• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roczniki Humanistyczne

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.
  Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z dziewięciu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.

  Roczniki Humanistyczne – pismo wydawane od 1949 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL i KUL. Ukazują się od 1949 roku pod auspicjami Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL. Rocznie ukazuje się osiem zeszytów rocznie:

  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.Auspicjum (łac. auspicium, od avis, ptak + specere, patrzeć) – starożytny rytuał rzymski o korzeniach praindoeuropejskich mający na celu wywnioskowanie woli bogów z lotu wielkich ptaków drapieżnych, przede wszystkim orła, sępa oraz kilku innych gatunków, których identyfikacja jest sporna.
 • z. 1 - Literatura polska
 • z. 2 - Historia
 • z. 3 - Filologia Klasyczna
 • z. 4 - Historia Sztuki
 • z. 5 - Neofilologia
 • z. 6 - Językoznawstwo
 • z. 7 - Słowianoznawstwo
 • z. 8 - Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • W poszczególnych zeszytach publikują naukowcy związani z KUL-em, a także autorzy spoza tego Uniwersytetu. Działy: artykuły, sprawozdania, recenzje. Każdy zeszyt ma odrębny komitet redakcyjny i radę naukową.

  Bibliografia[]

 • http://www.kul.pl/art_4921.html • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.