• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rok szkolny

  Przeczytaj także...
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.
  Semestr (z łac. semestris od sex = sześć + mensis = miesiąc) – wyodrębniony okres w roku akademickim lub szkolnym. W Polsce jest to najczęściej połowa tego roku.

  Rok szkolny – okres przeznaczony na realizację programu nauczania jednej klasy; w Polsce zależnie od szczebla szkoły trwa do końca sierpnia lub od początku września do czerwca roku następnego, co daje łącznie ok. 210 dni nauki; w innych krajach od 150 do 240 dni nauki; rok szkolny dzieli się zazwyczaj na semestry (półrocza) lub na 3-4 okresy, kiedy dokonuje się podsumowania osiągnięć szkolnych. Jest to okres trwania nauki i zajęć szkolnych w szkołachpodstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych począwszy od września do czerwca (10 miesięcy).

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Obowiązek szkolny (przymus szkolny) – obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia (np. pełnoletności) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego).

  Polska[ | edytuj kod]

  W Polsce, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rok szkolny we wszystkich szkołach i innych placówkach oświatowych rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku, co oznacza, że liczy tyle dni, ile rok kalendarzowy. Od roku szkolnego 1975/76 do roku szkolnego 1980/81 początek roku następował po 20 sierpnia, choć uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce około 1 września.

  Szkoła ponadpodstawowa – w Polsce szkoła, którą uczeń może rozpocząć po skończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym) jest zadaniem własnym powiatu (miasta na prawach powiatu). W latach 1999 - 2017 szkoły te występowały pod nazwą szkół ponadgimnazjalnych i rekrutowały swoich uczniów spośród absolwentów gimnazjów. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca niektóre kwestie związane z prawem oświatowym, przyjęta w ramach reformy systemu oświaty z 2017 roku. Ustawa normuje materię wcześniej zawartą w ustawie o systemie oświaty.

  Pojęcie roku szkolnego jest często mylone z pojęciem czasu trwania zajęć szkolnych (opisanego poniżej). W mowie potocznej terminy te są rzadko rozróżniane.

  Rok szkolny dzieli się na semestry.

  Czas trwania zajęć szkolnych[ | edytuj kod]

  Czas trwania zajęć szkolnych ustala się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego. W szkołach (z wyjątkami) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszego września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek, sobotę albo niedzielę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Wyjątkiem był rok szkolny 2010/2011, wtedy zajęcia zakończyły się w środę 22 czerwca, ze względu na święto Bożego Ciała w dniu 23 czerwca. Jeżeli począwszy od roku szkolnego 2018/2019 to święto wypada w czwartek poprzedający bezpośrednio piątek po 20 czerwca, zajęcia kończą się w środę poprzedzającą dzień tego święta.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi; pot. Boże Ciało, rzadziej Święto Ciała i Krwi Pańskiej) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane.System oświaty w Polsce – struktura szkolnictwa w Polsce, obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne.

  Od roku szkolnego 2011/2012 do 2015/2016 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończyły się w ostatni piątek czerwca.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • obowiązek szkolny
 • rok akademicki
 • system oświaty w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wincenty Okoń: Nowy Słownik Pedagogiczny. Warszawa: Żak, 2001, s. 338. ISBN 978-83-89501-78-3.
  2. Art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1335).
  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1093) i (Dz.U. z 2019 r. poz. 1094).

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.