• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Robotnik

  Przeczytaj także...
  Proletariat (z łac. proletarius „należący do najuboższej klasy, niepłacący podatków, dający państwu tylko potomstwo” od proles „latorośl, potomstwo”) – jedna z wyróżnianych w socjologii klas społecznych. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Doker – używana dawniej nazwa robotnika portowego zatrudnionego przy przeładunku, transporcie i składowaniu towarów.
  Robotnice w fabryce, Stany Zjednoczone, ok. 1909
  Robotnik przy piecu elektrycznym na Wydziale Odlewni w Walcowni Metali „Warszawa”, lata 70. XX w.

  Robotnik – osoba świadcząca pracę najemną w zakładzie przemysłowym lub na terenie budowy. W sporej części przypadków niewymagającą szczególnych kwalifikacji lub wykształcenia. Najczęściej jest to prosta praca fizyczna pod nadzorem, wymagająca jednak dobrego stanu fizycznego. W niektórych przypadkach niezbędne są także szczególne kwalifikacji do wykonywanych zadań. W klasycznym marksizmie robotnicy tworzą osobną klasę społecznąproletariat.

  Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.Marksizm – światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także, w mniejszym stopniu, Fryderyka Engelsa.

  Lista zawodów[ | edytuj kod]

 • Robotnik budowlany
 • Robotnik drogowy
 • Robotnik gospodarczy
 • Robotnik górniczy dołowy
 • Robotnik leśny
 • Robotnik magazynowy
 • Robotnik mostowy
 • Robotnik na rampie
 • Robotnik naziemny (górnictwo)
 • Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
 • Robotnik placowy
 • Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
 • Robotnik portowy (doker)
 • Robotnik przy myciu części i zespołów
 • Robotnik rozbiórki budowli
 • Robotnik torowy
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pracownik
 • Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony został przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą.Nadzór administracyjny – nadzór w administracji publicznej polega na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Nadzór może być prewencyjny (sankcjonowanie czyli zatwierdzanie uchwał) lub następczy (np. wiążące zalecenia pokontrolne).
  Warto wiedzieć że... beta

  Zakład – terytorialnie wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa, prowadząca działalność techniczno-produkcyjną.
  Norblin, Bracia Buch i T. Werner, pełna nazwa Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” – przedsiębiorstwo założone w 1820, znajdujące się do 1982 przy ul. Żelaznej 49/53 w Warszawie. Po II wojnie światowej upaństwowione i działające pod firmą Walcownia Metali „Warszawa”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.678 sek.