• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Romanowowie  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Piotr III Fiodorowicz, Пётр III Федорович (ur. 21 lutego 1728 w Kilonii, zm. 17 lipca 1762 w Ropszy k. Sankt Petersburga) – cesarz Rosji od 5 stycznia do 9 lipca 1762, książę Holsztynu, syn Anny, siostry Elżbiety.Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.
  Genealogia[ | edytuj kod]

  Romanowowie[ | edytuj kod]

  Andrzej Iwanowicz Kobyła (zm. 1347)
  x ?
  │
  ├─> Szymon Zerbetowicz
  │
  ├─> Aleksander Jolkow
  │
  ├─> Wasyl Wantejow
  │
  ├─> Gawrył Gawszarow
  │
  └─> Fiodor Koszkin (zm. 1407)
     x ?
     │
     ├─> Michał Koszkin
     │
     ├─> Fiodor Koszkin
     │
     ├─> Aleksander Koszkin
     │
     ├─> Anna Koszkina
     │  x Fiodor Michajłowicz (zm. 1410), książę Mikuliński
     │
     └─> Iwan Fiodorowicz Koszkin (zm. 1427)
       x ?
       │
       ├─> Iwan Koszkin
       │
       ├─> Fiodor Koszkin
       │
       ├─> Jakub Iwanowicz Koszkin
       │
       └─> Zachariusz Koszkin (ur. 1461)
         x ?
         │
         └─> Jerzy Koszkin (zm. 1504)
           x Irena Tuszkow
           │
           └─> Roman Zacharyn-Koszkin (zm. 1543)
             x ?
             │
             ├─> Anastazja Romanowna Zacharyna (1520–1560)
             │ x Iwan IV Groźny (1530–1584), wielki książę moskiewski, car Wszechrusi
             │
             └─>Nikita Zacharyn (zm. 1586)
               x Wawara Iwanowna Chowryna
               │
               ├─> Fiodor Nikiticz Romanow (1553–1633), patriarcha moskiewski i całej Rusi
               │  x Ksenia Iwanowna Szestowa
               │  │
               │  ├─> Borys (ur. 1592)
               │  │
               │  ├─> Nikita (ur. 1593)
               │  │
               │  ├─> Lew (ur. 1597)
               │  │
               │  ├─> Tatiana (ur. 1611)
               │  │  x Iwan Michaiłowicz Katyjew─Rostowski (zm. 1640)
               │  │
               │  ├─> Michał I Romanow (1596–1645), car Rosji
               │  │  x Maria Władimirowna Dołgoruka (1601–1625)
               │  │  x Eudoksja Strieszniewa (1608-1645)
               │  │  │
               │  │  ├─> Irena (1627–1679)
               │  │  │
               │  │  ├─> Pelagia (1628–1629)
               │  │  │
               │  │  ├─> Aleksy I Romanow (1629–1676), car Rosji
               │  │  │  x Maria Milosławska (1625–1669)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Dmitr (1648–1649)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Eudokia (1650–1712)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Marfa (1652–1707)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Aleksy Aleksiejewicz Romanow (1654–1670)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Anna (1655–1659)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Zofia Romanowa(1657–1704)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Katarzyna (1658–1718)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Maria (1660–1723)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Fiodor III Romanow (1661–1682), car Rosji
               │  │  │  │  x Agafia Gruszecka (1665-1681)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  └─> Eliasz (ur. i zm. 1681)
               │  │  │  │
               │  │  │  │  x Marfa Apraksina 1664-1716
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Feodozja (1662–1713)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Symeon (1665–1669)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Iwan V Romanow (1666─1696), car Rosji
               │  │  │  │  x Praskowia Sałtykowa(1664-1723)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Maria (1689–1692)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Feodozja (1690–1691)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Katarzyna Iwanowna (1691─1733)
               │  │  │  │  │  x Karol Leopold Mecklenburg-Schwerin (1678-1747), książę Meklemburgii
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Anna Iwanowna Romanowa (1693–1740), caryca Rosji
               │  │  │  │  │  x Fryderyk Wilhelm Kettler, książę Kurlandii i Semigalii
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  └─> Praskowia (1694–1731)
               │  │  │  │    x Iwan Dymtriew-Mamonow (1680–1730)
               │  │  │  │
               │  │  │  └─> Eudokia (1669–1669)
               │  │  │
               │  │  │  x Natalia Naryszkina (1651-1694)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├── Piotr I Wielki (1672–1725), car Rosji
               │  │  │  │  x Eudoksja Łopuchina (1669-1731)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Aleksy Piotrowicz Romanow (1690–1718)
               │  │  │  │  │  x Szarlotta Krystyna Braunschweig-Wolfenbüttel (1694–1715)
               │  │  │  │  │  │
               │  │  │  │  │  ├─> Natalia (1714-1728)
               │  │  │  │  │  │
               │  │  │  │  │  └─> Piotr II Romanow (1715-1730)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Aleksander (1691–1692)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  └─> Paweł (1693–1693)
               │  │  │  │
               │  │  │  │  x Katarzyna I (1683–1727), caryca Rosji
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Anna Piotrowna (1708–1728)
               │  │  │  │  │  x Karol Fryderyk von Holstein (1700-1739)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Elżbieta Romanowa (1709–1762), caryca Rosji
               │  │  │  │  │  x Aleksy Razumowski (1709-1771)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Natalia (1713–1715)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Małgorzata (1714–1715)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Piotr (1715–1719)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  ├─> Paweł (1717–1717)
               │  │  │  │  │
               │  │  │  │  └─> Natalia (1718–1725)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─> Natalia (1673–1716)
               │  │  │  │
               │  │  │  └─> Fiodora (1674–1677)
               │  │  │
               │  │  ├─> Anna (1630–1692)
               │  │  │
               │  │  ├─> Marfa (1631–1633)
               │  │  │
               │  │  ├─> Iwan (1633–1639)
               │  │  │
               │  │  ├─> Zofia (1634–1636)
               │  │  │
               │  │  ├─> Tatiana (1636–1706)
               │  │  │
               │  │  ├─> Eudoksja (ur. 1637)
               │  │  │
               │  │  └─> Wasyl (ur. 1639)
               │  │
               │  └─> Iwan (ur. 1599)
               │
               ├─> Anna (ur. 1585)
               │
               └─> Eufemia (ur. 1602)
  
