• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roman Sigalin

  Przeczytaj także...
  Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.Aleksander Wasiutyński (ur. 13 grudnia 1859 w Lisowicach, zm. 17 października 1944 w Warszawie) – profesor Politechniki Warszawskiej, światowej sławy ekspert specjalista w dziedzinie kolejnictwa, pionier w zakresie badania toru podczas jazdy pociągów. Twórca koncepcji przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i budowy linii średnicowej w Warszawie.
  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, bank w Warszawie, w Śródmieściu, w Alejach Jerozolimskich, modernistyczny, monumentalny, wzniesiony w latach 1928–1931 według projektu Rudolfa Świerczyńskiego dla Banku Gospodarstwa Krajowego, ozdobiony płaskorzeźbami Jana Szczepkowskiego, wielokrotnie przebudowywany; w latach 1957–2001 siedziba Polskiej Agencji Prasowej; wpisany do rejestru zabytków w 1965.
  Kamienica Juliana Glassa przy ul. Lwowskiej w Warszawie 7 z charakterystyczną dla twórczości Romana Sigalina i Jerzego Gelbarda wykuszową fasadą

  Roman Sigalin (ur. 24 grudnia 1901 w Warszawie, zm. 1940) – polski architekt pochodzenia żydowskiego, członek znanej rodziny architektów, działacz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). W okresie XX-lecia międzywojennego wraz z Jerzym Gelbardem prowadził biuro architektoniczne pod nazwą „Biuro Projektów Jerzy Gelbard i Roman Sigalin – Architekci SARP”. Wspólnie z Gelbardem, a także młodszym bratem Grzegorzem i Witoldem Woyniewiczem stworzył kilkadziesiąt projektów gmachów użyteczności publicznej i prywatnych kamienic w Warszawie. Jego młodszym bratem był także Józef Sigalin, architekt i urbanista, jedna z postaci kluczowych dla powojennej odbudowy Warszawy. Zamordowany przez NKWD w toku zbrodni katyńskiej.

  Czesław Przybylski (ur. 19 maja 1880 w Warszawie, zm. 14 stycznia 1936 tamże) - polski architekt, reprezentant eklektyzmu i modernizmu.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Zespół Sigalina i Gelbarda stworzył m.in. projekty siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego (ostatecznie zrealizowano konkurencyjny projekt), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (niezrealizowany do wybuchu wojny), Najwyższej Izby Kontroli Państwa (ostatecznie w konkursie wybrano projekt Tadeusza Leśniewskiego) i Ministerstwa Robót Publicznych. W 1930 zespół zgłosił swój projekt na konkurs na przygotowanie projektu nowego Dworca Głównego. Wprawdzie ostatecznie sąd konkursowy pod przewodnictwem Aleksandra Wasiutyńskiego wybrał konkurencyjną koncepcję autorstwa profesora Politechniki Warszawskiej Czesława Przybylskiego, jednak zdecydował się także na zakup projektu zespołu Sigalina za kwotę 10.000 złotych. Jednym z ostatnich budynków użyteczności publicznej zespołu był funkcjonalistyczny dom Zjednoczenia Kolejowców Polskich przy Al. Jerozolimskich 101, przed wojną uważany za projekt kontrowersyjny, jednak współcześnie uznawany za udany.

  Stara Synagoga w Wilnie, zwana Wielką – nieistniejąca obecnie główna synagoga ortodoksyjnej gminy żydowskiej w Wilnie, zbudowana w latach 1630-1633, przy ulicy Żydowskiej, na miejscu starszej murowanej synagogi. Bożnica została wzniesiona w stylu barokowo-renesansowym.Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

  Równie duże kontrowersje w czasie budowy wzbudzała zaprojektowana przez duet Sigalin–Gelbard kamienica Wachsmachera przy Nowym Świecie 3 mieszcząca m.in. dancing Paradiso. Funkcjonalistyczna kamienica o prostej fasadzie niemal pozbawionej zdobień zastąpiła wcześniejszą kamieniczkę mistrza blacharskiego Aleksandra Mrozińskiego, co historyk architektury Stanisław Łoza uznał za zbrodnię na tkance miasta, bowiem jego zdaniem nowa budowla była „zupełnie niedostosowana do zabudowy ulicy”.

  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.Ulica Frascati w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od ul. Wiejskiej do ul. Bolesława Prusa. Znajduje się ona na obszarze miasta tradycyjnie nazywanym Frascati.

  Poza kamienicą przy Nowym Świecie do czasów współczesnych zachowało się kilka innych warszawskich realizacji zespołu, m.in. kamienica firmy Steinhagen i Saenger przy ul. Konopnickiej 3, kamienice Juliana i Józefa Glassów (odpowiednio ul. Lwowska 7 i ul. Kredytowa 6), kamienica przy Mokotowskiej 46a, a także wille na zapleczu ulicy Frascati.

  Tadeusz Franciszek Józef Leśniewski (ur. 17 września 1897 w Warszawie, zm. 17 lipca 1957) – architekt, żołnierz AK.Aleksander Mogilnicki (ur. 16 kwietnia 1875 w Warszawie, zm.1 września 1956 w Łodzi) — łódzki prawnik, poeta, wykładowca wyższych uczelni, teoretyk i praktyk prawa, zasłużony w dziedzinie pedagogiki specjalnej zajmującej się dzieckiem przestępczym. Poezją zajmował się tylko za młodu, później tworzył liczne nowatorskie rozprawy społeczne i prawnicze, które przyniosły mu sławę wybitnego jurysty i które wprowadziły go z czasem na najwyższe stanowiska w dziedzinie prawa i sądownictwa.

