• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roman Honet

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. – periodyk wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia. Ukazuje się od 1993 roku. Został założony przez redaktorów Krystynę Starczak-Kozłowską, Ryszarda Częstochowskiego i prof. Roberta Mielhorskiego.

  Roman Honet (ur. 1974) – polski poeta, w latach 1995–2008 redaktor dwumiesięcznika literacko-artystycznego Studium oraz książek ukazujących się w bibliotece tego pisma. Laureat nagród literackich, w tym w 2015 Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej (ex-aequo z Jackiem Podsiadłą). Redaktor magazynu internetowego LiterackaPolska.pl.

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Uznawany za przedstawiciela nurtu ośmielonej wyobraźni (termin zaproponował Marian Stala) w najnowszej poezji polskiej; określany mianem jednego z nowych egzystencjalistów.

  Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.Opcje − wydawany w Katowicach ogólnopolski kwartalnik o szerokiej formule – pismo zainteresowane literaturą, filmem, teatrem, muzyką poważną i rozrywkową, współczesną sztuką, ale także filozofią i socjologią.

  Prowadzi zajęcia z kreatywnego pisania w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Publikował w wielu czasopismach literackich, między innymi w Nowym Nurcie, Odrze, Toposie, Opcjach, Ha!arcie, Pracowni, Kartkach, Kwartalniku Artystycznym, Kresach, Pro Arte (czasopismo), Frazie, Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym oraz w licznych antologiach krajowych i zagranicznych.

  Studium Literacko-Artystyczne (SLA, Szkoła Pisarzy) – podyplomowe studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem pierwsza, istniejąca od 1994 roku, szkoła twórczego pisania (creative writing) łącząca warsztaty pisarskie z elementami wiedzy uniwersyteckiej. Szkoła jest projektem autorskim prof. Gabrieli Matuszek, która kieruje nią od momentu powstania.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Jego twórczość tłumaczono na angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, duński, bułgarski, litewski, czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański.

  Roman Honet mieszka w Krzeszowicach.

  Nominacje do nagród[ | edytuj kod]

 • nominacja do Nagrody Literackiej Nike 2009 za tom baw się
 • nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2009 za tom baw się i 2015 za tom świat był mój)
 • nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2012 za tom piąte królestwo.
 • Nagrody[ | edytuj kod]

  Laureat (ex-aequo z Jackiem Podsiadło) Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej w 2015 za tom świat był mój.

  Język serbski (cрпски, srpski) – jedna z uregulowanych wersji dialektu sztokawskiego, używana głównie przez Serbów i Czarnogórców w Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie oraz w innych krajach.Krzeszowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krzeszowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Według danych z 31 grudnia 2011 miasto miało 10 288 mieszkańców. Położone jest ok. 25 km na zachód od centrum (18 km od granicy) Krakowa, przy linii kolejowej nr 133 (Kraków – Katowice) i przy drodze krajowej nr 79 (ul. Kościuszki, ul. Trzebińska) (południowa część miasta). W latach 1928–1966 miasto miało status uzdrowiska o charakterze użyteczności publicznej.

  Poezja[ | edytuj kod]

 • alicja, Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 1996
 • Pójdziesz synu do piekła, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 1998
 • serce, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002
 • moja, Biuro Literackie, Wrocław 2008 (wiersze zebrane z istotnymi modyfikacjami)
 • baw się, Biuro Literackie, Wrocław 2008
 • piąte królestwo, Biuro Literackie, Wrocław 2011
 • świat był mój, Biuro Literackie, Wrocław 2014
 • rozmowa trwa dalej, Biuro Literackie, Wrocław 2016
 • ciche psy Biuro Literackie, Wrocław 2017
 • Zredagowane antologie[ | edytuj kod]

 • Antologia nowej poezji polskiej 1990-2000, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2000
 • Poeci na nowy wiek, Biuro Literackie, Wrocław 2010
 • Połów. Poetyckie debiuty 2010, Biuro Literackie, Wrocław 2011
 • Połów. Poetyckie debiuty 2011, Biuro Literackie, Wrocław 2012
 • Połów. Poetyckie debiuty 2012, Biuro Literackie, Wrocław 2013
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kultura polska: Poezja polska w ostatnich 20 latach XX wieku
  2. Roman Honet, laureat Nagrody im. Szymborskiej: Nie lubię miast (pol.). krakow.wyborcza.pl. [dostęp 2015-11-01].
  3. Nagroda Nike 2009. nike.org.pl. [dostęp 2015-07-20].
  4. Nominacje do nagrody Silesius 2015. salonliteracki.pl. [dostęp 2015-07-16].
  5. Nominowani 2012 | Nagroda Literacka Gdynia, nagrodaliterackagdynia.pl [dostęp 2015-12-02].
  6. Roman Honet i Jacek Podsiadło laureatami nagrody im. Wisławy Szymborskiej. TVN24.pl. [dostęp 2015-10-24].
  7. Roman Honet, Ciche psy

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • culture.pl
 • lyrikline.org
 • autorskectni.cz
 • salonliteracki.pl
 • Jacek Podsiadło (ur. 7 lutego 1964w Szewnie k. Ostrowca Świętokrzyskiego) – polski poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. W swojej twórczości przeciwstawia się formom społecznego ucisku (państwo, wojsko, edukacja), głosząc anarchistyczne i pacyfistyczne poglądy.Liryka (gr. λυρικóς, lyrikos – odnoszący się do liry) – jeden z trzech rodzajów literackich, obok dramatu i epiki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Literatura polska – termin obejmujący ogół piśmiennictwa tworzonego na ziemiach polskich od okresu średniowiecza głównie w języku polskim, choć zalicza się tu także teksty pisane w innych językach (przede wszystkim w łacinie). Do literatury polskiej zaliczane są również dzieła tworzone poza terytorium Polski przez osoby posługujące się językiem polskim.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Tygodnik Powszechny” – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę.
  Nagroda Literacka Gdynia – nagroda dla najlepszych książek wydanych w poprzednim roku, ustanowiona z inicjatywy Elżbiety Gwiazdowskiej (byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej) w kwietniu 2006 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Język duński (duń. dansk, det danske sprog) - język z grupy skandynawskiej języków germańskich. Posługuje się nim około 5,2 mln mówiących, głównie w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech (ok. 50 tys. osób). Duński w charakterze języka urzędowego używany jest w Danii a także na Wyspach Owczych. W Islandii, która aż do 1944 r. była posiadłością Danii, duński jest nauczany jako jeden z głównych języków obcych, obok angielskiego, norweskiego i szwedzkiego.
  Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej – doroczna międzynarodowa nagroda literacka, przyznawana przez Fundację Wisławy Szymborskiej, za książkę poetycką wydaną po polsku w roku poprzedzającym jej przyznanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.84 sek.