• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rodzina planetoidy Koronis

  Przeczytaj także...
  Orbita – tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego. W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.
  Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.
  Niektóre przedstawicielki planetoid z rodziny Koronis

  Rodzina planetoidy Koronis – jedna z rodzin planetoid z pasa głównego, w skład której wchodzą planetoidy charakteryzujące się podobnymi parametrami orbit co (158) Koronis.

  Wszystkie one krążą po trajektoriach zawierających się w przedziale od 2,83 do 2,91 j.a. od Słońca, ich nachylenie względem ekliptyki mieści się w przedziale od 0º do 3,5º, a mimośrody od 0 do 0,11.

  Obecnie znanych jest ok. 310 przedstawicielek tej rodziny. Podgrupą tej rodziny planetoid jest rodzina planetoidy Karin.

  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.

  28 sierpnia 1993 sonda kosmiczna Galileo przeleciała w pobliżu jednej z przedstawicielek tej rodziny – planetoidy (243) Ida.

  Powstanie rodziny Koronis[ | edytuj kod]

  Rodzina planetoidy Koronis powstała w wyniku zderzenia dwóch planetoid o średnicach 119 i 60 km, które miało miejsce 2 do 3 miliardów lat temu. Mimo że od tego pierwotnego zderzenia planetoidy powstałe w jego wyniku mogły być poddawane kolejnym, mniejszym zderzeniom mającym wpływ na ich rotację oraz nachylenie osi obrotu obserwacje wykazują że cała rodzina wykazuje cechy wspólne. Ciała rotujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara mają okresy rotacji od 7 i pół do 9 i pół godziny i nachylenie osi obrotu od 42° do 50°. Planetoidy rotujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara mają zaś okres obrotu krótszy od 5 godzin lub dłuższy od 13 godzin a ich nachylenie osi obrotu wynoszą od 154° do 169°.

  Pas planetoid – obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza. Krąży w nim wiele ciał różnej wielkości, nazywanych planetoidami. Pas planetoid nazywany jest też głównym pasem, ponieważ w Układzie Słonecznym istnieją również inne zbiory małych ciał: pas Kuipera, dysk rozproszony i obłok Oorta, oraz wiele mniejszych skupisk, takich jak planetoidy bliskie Ziemi, centaury czy trojańczycy.Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.

  Według badań Davida Vokrouhlicky’ego, Davida Nesvorny’ego i Williama Bottke z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz z Southwest Research Institute w Boulder w USA na zachowanie wspólnych wartości nachylenia osi i okresów obrotu miał wpływ efekt YORP oraz grawitacyjne oddziaływanie dużych obiektów Układu Słonecznego. Obliczenia wykazały że planetoidy należące do tej rodziny o średnicach od 20 do 40 km oraz rotujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powinny spowalniać swoje okresy obrotu a oś ich obrotu powinna okresowo podlegać precesji. Zjawisko to trwa aż okres precesji planetoidy zrównuje się z okresem precesji Saturna, a okres rotacji oraz nachylenie osi obrotu samej planetoidy przestaje zmieniać się w czasie.

  Efekt Jarkowskiego – wirujące planetoidy wypromieniowują więcej ciepła po południu niż w trakcie poranka. Tak więc, obiekt wirujący w tym samym kierunku co jego ruch po orbicie emituje promieniowanie termiczne w takim kierunku, który powoduje nieznaczne zwiększenie prędkości orbitalnej odsuwając to ciało od gwiazdy. Ciała wirujące w przeciwnym kierunku będą tracić energię orbitalną i tym samym przesuwać się bliżej Słońca. Po raz pierwszy efekt Jarkowskiego zmierzono pod koniec 2003 roku na planetoidzie (6489) Golevka.Saturn – gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Według danych z lipca 2013 roku znane są 62 naturalne satelity Saturna.

  Na planetoidy rotujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie działa już siła powiązana z orbitą Saturna. Planetoidy te są poddawane oddziaływaniu efektu Jarkowskiego oraz YORP. Oddziaływania te powodują albo bardzo szybką, albo wolną rotację tej grupy planetoid rodziny Koronis.

  Pracownia Komet i Meteorów (PKiM) to organizacja astronomiczna zrzeszająca miłośników astronomii z całej Polski. PKiM zajmuje się badaniem małych ciał Układu Słonecznego, głównie aktywnością rojów metorowych. Prowadzona działalność obejmuje obserwacje wizualne, teleskopowe, fotograficzne, video oraz radiowe.Precesja lub ruch precesyjny – zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała. Oś obrotu sama obraca się wówczas wokół pewnego kierunku w przestrzeni zakreślając powierzchnię boczną stożka.

  Charakterystyka ważniejszych planetoid z rodziny Koronis[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Arkadiusz Olech. Ukierunkowana rotacja planetoid. „Cyrqlarz no. 166”. C166, s. 14, 15, 5 listopada 2003. Pracownia Komet i Meteorów (pol.). [dostęp 2014-07-28]. 
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Koronis Family Asteroids Rotation Lightcurve Observing Program (ang.)
 • Planetoidy z rodziny Koronis (2002)
 • Sonda kosmiczna – bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej.Oś obrotu – prosta w przestrzeni określająca kierunek obrotu danego ciała. Wyznacza ona układ odniesienia, względem którego wyznacza się moment bezwładności ciała. Prędkość kątowa jest zawsze równoległa do osi obrotu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.
  Inklinacja (nachylenie) – jeden z elementów orbity. Określa kąt pomiędzy płaszczyzną orbity a płaszczyzną odniesienia. W astronomii gwiazdowej przez nachylenie rozumie się także kąt, jaki tworzy linia widzenia na gwiazdę z jej osią obrotu, albo z osią prostopadłą do płaszczyzny jej orbity, w przypadku gwiazd podwójnych i wielokrotnych.
  Rodzina planetoidy Karin – jedna z rodzin planetoid z pasa głównego będąca częścią rodziny planetoidy Koronis. Obecnie znanych jest 39 przedstawicielek tej rodziny, z których najważniejszym obiektem jest planetoida (832) Karin.
  Galileo – amerykańska bezzałogowa sonda kosmiczna wystrzelona w 1989 roku przez agencję kosmiczną NASA w celu wykonania badań Jowisza, jego księżyców i pierścieni. W grudniu 1995 r. sonda stała się pierwszym sztucznym satelitą Jowisza oraz wprowadziła w jego atmosferę próbnik z aparaturą pomiarową. Galileo był pierwszą sondą, która zbliżyła się do planetoid. Podczas swej misji Galileo wykonał też obserwacje Wenus, Ziemi, Księżyca i komety Shoemaker-Levy 9.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Okres obrotu (także okres rotacji) to czas jaki upływa między dwoma kolejnymi momentami, w których wirujące jednostajnym ruchem obrotowym ciało przybiera tę samą orientację w przestrzeni. Okres obrotu T, ciała wirującego z prędkością kątową ω wyraża się wzorem:
  Rodzina planetoid – grupa planetoid, które cechuje podobieństwo parametrów orbit, po jakich poruszają się wokół Słońca. Charakteryzują się one również podobną budową i składem chemicznym, a co za tym idzie, mają one wspólne pochodzenie. Niewykluczone, że niektóre rodziny powstały w wyniku kolizji planetoid, po czym doszło do rozpadu pierwotnego ciała.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.