  W okresie międzywojennym Roman Sigalin mieszkał w Warszawie, we wczesnomodernistycznej kamienicy przy ul. Mokotowskiej 26, gdzie jego sąsiadami byli m.in. Aleksander Mogilnicki i Alfred Loth. Większość jego realizacji związana była z Warszawą, jednak zaprojektował także m.in. osiedle domków wczasowych w Juracie, a także plany odświeżenia wystroju Wielkiej Synagogi w Wilnie.

  Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.Paradiso – nocny lokal w międzywojennej Warszawie, po wojnie działający pod nazwą "Melodia". Występowała tutaj Wiera Gran, grali m.in. pianista Stanisław Fereszko, Artur Gold i Jerzy Petersburski oraz orkiestra Mieczysława Janicza, a po wojnie debiutowali m.in. Krystyna Janda i Jacek Kaczmarski. Również w tym lokalu Jan Pietrzak wykonał po raz pierwszy utwór Żeby Polska była Polską.

  Latem 1939 roku został zmobilizowany do Wojska Polskiego, z którym wziął udział w wojnie obronnej. Dostał się do niewoli radzieckiej i wraz z tysiącami polskich oficerów został zamordowany przez NKWD w toku zbrodni katyńskiej, prawdopodobnie w charkowskiej siedzibie oddziału NKWD. Jego wieloletni partner, Jerzy Gelbard, także zginął, zamordowany przez Niemców na Majdanku.

  Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.Dworzec Główny – nieistniejący dworzec kolejowy w przedwojennej Warszawie, ówcześnie jeden z najnowocześniejszych w Europie. Dworzec usytuowany był wzdłuż Alei Jerozolimskich, pomiędzy ulicami Marszałkowską i Emilii Plater (obecnie w tym miejscu znajduje się podziemna stacja Warszawa Śródmieście).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Sigalin, Roman, „Polski Słownik Biograficzny”, 154, t. 37/3: Sierakowski Zygmunt – Silberschein Adolf, 1997, ISBN 83-86301-42-2.???, za: Andrzej Barański, Roman Sigalin, [w:] Indeks osób [online], warszawa1939.pl, 2015 [dostęp 2015-12-14] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05].
 • Aliza Cohen-Mushlin i inni, Vilnius, [w:] Doron Narkiss (red.), Synagogues in Lithuania: A Catalogue, vol. 2, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2012, s. 239-280, ISBN 978-609-447-004-2 (ang.).
 • Marian Fuks, Wielcy i sławni pochodzenia żydowskiego, Oficyna Bibliofilów, 1998, ISBN 978-83-86058-85-3 (pol.).
 • Jerzy Kasprzycki, Korzenie miasta, Warszawskie pożegnania, t. I: Śródmieście Południowe, Warszawa: Wydawn. Veda, 1996, ISBN 83-85584-45-5 (pol.).
 • Jerzy Kasprzycki, Korzenie miasta, Warszawskie pożegnania, t. IV: Mokotów i Ochota, Warszawa: Wydawn. Veda, 2004, ISBN 978-83-61932-04-8 (pol.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Krystyna Krzyżakowa, Wiele w historii prawie jednego dworca, „Stolica”, Leszek Wysznacki (red. nacz.), 7 (1315), Rok XXVIII, Warszawa: RSW Prasa-Książka-Ruch, 18 lutego 1973, s. 2–5, 14.???
 • Stanisław Maria Saliński, Long-play warszawski, Pax, 1996, ISBN 978-83-211-1585-6 (pol.).
 • Bronisław Szczygliński, Konkurs na Dworzec Centralny w Warszawie, „Architektura i Budownictwo”, Zygmunt Wóycicki (red. nacz.), 4, Rok V, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Architektów Polskich, 1929, s. 121–137.???
 • Stanisław Bartłomiej Łoza, herbu Korab (ur. 29 lipca 1888 w Starej Wsi, zm. 5 kwietnia 1956 w Warszawie) – podpułkownik Wojska Polskiego, historyk sztuki, bibliograf.Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Stolica – tygodnik ilustrowany założony w 1946 w Warszawie, zajmujący się tematyką warszawską, pierwszy na świecie tygodnik poświęcony jednemu miastu. W latach 1951-1952 pismo ukazywało się jako dwutygodnik. Obecnie wydawane jako miesięcznik.
  Obwodowy Zarząd NKWD w Charkowie (ros. Управление НКВД по Харьковской области) – organ administracji terenowej Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD) realizujący swoje kompetencje na terenie obwodu charkowskiego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Jurata (niem. Helaheide) – osada nadmorska w Polsce, w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Jastarnia. Dawniej część miasta Jastarnia, położona na Mierzei Helskiej, nad Morzem Bałtyckim. Kurort wypoczynkowy z letnim kąpieliskiem morskim.
  Alfred Loth (ur. 7 marca 1882 - zm. 1 maja 1967) - inżynier, polski działacz sportowy, w latach 1946-1952 Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 1948 był przewodniczącym polskiej reprezentacji.
  Kamienica Banku Handlowego i Abrama Wachsmachera w Warszawie – funkcjonalistyczna kamienica wzniesiona w latach 1932–1933, znajdująca się przy ulicy Nowy Świat 3 w Warszawie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.