizm genetyczny, natywizm - pogląd dotyczący natury źródeł poznania (genezy poznania), przeciwstawiający się empiryzmowi genetycznemu. Według racjonalistów genetycznych umysł ludzki dzięki samej swojej konstrukcji posiada wiedzę lub uposażenie mentalne, która jest wcześniejsza od doświadczenia (przede wszystkim zmysłowego). Wiedza ta ma charakter pewny i poprzedza wszelkie poznanie nie tylko w sensie czasowym (jako "wiedza wrodzona"), ale przede wszystkim jako warunek wszelkiego poznania.

Życiorys[ | edytuj kod]

Nathan Roscoe Pound był synem sędziego Stephena B. Pounda oraz Laury Biddlecome Pound. Jego siostrą była znana amerykańska folklorystka Louise Pound.

Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek. Empiryzm (od stgr. ἐμπειρία empeiría – "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.

Pound studiował botanikę na Uniwersytecie Nebraska, gdzie otrzymał licencjat w 1888, oraz stopień magistra w 1889. W 1889 r. zaczyna studiować prawo na Uniwersytecie Harvarda. Studiował tam tylko rok i nigdy nie uzyskał żadnego stopnia w naukach prawnych. W 1898 otrzymuje doktorat Uniwersytetu Nebraska w dziedzinie botaniki. W dalszym ciągu swojej kariery związał się już zupełnie z działalnością w obszarze prawa. Był jednym z założycieli Nebraska State Bar Association, gdzie współtworzył jego konstytucję i piastował funkcję sekretarza. Od 1895 uczy prawoznawstwa i prawa rzymskiego, a w 1899 r. zostaje wykładowcą akademickim. W tym czasie publikuje wiele prac na temat prawa i amerykańskiego systemu prawnego, stając się stopniowo wpływowym krytykiem decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, szczególnie dotyczących swobody umów (np. sprawa Lochner v. New York z 1905 r.). Zaczyna również prace nad socjologiczną jurysprudencją, nauką mającą zbliżyć nauki prawne i socjologię. Socjologiczna jurysprudencja Pounda stała się początkiem amerykańskiego realizmu prawniczego i socjologii prawa.

Socjologia prawa nauka społeczna sytuująca się między socjologią a naukami prawnymi. Zajmuje się genezą, funkcjami, i społecznym działaniem zjawisk prawnych. Naukami pokrewnymi są kryminologia, socjotechnika i antropologia prawa. Niekiedy odróżnia się od niej socjologiczną jurysprudencję, czyli naukę prawną sięgającą pomocniczo po wiedzę socjologiczną.Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

W 1903 Pound zostaje dziekanem wydziału prawa Uniwersytetu Nebraska. Kariera jego doznała nagłego przyspieszenia w 1906 r. po odczycie The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, otwierającym doroczne spotkanie American Bar Association w ST.Paul w Minnesocie. W swojej mowie Pound krytykował obowiązujący wtedy model prawny, w którym proces sądowy prowadzony był przez prawników, a sędzia jedynie rozstrzygał, która strona była bardziej przekonująca. Pound argumentował za wzmocnieniem pozycji sędziego, który miał niezależnie dążyć do ustalenia prawdy i ustanowienia sprawiedliwego wyroku. Tym samym mowa Pounda stała się ważnym punktem odniesienia w narastającym konflikcie między konserwatywnymi i reformistycznymi prawnikami. Jest też uznawana za jedną z ważnych prac dla powstającej nauki administracji sądowej.

Teoria prawa – jedna z ogólnych nauk prawnych, zajmująca się teoretyczną refleksją nad prawem. W odróżnieniu od filozofii prawa jej przedmiotem jest zwykle konkretne prawo pozytywne.Pragmatyzm – system filozoficzny, którego podstawowym elementem jest pragmatyczna teoria prawdy, uzależniająca prawdziwość tez od praktycznych skutków, przyjmująca praktyczność za kryterium prawdy. Pragmatyzm przyjmuje wynikające z przyjmowania tez skutki i ich użyteczność za kryterium prawdy.

W 1910 zaczyna uczyć na Harvardzie i w 1916 zostaje dziekanem Harvard Law School. W tym czasie jego projekt socjologicznej jurysprudencji zaczyna silnie oddziaływać na amerykańską edukację prawniczą. Prawnicy stają się coraz bardziej wyczuleni na rzeczywistość społeczną w jakiej funkcjonuje prawo. Uznaje się, że głębokie przemiany modelu edukacji prawniczej w Stanach Zjednoczonych okresu międzywojennego, są przede wszystkim zasługą działań Pounda.

Franklin Delano Roosevelt ([ˈfræŋklɪn ˈdɛlənoʊ ˈroʊzəˌvɛlt], ur. 30 stycznia 1882 w Hyde Parku, zm. 12 kwietnia 1945 w Warm Springs) – amerykański polityk, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, wybierany na ten urząd w latach 1933–1945 czterokrotnie z ramienia Partii Demokratycznej. Jedyny w historii prezydent USA pełniący urząd dłużej niż dwie kadencje, co doprowadziło do wejścia w życie w 1951 XXII Poprawki do Konstytucji, ograniczającej liczbę kadencji do dwóch (wcześniej był to tylko konwenans konstytucyjny oparty na decyzji pierwszego prezydenta USA George’a Washingtona, który zrezygnował z ubiegania się o trzecią kadencję, twierdząc, że byłaby ona niedemokratyczna). Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.

W 1936 roku rezygnuje z funkcji dziekana, jednak nadal uczy na Harvardzie. Jest jednym z najgorętszych krytyków administracji Franklina Delano Roosevelta i polityki New Dealu. Mimo dużej aktywności naukowej i publicystycznej, stopniowo traci znaczenie i w okresie powojennym przestaje być centralną postacią amerykańskich nauk prawnych.

Nationalencyklopedin – największa, szwedzka encyklopedia współczesna. Jej stworzenie było możliwe dzięki kredytowi w wysokości 17 mln koron, którego udzielił rząd szwedzki w 1980 roku i który został spłacony w 1990. Drukowana wersja składa się z 20 tomów i zawiera 172 tys. haseł. Wersja internetowa zawiera 260 tys. haseł (stan z czerwca 2005). Inicjatorem projektu był rząd szwedzki, który rozpoczął negocjacje z różnymi wydawcami. Negocjacje zakończyły się w 1985, kiedy na wydawcę został wybrany Bra Böcker z Höganäs. Encyklopedia miała uwzględniać kwestie genderowe i związane z ochroną środowiska. Pierwszy tom ukazał się w 1989 roku, ostatni w 1996. Dodatkowo w roku 2000 ukazały się trzy dodatkowe tomy. Encyklopedię zamówiło 54 tys. osób. W 1997 roku ukazało się wydanie elektroniczne na CD, a w 2000 pojawiło się wydanie internetowe, które jest uzupełniane na bieżąco.Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.
Karl Nickerson Llewellyn (ur. 22 maja 1893 w Seattle, zm. 13 lutego 1962 w Chicago) – żołnierz niemieckiej piechoty, amerykański prawnik i filozof prawa.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Rudolf von Jhering lub Ihering (ur. 22 sierpnia 1818 w Aurich, zm. 17 września 1892 w Getyndze) – prawnik niemiecki, znawca prawa rzymskiego, cywilista i teoretyka prawa, przedstawiciel pozytywizmu prawniczego, a także twórca jurysprudencji socjologicznej.
Kontrola społeczna – system nakazów, zakazów i sankcji, które służą grupie lub społeczności do utrzymania konformizmu ich członków wobec przyjętych norm i wartości.

Reklama