               x Eudokia Aleksandrowa Gorbataj─Szujska
               │
               ├─> Michał (ur. 1605)
               │
               ├─> Aleksander (ur. 1605)
               │
               ├─> Wasyl (ur. 1601)
               │
               ├─> Iwan Nikitowicz Romanow (zm. 1640)
               │  x Iliana Fidorowna Massalaska
               │  │
               │  ├─> Nikita (1607–1654)
               │  │
               │  ├─> Andrzej (ur. 1609)
               │  │
               │  ├─> Dymitr (ur. 1611)
               │  │
               │  ├─> Irena (ur. 1615)
               │  │
               │  ├─> Praskowia (ur. 1622)
               │  │
               │  └─> Iwan (ur. 1625)
               │
               ├─> Iliana (ur. 1565)
               │
               ├─> Marfa (ur. 1610)
               │  x Borys Kambulatowicz Czerkaski
               │
               └─> Irena (ur. 1636)
                 x Iwan Iwanowicz Godunow
  

  Romanowowie, linia Holstein-Gottorp[ | edytuj kod]

  Linie boczne[ | edytuj kod]

  Konstantynowicze[ | edytuj kod]
  Włodzimierzowicze[ | edytuj kod]
  Mikołajewicze[ | edytuj kod]

  Michałowicze[ | edytuj kod]

  Linie morganatyczne[ | edytuj kod]

  Bielewscy-Żukowscy[ | edytuj kod]
  Juriewscy[ | edytuj kod]
  Paley[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Michał I Fiodorowicz (ur. 22 lipca 1596, zm. 23 lipca 1645) – car Rosji w latach 1613-1645, dziad Piotra Wielkiego, wyniósł dynastię Romanowów na tron carski.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Anna Audrey Emery (ur. 4 stycznia 1904 w Cincinnati, zm. 25 listopada 1971 w Palm Beach) – amerykańska ekonomistka, żona Dymitra Pawłowicza Romanowa.
  Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.
  Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.
  Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow, ros. Николай II, Николай Александрович Романов (ur. 6 maja/18 maja 1868 w Sankt Petersburgu, zm. w nocy z 16 na 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu) – ostatni cesarz Rosji, panujący w latach 1894-1917. Koronowany w Moskwie 14 maja/26 maja 1896; syn Aleksandra III z dynastii Romanowów i jego żony carycy Marii Fiodorowny. Święty prawosławny.
  Holsztyn (niem. Holstein) – historyczna kraina niemiecka położona na południe od dzielącej go od Szlezwiku rzeki Eider, zamieszkana w średniowieczu od zachodu przez plemiona północnych Sasów (Nordalbingów), a od wschodu przez słowiańskich Wagrów ze związku Obodrytów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.4 sek.