• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ros

  Przeczytaj także...
  ReactOS – projekt mający na celu stworzenie systemu operacyjnego funkcjonalnie równoważnego z Microsoft Windows NT i 2000. W założeniach jest możliwość korzystania z aplikacji i sterowników Windows, aplikacji OS/2, Java i POSIX. Projekt jest we wczesnej fazie rozwoju. ReactOS został napisany w C, a niektóre elementy, jak ReactOS Explorer w C++. ReactOS nie jest klonem Windows.Wskaźnik rentowności sprzedaży (również rentowność netto, ang. return on sales, ROS) – w przedsiębiorczości, wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży.
  Reaktywne formy tlenu (RFT lub ROS, z ang. reactive oxygen species) – reaktywne indywidua chemiczne zawierające w swoim składzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (rodniki) lub wiązania O−O i zdolne do uczestniczenia w reakcjach chemicznych, które odgrywają znaczącą rolę w metabolizmie i starzeniu się organizmów żywych.
  (ang.) Run of site (ROS) – termin w reklamie internetowej określający emisję reklamy w obrębie danej witryny. W przypadku portalu ogólnotematycznego zakup Run of Site oznacza kampanię nakierowaną głównie na maksymalnie szeroki zasięg, pomijając tematykę serwisu a co za tym idzie specyfikację grupy. Natomiast jeśli wykupuje się kampanię Run of Site na portalu tematycznym, wówczas lokuje się ją na portalu, którego grupa docelowa jest zgodna z profilem potencjalnego targetu.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.941 sek.