• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rogawka

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Powiat bielski - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bielsk Podlaski.
  Aleksander Czuż (ur. 24 czerwca 1936 w Rogawce) – polski polityk, działacz PZPR, urzędnik państwowy, poseł na Sejm IV kadencji.

  Rogawka (białorus. Рогаўка)– wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wieś wzmiankowana w dokumentach pisanych z 1537, gdy wymienione jest nazwisko jej wójta Wojciecha Nardułtowskiego (Ardułtowskiego?). Kolejna informacja o Rogawce pochodzi z 1563; wieś wymieniono w dokumencie dotyczącym dwóch włók między Rogawką a Sytkami, należącymi do uposażenia drohiczyńskiej cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej. Teren ten do 1625 przeszedł na własność parafii unickiej w Siemiatyczach.

  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005.

  Rogawka to dawna wieś królewska, która w 1795 roku położona była w starostwie drohickim w ziemi drohickiej województwa podlaskiego.

  Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku Rogawka była wsią liczącą 68 domów i zamieszkałą przez 418 osób (223 kobiety i 195 mężczyzn). Większość mieszkańców miejscowości (406 osób) zadeklarowała wyznanie prawosławne, pozostali podali wyznanie rzymskokatolickie (12 osób). Pod względem narodowościowym większość stanowili mieszkańcy narodowości białoruskiej (399 osób); reszta zgłosiła kolejno: narodowość polską (17 osób) i narodowość rosyjską (2 osoby). W okresie międzywojennym miejscowość znajdowała się w powiecie bielskim.

  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach – parafia prawosławna w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • drewniana parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Cudownego Zbawiciela, 1858, nr rej.:731 z 29.12.1989
 • drewniany budynek dawnej szkoły, 1850, nr rej.:589 z 28.12.1984
 • średniowieczne cmentarzysko słowiańskie na obecnym cmentarzu.
 • grodzisko z dwoma podgrodziami, po lewej stronie drogi do Krupic, nr rej. zabytków: C-85 z 14.02.2006
 • Urodzeni[ | edytuj kod]

 • Aleksander Czuż - poseł na Sejm IV kadencji
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • Zabytkowy budynek szkoły

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Białorusini (biał. беларусы, biełarusy, ros. белорусы, biełorusy) – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.
 • Cmentarzysko słowiańskie

 • Drewniany budynek mieszkalny

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Рогаўка , вёска. Radzima.net. [dostęp 2019-07-20].
  2. red. M. Kołomajska-Saeed: Katalog zabytków sztuki w Polsce. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1996, s. 55.
  3. Karol de Perthées , Mappa Szczegulna Woiewodztwa Podlaskiego, 1795
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych.. T. 5: Województwo białostockie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1924, s. 36 (27).
  5. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo podlaskie. 2019-12-31.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rogawka w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska. Warszawa 1902.
 • Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Cerkiew Cudownego Zbawiciela (wcześniej pod wezwaniem św. Szymona Słupnika) w Rogawce – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Drohiczyn – miasto w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn. Leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad Bugiem. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.
  Ziemia drohicka, ziemia drohiczyńska – jednostka terytorialna pierwotnie od 1413 roku wchodząca w skład województwa trockiego, a od 1513 roku województwa podlaskiego. Głównym miastem województwa był Drohiczyn. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Drohiczynie, wybierając 2 posłów na sejm. Tam też był sąd grodzki. Sąd ziemski sprawowany był w Drohiczynie, Miedznej, Sokołowie Podlaskim, Mokobodach. Pierwotnie w jej skład wchodziła Ziemia mielnicka, do czasu jej wyodrębnienia w 1 połowie XVI wieku.
  Powiat siemiatycki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Siemiatycze. Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.