• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roman Śliwa

  Przeczytaj także...
  Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.
  Grupa Inicjatywna PPR – powstała w czerwcu 1941 roku z upoważnienia Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej grupa polskich działaczy komunistycznych w ZSRR. Grupa ta podjęła inicjatywę utworzenia w Polsce partii komunistycznej. Kierowali nią Marceli Nowotko, Paweł Finder, Bolesław Mołojec, Jan Turlejski, inni działacze to między innymi Pinkus Kartin, Czesław Skoniecki, Lucjan Partyński, Anastazy Kowalczyk, Augustyn Micał, Feliks Papliński, Maria Rutkiewicz czy Józef Wieczorek. Grupa podkreślała potrzebę budowy frontu narodowego do walki z III Rzeszą czy obrony interesów mas pracujących i ich wyzwolenia z jarzma kapitalizmu.

  Roman Śliwa, ps. Karol Weber (ur. 21 stycznia 1904 w Sosnowcu, zm. 22 sierpnia 1944 w Oświęcimiu) – działacz polityczny, członek KZMP i KPP, w czasie II wojny światowej członek ruchu oporu. Brat Władysława Śliwy.

  Życiorys[]

  W młodości pracował w kopalni "Mortimer". Od 1924 członek KZMP, sekretarz miejscowej komórki tej organizacji. Rok później stanął na czele młodzieży KZMP Zagłębia Dąbrowskiego. W 1926 został aresztowany i skazany na dwa lata więzienia; wyrok odbywał w Będzinie i Piotrkowie Trybunalskim. Po wyjściu na wolność w 1928 powołany do zasadniczej służby wojskowej w Nowym Sączu, gdzie nawiązał kontakty z Wydziałem Wojskowym KC KPP (tzw. "wojskówką" KPP). Po dwóch latach powrócił do Zagłębia, gdzie włączył się do pracy partyjnej na odcinku wojskowym. Jednocześnie pracował zarobkowo w browarze w Będzinie, jednak został zwolniony z pracy z powodu jego aktywności w organizowaniu związków zawodowych. W lipcu 1931 wyjechał do Na terenie ZSRR, gdzie przeszedł specjalne szkolenie wojskowe. Po powrocie do kraju w styczniu 1932 kontynuował poprzednią działalność w Zagłębiu oraz w Krakowskiem. W 1932 aresztowany w Krakowie, a dwa lata później skazany na 12 lat więzienia za działalność komunistyczną względnie szpiegowską. Wybuch wojny 1939 zastał go w więzieniu w Rawiczu. Pod koniec września 1939 udał się do Brześcia nad Bugiem, gdzie pracował na kolei i nawiązał współpracę z NKWD. W 1941 udał się do Moskwy, gdzie po przeszkoleniu wszedł w skład Grupy Inicjatywnej Polskiej Partii Robotniczej. 6 stycznia 1942 przerzucony drogą powietrzną na tereny powiatu koneckiego. Z ramienia kierownictwa PPR wyjechał na teren Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Po drodze zatrzymał się w Krakowie, gdzie wraz ze Stanisławem Ziają, pełnomocnikiem KC PPR, prowadził rozmowy z kierownictwem organizacji "Polska Ludowa" i nawiązał z nią współpracę. Organizował struktury PPR i oddziały Gwardii Ludowej na Śląsku i Zagłębiu, jednak gdy Niemcy zmobilizowali bardzo duże siły w celu ujęcia organizatorów lewicowego ruchu oporu, zagrożony aresztowaniem Śliwa został przeniesiony na teren województwa krakowskiego, gdzie od lipca 1942 był dowódcą Obwodu IV GL.

  Edward Gronczewski pseud. Przepiórka (ur. 7 sierpnia 1923 w Sierpcu, zm. 1 stycznia 1976 w Warszawie) – oficer GL-AL, MO i LWP, dyplomata, pisarz historyczny.Niemieckie obozy nazistowskie – obozy i podobozy kierowane przez SA, a później SS, policję i Wehrmacht utworzone w latach 1933–1945 przez nazistowskie władze III Rzeszy. Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy, utworzone były na własnym terytorium III Rzeszy oraz na ziemiach państw okupowanych.

