• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Robot mobilny  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady – współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową – stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach. Stosowany jest skrót: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).Skrzydłowiec (ornitopter) – aerodyna napędzana ruchem powierzchni nośnych pracujących tak, jak skrzydła u ptaków. Poza modelami, jedyna dotychczas praktyczna realizacja została dokonana przez profesora Jamesa DeLauriera z Uniwersytetu Toronto Institute for Aerospace Studies w 2006.
  Wzory[ | edytuj kod] – połowa szerokości platformy (podwozia) – kąt skrętu koła sterującego – prędkości sterujące – orientacja robota – prędkość liniowa względem osi x i y układu lokalnego – prędkość kątowa

  Klasa (3,0)[ | edytuj kod]

  Stałopłat – aerodyna o nieruchomych powierzchniach nośnych. Do stałopłatów zaliczane są wszystkie cięższe od powietrza statki latające które utrzymują się w powietrzu dzięki sile nośnej wytworzonej przez nieruchome powierzchnie nośne, w tym spadochrony.Koło szwedzkie zwane także kołem omnikierunkowym, stosowane jest w robotach mobilnych, a dokładniej w robotach o klasie (3,0). Dzięki nim robot staje się robotem holonomicznym.

  Klasa (2,1)[ | edytuj kod]

  Układ współrzędnych – funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni (w szczególności przestrzeni dwuwymiarowej – płaszczyzny, powierzchni kuli itp.) skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku.

  Klasa (2,0)[ | edytuj kod]

  Koło samonastawne (błędnie nazywane kołem Kastora) – rodzaj koła zamocowanego na trzpieniu, w taki sposób, że koła samoczynnie nastawiają się na kierunek, z którego działa siła. Stosowane powszechnie w obrotowych krzesłach biurowych i w wózkach sklepowych. Znane już w starożytności - wykorzystano je już przy budowie helepolis.

  Klasa (1,2)[ | edytuj kod]

  Klasa (1,1)[ | edytuj kod]

  Roboty pływające[ | edytuj kod]

  Pływające roboty mobilne, pomimo że mniej rozpowszechnione niż roboty lądowe i mniej efektowne niż latające, są obszerną kategorią robotów o szerokim wachlarzu zastosowań.

  W kategorii pływających robotów mobilnych możemy wyodrębnić dwie klasy:

 • bezzałogowe łodzie nawodne, które w literaturze można odnaleźć jako: USV (ang. unmanned surface vehicle) lub ASC (ang. autonomous surface craft),
 • bezzałogowe łodzie podwodne, UUV (ang. unmanned undersea vehicle, unmanned underwater vehicle).
 • Potencjału użytkowego USV-ów i UUG-ów wykorzystywanych oddzielnie lub pracujących wspólnie nie można przecenić. Wynika on z faktu, że większą część naszej planety pokrywają morza i oceany, a o dnie morskim wiadomo mniej, niż o powierzchni księżyca.

  Dynamika[ | edytuj kod]

  gdzie: – macierz bezwładności, – macierz sił odśrodkowych i Coriolisa, – macierz tłumienia hydrodynamicznego, – siły i momenty napędowe związane z pojazdem, – stale zakłócenia środowiskowe o niskiej częstotliwości.

  Bezzałogowe łodzie nawodne[ | edytuj kod]

  Technologia USV niesie ze sobą ogromne możliwości, tak jak np.:

 • redukcja kosztów personelu,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników w obszarach niebezpiecznych,
 • zmniejszone ryzyko i mniejsze konsekwencje błędów operatorskich,
 • zwiększona precyzja operacyjna,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 • możliwości dla nowych konstrukcji pojazdów,
 • nowe koncepcje pracy.
 • USV można zazwyczaj wykorzystać do tak zwanych brudnych, nudnych i niebezpiecznych czynności.

 • Brudne – monitoring obszarów katastrof, zanieczyszczonych i wystawionych na działanie środków NBC.
 • Nudne – monitoring morski, przekaźniki komunikacyjne dla UUV, badania geofizyczne.
 • Niebezpieczne – nadzór wojskowy, ekstremalne operacje i operacje w odległych obszarach (np. Arktyka).
 • Bezzałogowe łodzie podwodne[ | edytuj kod]

  Technologia UUV wykorzystywana jest głównie w celach militarnych oraz badawczych, takich jak np.:

 • wywiad, obserwacja i rekonesans,
 • zwalczanie min,
 • kontrola/identyfikacja,
 • oceanografia,
 • węzły sieci komunikacyjnej/nawigacyjnej,
 • zbieranie informacji,
 • transport ładunków.
 • Bezzałogowe łodzie podwodne można podzielić na dwie kategorie:

 • sterowane zdalnie przez operatora ROUV (ang. remotely operated underwater vehicle),
 • łodzie autonomiczne AUV (ang. autonomous underwater vehicle).


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.117 sek.