• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rodzaj

  Przeczytaj także...
  Gender (czyt. dżender) – termin zaczerpnięty z języka angielskiego, obecnie wykorzystywany w języku polskim do określenia płci kulturowej lub płci społecznej – w odróżnieniu od płci określanej jako płeć biologiczna (ang. sex). W tym znaczeniu gender oznacza tworzony w sposób performatywny zespół cech i zachowań, ról płciowych i stereotypów płciowych przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę. Inaczej, terminem gender nazywa się społeczno-kulturową tożsamość płciową.Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Rodzaj literacki – podstawowy w literaturoznawstwie polskim (także rosyjskim i niemieckim) sposób klasyfikacji dzieł literackich. Jest to podział ze względu na formę wypowiedzi, a jednocześnie budowę utworu. Współczesny podział na rodzaje literackie wywodzi się z tradycji literackiej antycznej Grecji, ale nie jest identyczny z tym przyjętym w starożytności. Umożliwia ogólny podział struktury utworów literackich od strony formalnej, niezależnie od epoki i miejsca, w jakich powstało dane dzieło. Podziału tego praktycznie nie stosuje się w literaturoznawstwie francuskim i anglosaskim, choć jest tam znany.
 • rodzaj – w biologii, jedna z kategorii systematycznych
 • rodzaj – kategoria gramatyczna
 • rodzaj literacki – jednostka systematyki literackiej
 • rodzaj – płeć społeczno-kulturowa, polski odpowiednik angielskiego gender w naukach społecznych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.