• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roczniki Humanistyczne

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z dziewięciu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "eISSN".

  Roczniki Humanistyczne – pismo wydawane od 1949 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL, przy współudziale Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ukazuje się nieprzerwanie od 1949 roku pod auspicjami Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, początkowo jako jeden wolumin, z którego stopniowo zaczęły się wyodrębniać nowe zeszyty, każdy związany z określoną specjalnością naukową w obrębie jednej z 4 dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i historii sztuki. Obecnie ukazuje się jedenaście zeszytów rocznie:

  Auspicjum (łac. auspicium, od avis, ptak + specere, patrzeć) – starożytny rytuał rzymski o korzeniach praindoeuropejskich mający na celu wywnioskowanie woli bogów z lotu wielkich ptaków drapieżnych, przede wszystkim orła, sępa oraz kilku innych gatunków, których identyfikacja jest sporna.The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH; Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) – elektroniczne, ogólnodostępne (open access) czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.
 • z. 1 - Literatura polska
 • z. 2 - Historia
 • z. 3 - Filologia klasyczna
 • z. 4 - Historia sztuki
 • z. 5 - Neofilologia
 • z. 6 - Językoznawstwo
 • z. 7 - Słowianoznawstwo
 • z. 8 - Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • z. 9 - Sinologia
 • z. 10 - Glottodydaktyka
 • z. 11 - Anglica
 • Roczniki Humanistyczne są czasopismem recenzowanym: do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 niezależnych recenzentów (tzw. double-blind peer review). Każdy zeszyt ma odrębny komitet redakcyjny i międzynarodową radę naukową.

  Roczniki Humanistyczne są zarejestrowane w bazach naukowych: CEEOL (Central and Eastern European Online Library) i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

  Roczniki Humanistyczne posiadają numer DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh .

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • http://www.kul.pl/art_4921.html
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.958 sek.