  Został aresztowany 15 lutego 1943 i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie, a po ponad półrocznym ciężkim śledztwie został przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam nawiązał kontakty z więzionymi członkami PPR i GL oraz jeńcami sowieckimi i opracował plan masowej ucieczki z obozu, którego jednak nie zrealizował – wcześniej został rozstrzelany.

  Józef Saturn ps. „Bartek”, „Włoch”, „Józef Włoch” (ur. 1899, zm. 1971) – uczestnik kampanii wrześniowej, członek ZWZ i PPR, organizator batalionu GL im. „Webera”, dowódca brygady Armii Ludowej, major WP.Rawicz – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim (siedziba władz powiatu), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rawicz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. leszczyńskiego.

  Na jesieni 1943 r. z rozkazu dowództwa Okręgu Miechów Józef Saturn zorganizował batalion Gwardii Ludowej im. Webera , który dla uczczenia pamięci Romana Śliwy został nazwany używanym przez niego pseudonimem. W 1948 pośmiertnie odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. Jego imieniem nazwano szkołę podstawową w Sosnowcu.

  Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Bibliografia[]

 • "Encyklopedia II wojny światowej", Warszawa 1975
 • Edward Gronczewski, Walczyli o Polskę Ludową, Warszawa 1982.
 • Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2003.
 • Józef Garas: Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945. Warszawa: MON, 1963.
 • Praca zbiorowa: Czas wielkiej próby. Wspomnienia bojowników o Ojczyznę Ludową 1939-1945. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
 • Przypisy

  Powiat konecki – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Końskie.Obóz koncentracyjny – miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz. Służyć może różnym celom: od miejsca czasowego odosobnienia osób, wobec których zostaną podjęte później inne decyzje, poprzez obóz pracy przymusowej, czyli de facto niewolniczej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).
  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Gwardia Ludowa, GL – organizacja zbrojna PPR utworzona 28 marca 1942 (decyzja antydatowana na 6 stycznia 1942). Jednolitą ogólnopolską nazwę przyjęto w marcu 1942. Nieznana jest dokładna liczba żołnierzy GL. Początkowo zamiast polskiego godła, żołnierze GL nosili na czapkach czerwony trójkąt z napisem "GL" – dopiero w późniejszym czasie znakiem tej formacji stał się piastowski orzeł, a nieoficjalnym hymnem "Marsz Gwardii Ludowej". Organem prasowym GL było pismo "Gwardzista".
  Władysław Śliwa (nazwisko konspiracyjne Stanisław Imiołek; używał również nazwiska Śliwa-Imiołek) pseud. Wacek (ur. 12 sierpnia 1919 w Dziewięczycach pow. Pińczów, zm. 18 grudnia 1976 w Warszawie) – oficer GL i AL, podpułkownik UB, pułkownik SB i MO, szef WUBP w Rzeszowie, p.o. szef WUBP w Krakowie, zastępca szefa WUBP w Łodzi, zastępca szefa i p.o. szef WUBP w Koszalinie, zastępca kierownika Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego (WUdsBP) w Warszawie.
  Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej (KZMP) – komunistyczna organizacja młodzieży, działająca w Polsce w latach 1922–1938. Kierowana przez Komunistyczną Partię Polski.
  W trakcie II wojny światowej Polska była krajem okupowanym, w którym ruch oporu rozpoczął swoją działalność niemal natychmiast po zaprzestaniu regularnych działań wojennych. Również od samego początku jedną z jego form była walka zbrojna.
  Zagłębie Dąbrowskie – region historyczno-geograficzny w zachodniej Małopolsce, na pograniczu z Górnym Śląskiem. Główne miasta Zagłębia Dąbrowskiego to: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. Region leży w widłach rzeki Przemszy: Brynicy, Białej Przemszy i Czarnej Przemszy. Obecnie stanowi północno-wschodnią część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego przez co mylnie ta część Małopolski jest uznawana za ziemie śląskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.