• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rogów - powiat brzeziński

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Akcja pod Rogowem – akcja ekspropriacyjna przeprowadzona przez Organizację Bojową PPS pod dowództwem Józefa Montwiłł-Mireckiego 8 listopada 1906. Bojowcy PPS napadli na stacji w Rogowie na pociąg z konwojem pocztowym, przewożącym pieniądze i papiery wartościowe. Była to jedna z największych akcji bojowych PPS.
  Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała, pot. Kolej Rogowska – pierwsza i jedyna muzealna kolej wąskotorowa w województwie łódzkim. Poprzednie nazwy to Rogow Feldbahn, Rogowska Kolej Dojazdowa i Rogowska Kolej Wąskotorowa. Używana obecnie nazwa funkcjonowała także w okresie międzywojennym.

  Rogówosada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów.

  Do 1953 roku miejscowość była siedzibą gminy Mroga Dolna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa skierniewickiego.

  Miejscowość jest siedzibą gminy Rogów.

  Daglezja zielona, jedlica zielona, jedlica Douglasa, jedlica Menziesa, (Pseudotsuga menziesii Carriere) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych. Występuje w zachodniej części Ameryki Północnej. Gatunek geograficznie dzielony jest na dwa podgatunki P. menziesii subsp. menziesii i P. menziesii subsp. glauca. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym. Opis dotyczy podstawowego podgatunku subsp. menziesii, subsp. glauca (jedlica sina) odróżnia się pokrojem, igłami i szyszkami.Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie – muzeum z siedzibą we wsi Rogów (powiat brzeziński). Placówka działa w ramach Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jej siedzibą są pomieszczenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego.

  8 listopada 1906 miała tu miejsce akcja ekspropriacyjna, przeprowadzona przez Organizację Bojową PPS pod dowództwem Józefa Montwiłła-Mireckiego na konwój pocztowy.

  Arboretum w Rogowie[]

  W Rogowie znajduje się Leśny Zakład Doświadczalny SGGW wraz z Muzeum Lasu i Drewna, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Arboretum (okazały zbiór roślin z całego świata, od małych alpejskich roślinek po ogromne kolekcje drzew i krzewów z Azji, Europy i obu Ameryk) założone w 1923 r., kiedy to na wyłączonym z Nadleśnictwa terenie posadzono pierwsze drzewa – daglezje zielone. Znajduje się w nim ok. 3200 gatunków i odmian roślin, m.in. największa w Polsce kolekcja klonów (ponad 180 gatunków i odmian).

  Województwo skierniewickie - województwo istniejące w latach 1975-1998. W 1999 zostało podzielone między województwo łódzkie a mazowieckie.Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej (OB PPS) – utworzona przez Polską Partię Socjalistyczną w kwietniu 1904 i działająca do 1911 struktura zbrojna mająca na celu ochronę działalności rewolucyjnej PPS, jej demonstracji i spotkań. Przeprowadzała też szereg akcji zbrojnych, likwidując funkcjonariuszy i współpracowników rosyjskich władz okupacyjnych Królestwa Polskiego, dokonując licznych ekspropriacji na potrzeby działalności niepodległościowej i rewolucyjnej. W szczytowym okresie liczyła ok. 6500 bojowców.

  Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała[]

  Atrakcją turystyczną Rogowa jest Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała zbudowana jako wojskowa kolej polowa przez wojska niemieckie podczas pierwszej wojny światowej. Linia powstała po to by zaopatrywać front w żywność, broń i amunicję, oraz by wywozić rannych niemieckich żołnierzy. Po zakończeniu działań wojennych na tym terenie Niemcy uciekając przed wojskiem rosyjskim nie zdążyli rozebrać kolei. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kolej została przejęta przez PKP i tak dotrwała do 2001 r. kiedy to PKP wydało decyzję o likwidacji linii.

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Kolejkę uratowali, pracujący jako wolontariusze, miłośnicy wąskiego toru z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. Od tamtej pory jest ona pod ich zarządem. Przez 6 lat odremontowano część zabytkowego taboru oraz wznowiono przewozy turystyczne. Na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy powstaje ekspozycja taboru. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji i lokalnej społeczności w dawnym budynku Magazynu No. 1 na stacji Rogów Towarowy Wąsk. powstała sala muzealna dokumentująca historię Kolei Rogowskiej.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Zabytki[]

  Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

 • zespół pałacowy i folwarczny, k. XIX w., 1916, nr rej. A 504 z 8.11.1978, :
 • pałac
 • park, nr rej. A 483 z 16.09.1976
 • brama na folwark
 • folwark:
 • gorzelnia
 • spichrz
 • 2 stodoły
 • obora
 • ogrodzenie z bramami
 • Zespół folwarczno-pałacowy wybudowany został przez Ignacego Wilskiego, właściciela ziemskiego, znanego rolnika, myśliwego, fundatora ziemi pod kościół w Rogowie. Później należał do jego synów. Znacjonalizowany po II wojnie światowej. Na terenie całego majątku działał PGR. Obecnie rozprzedany. Pałac (dwór) zaniedbany, pozbawiony uprzednich ozdób charakterystycznych dla okresu secesji, do dziś nie odzyskał świetności.

  Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW) – powstała w 1999 roku funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Jej celem statutowym jest ochrona zabytków kolejnictwa wąskotorowego. Działania skierowane są z jednej strony na zabezpieczanie historycznego taboru wąskotorowego i chronienie go przed zniszczeniem, z drugiej na współpracę z PKP oraz samorządami lokalnymi w celu utrzymania działania lub przywracania do ruchu wąskotorowych linii kolejowych. Fundacja jest także zarządcą infrastruktury kolejowej i przewoźnikiem kolejowym na liniach wąskotorowych będących pod jej opieką.Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
 • Rogowska Kolej Dojazdowa, wąskotorowa, 1914, nr rej. 1000 A z 31.12.1996:
 • układ torowy na odcinku Rogów - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska
 • most stalowy na rzece Rawce, 1928
 • budynek zarządu kolei, 1924
 • budynek elektrowni, 1915
 • Na terenie wsi znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej.

  Ameryka – część Ziemi położona na zachodniej półkuli, w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Rozciąga się na długości ponad 15 tys. km od Archipelagu Arktycznego po Ziemię Ognistą. Niekiedy na oznaczenie obu Ameryk używa się także określeń Nowy Świat lub półkula zachodnia.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Zobacz też[]

 • Akcja pod Rogowem
 • Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Leśny Zakład Doświadczalny
 • strona Urzędu Gminy Rogów
 • I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Józef Anastazy Mirecki ps. Montwiłł (ur. 27 lutego 1879 w Klonówku, zm. 9 października 1908 w Warszawie) – polski socjalista, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS i członek jej Wydziału Bojowego. Organizator i uczestnik wielu zamachów. Zginął powieszony na stokach Cytadeli. W okresie II Rzeczypospolitej odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat brzeziński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 2001 roku z części powiatu łódzkiego wschodniego. Jego siedzibą jest miasto Brzeziny.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Wywłaszczenie (także ekspropriacja z łac. expropriatio) – pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego.
  Gmina Mroga Dolna (od 1953 gmina Rogów) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1953 roku w woj. łódzkim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Mroga Dolna, lecz siedzibą władz gminy był Rogów.
  Arboretum w Rogowie – należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie. Arboretum położone jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów.
  Gmina Rogów (do 1953 gmina Mroga Dolna) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.