• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Robert z Newminster

  Przeczytaj także...
  Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Anglicy (ang. English people) – naród germański zamieszkujący głównie Wielką Brytanię, zwłaszcza Anglię (ok. 45 mln), posługujący się językiem angielskim z grupy języków germańskich. Poza Zjednoczonym Królestwem mieszkają głównie w Republice Południowej Afryki, Związku Australijskim, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Anglicy wyznają głównie anglikanizm. Ich kultura zaczęła się kształtować w średniowieczu pod wpływami celtyckimi, romańskimi (gł. francuskimi) oraz skandynawskimi (głównie normańskimi i nordyckimi). Od czasów nowożytnych zaczęła wpływać na kulturę reszty świata. Za pierwszego Anglika uważa się człowieka z Boxgrove, którego szczątki znaleziono w hrabstwie West Sussex.

  Robert z Newminster (ur. ok. 1100 w Crave w Yorkshire, zm. 7 czerwca 1159 w opactwie Newminster) – angielski benedyktyn (OSB) i cysterski opat, święty Kościoła katolickiego.

  Robert urodził się, w chrześcijańskiej angielskiej rodzinie, pod koniec XI wieku lub na początku XII w Crave (dzisiejsze Gargrave). Pomimo że rodzina nie była zamożna, ukończył studia, które odbył w Paryżu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został wikariuszem w rodzinnym mieście, jednak nie było to jego powołaniem. Wybrał życie kontemplacyjne.

  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

  Wstąpił najpierw do benedyktynów w Whitby, a następnie za zgodą przełożonych przeniósł się do cystersów (SOCist.) w Fountains (1135). W 1138 roku wraz z grupą 13 zakonników założył własne opactwo Newminster w Morpeth (Northumberland), poświęcone Przenajświętszej Dziewicy, którego został pierwszym opatem.

  Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.Morpeth – miasto w Anglii, w hrabstwie Northumberland, położone ok. 20 km na północ od Newcastle upon Tyne. W 2001 roku miasto liczyło 13 833 mieszkańców. Przez centrum Morpeth przepływa rzeka Wansbeck, na jej prawym brzegu leży park Carlise. Obok niego znajduje się wzgórze zamkowe, które jest popularnym punktem widokowym.

  Miał być prorokiem i wizjonerem oraz posiadać moc wypędzenia złych duchów. Po śmierci został otoczony kultem. Jest patronem cystersów.

  Robert z Newminster nie został nigdy kanonizowany, jednakże w 1656 roku zakon cystersów zezwolił na oddawanie mu czci należnej świętym Pańskim,a Cezary Baroniusz wpisał go do Martyrologium Rzymskiego pod dniem 7 czerwca i w tym dniu obchodzone jest jego wspomnienie liturgiczne.

  W ikonografii święty Robert przedstawiany jest, gdy poskramia złego ducha wzniesionym krzyżem, trzymając na łańcuchu szatana.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kult świętych
 • modlitwa za wstawiennictwem świętego
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • święty Robert - inni święci o tym imieniu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Święty Robert, opat na brewiarz.katolik.pl [02.06.2011]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • św. Robert z Newminster na stronie parafii św. Zygmunta w Słomczynie
 • Robert, opat z Newminster na DEON.pl z inicjatywy SJ i Wydawnictwa WAM za H.Frosem i F. Sową
 • Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. ‏abba‎ – „ojciec”) – wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. Odpowiednikiem w zakonach żeńskich jest ksieni.
  Warto wiedzieć że... beta

  Fountains Abbey – dawne opactwo cysterskie w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, położone ok. 4 km na południowy zachód od miasta Ripon. Ruiny założonego w 1132 roku klasztoru znajdują się obecnie wraz z sąsiadującym parkiem Studley Royal Park na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej
  Whitby - miasto w Wielkiej Brytanii, Anglii, w regionie Yorkshire and the Humber, w hrabstwie North Yorkshire. W 2001 r. miasto to zamieszkiwało 13 594 osób.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Kontemplacja /(łac.) contemplatio / - szczególny, mający wiele wymiarów, rodzaj modlitwy, w której, według katolików, poprzez wiarę dochodzi się do realnego doświadczenia i poznania rzeczywistości Bożej, zjednoczenia z życiem samej Trójcy Świętej. Mianem kontemplacji określa się spoglądanie w wierze na Chrystusa
  Dictionary of National Biography (DNB) – słownik biograficzny stanowiący standardowy punkt odniesienia w dziedzinie biografii znanych postaci brytyjskiej historii, publikowany od 1885. W 1996 Uniwersytet Londyński opublikował wolumin korekcji zebranych na podstawie Biuletynu Instytutu Badań Historycznych. Zaktualizowany Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) został opublikowany 23 września 2004 jako 60-tomowe wydawnictwo i publikacja on-line.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.634 sek.