• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rok Jana Łaskiego

  Przeczytaj także...
  Statut Łaskiego, Statuty Łaskiego (łac. Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque), (Przesławnego Królestwa Polskiego przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety) – dokument będący spisem wszystkich statutów i przywilejów obowiązujących w Królestwie Polskim, opracowany przez kanclerza wielkiego koronnego prymasa Jana Łaskiego na zlecenie króla i sejmu, którzy swą decyzję wyrazili w Radomiu w 1505 r..Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Kanclerz wielki koronny – w dawnej Polsce: urzędnik kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną. Urząd ten pojawił się na początku XII wieku i był sprawowany przez osobę duchowną. W czasie rozbicia dzielnicowego każdy władca miał własnego kanclerza; po zjednoczeniu kanclerz krakowski wypierał kanclerzy ziemskich (urzędy te zanikły do XV wieku).

  Rokiem Jana Łaskiego został nazwany rok 2006, o czym zdecydował Sejm RP w dniu 16 grudnia 2005 r. Jan Łaski był kanclerzem wielkim koronnym, prymasem Polski, autorem Statutów z 1506 r.

  Jan Łaski herbu Korab (ur. 1456 w Łasku, zm. 19 maja 1531 w Kaliszu) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1510-1531, kanclerz wielki koronny od 1503, sekretarz królewski od 1501, polityk i kodyfikator prawa. Był jednym z najwybitniejszych polityków i mężów stanu I Rzeczypospolitej.Prymas (łac. primas, od primus – pierwszy) – tytuł arcybiskupów katolickich związany z niektórymi stolicami biskupimi i ich historyczną rolą.

  Podstawa prawna[]

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Jana Łaskiego, Prymasa Polski, Kanclerza Wielkiego Koronnego (1456–1531) (M.P. z 2005 r. Nr 83, poz. 1166).

  Linki zewnętrzne[]

 • Wystawa Trybunału Konstytucyjnego "500-lecie ustanowienia zasady promulgacji prawa w Rzeczypospolitej" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.