• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Robert Biedermann  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.Alfred Biedermann (ur. 14 lipca 1866 w Łodzi, zm. 29 sierpnia 1936 w Bad Nauheim) – fabrykant, przewodniczący Głównego Komitetu Obywatelskiego w Łodzi od 10 sierpnia 1914 do grudnia 1914; jeden z ˌˌojcówˈˈ łódzkiej komunikacji tramwajowej miejskiej i podmiejskiej.
  Grobowiec Roberta Biedermanna

  Robert Ludwik Karol Biedermann (ur. 21 sierpnia 1836 w Zduńskiej Woli, zm. 10 września 1899 w Łodzi) – łódzki fabrykant, jeden z pionierów rozwoju przemysłu w Łodzi.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Pochodził z niemieckiej rodziny przybyłej w XVIII wieku do Wielkopolski, która przeniosła się później do Zduńskiej Woli, by ostatecznie osiąść w Łodzi.

  Ojciec Roberta Biedermanna, Wilhelm Traugott Biedermann (1801–1852), był pastorem, a matka Justyna Rosina z Jehringów – córką farbiarza. Młody Biedermann wyszkolił się na farbiarza (pracując najpierw w Konstantynowie u wuja, Gustawa Jehringa, a następnie w farbiarni Józefa Paszkiewicza w Łodzi) uzyskując dyplom czeladnika w 1856 roku.

  10 września jest 253. (w latach przestępnych 254.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 112 dni.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 1863 roku otrzymał w wieczystą dzierżawę ponad 14 ha gruntów nad rzeką Łódką (rejon ulic Kilińskiego – Franciszkańska). W 1864 roku założył farbiarnię przędzy, tkanin wełnianych i bawełnianych. Pomogło mu w tym małżeństwo, zawarte 11 kwietnia 1863 roku, z Adelmą Emmą Braun (1844–1895), która wniosła do małżeństwa bogate wiano. Z czasem rozbudowywał zakład wprowadzając m.in. napęd parowy. W 1870 wystawił laboratorium chemiczne, a w 1877 roku wybudował mechaniczną suszarnię i apreturę pluszu meblowego i konfekcyjnego oraz produktów wełnianych: flaneli, wyrobów trykotowych, kaszmirów oraz szewiotów. Ponadto zarabiał na handlu przędzą wełnianą, którą po farbowaniu sprzedawał w Łodzi, Koburgu, Zduńskiej Woli, Rydze i Moskwie.

  Łódka – rzeka w Łodzi do XIX wieku zwana Starowiejską lub Ostrogą. Nad jej brzegami, w XIII wieku, powstała osada, która dała początek Łodzi. Rzeka ma całkowitą długość 20 km, z czego 15,6 km znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Źródła rzeki znajdują się na przepuście drogowym pod ul. Brzezińską, na wysokości skrzyżowania z ul. Giewont. Ujście znajduje się w Konstantynowie Łódzkim, gdzie rzeka wpada do Neru.Archiwum Państwowe w Łodzi - jest to instytucja państwowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Archiwum Państwowe w Łodzi posiada Oddział Zamiejscowy w Sieradzu.

  W 1878 roku koło drewnianego domu, gdzie mieszkał od czasu ślubu, wybudował mieszkalny jednopiętrowy dom murowany z oficyną w stylu renesansu włoskiego, zaprojektowany przez Hilarego Majewskiego. Rok później odkupił od Teodora Kundela farbiarnię wraz z budynkiem mieszkalnym (ul. Kilińskiego 1/3), w której farbował tkaniny wełniane, półwełniane oraz przędzę. W II połowie lat 80. XIX wieku zakupił działki przy ul. Smugowej, gdzie w 1889 uruchomił przędzalnię, a w 1892 roku tkalnię bawełny. Dwa lata później w zakładzie zainstalowano zasilanie elektryczne. Inwestował także poza Łodzią kupując w 1888 roku 30 morgowy majątek „Źródło” w Bedoniu. Od 1890 roku dwaj jego najstarsi synowie – Robert i Alfred pomagali w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Hilary Majewski (ur. 15 maja 1838 w Radomiu, zm. 21 lipca 1892 w Łodzi) – polski architekt, reprezentant historyzmu, w latach 1872–1892 architekt miejski Łodzi.Rewolucja rosyjska 1905 roku – ogólnokrajowy spontaniczny zryw o podłożu społecznym i narodowym, skierowany przeciwko absolutyzmowi carskiemu oraz uciskowi obszarników i przemysłowców. Wydarzenie to uważa się za początek zmian ustrojowych w Rosji, prowadzący do rewolucji lutowej i październikowej 1917 roku. W przypadku Królestwa Polskiego rewolucja przybrała formę modernizującego zrywu, którego jedną z długofalowych konsekwencji jest odzyskanie niepodległości Polski w 1918 r.

  Biedermann był również filantropem: ufundował Dom Sierot (ul. Północna 70) oraz domy dla robotników przy ul. Smugowej, a w testamencie przeznaczył m.in. po 1500 rubli dla gminy ewangelickiej, żydowskiej, rzymskokatolickiej i prawosławnej. Zasiadał w Komitecie Kanalizacji i Wodociągów w Łodzi (1886).

  Po śmierci Roberta Biedermanna, 10 września 1899 roku, zarządzanie przedsiębiorstwem zostało przejęte przez jego synów Alfreda i Bruna. W latach 1905–1907 Biedermannowie, podobnie jak wszyscy łódzcy fabrykanci, mieli poważne problemy w związku z serią strajków robotników firmy, związanych z rewolucją 1905 roku. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane i otrzymało nazwę Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Szymona Harnama „Rena Kord”. Po remoncie i pracach konserwatorskich stało się siedzibą firmy „Atlas” (ul. Kilińskiego 2).

  Wiano – zabezpieczenie posagu przez męża i odwzajemnienie za niego. Celem wiana było majątkowe zabezpieczenie żony-szlachcianki na wypadek śmierci męża. Składało się z dwóch równych części: oprawy posagu (części wiana zabezpieczającej posag) i przywianku (równego co do wartości posagowi wnoszonemu przez żonę). Zwykle wiano wynosiło podwójną wysokość posagu. Zapisywano je specjalnym listem wiennym. Współcześnie przez wiano rozumie się już tylko posag wnoszony do małżeństwa przez żonę lub jej rodziców.Wełna – włókno naturalne uzyskiwane z okrywy włosowej (sierści) owiec, lam, wielbłądów, kóz, królików i innych. Włókno wełniane posiada charakterystyczne cechy (karbikowatość, łuskowatość, lanolina), dzięki którym nadaje się doskonale do wytwarzania wysokiej jakości, wyrobów włókienniczych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Morga (także mórg, jutrzyna) – historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie. Początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), a jej wielkość wynosiła – zależnie od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi w Europie 0,33–1,07 hektara.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Plusz (z fr. peluche) – rodzaj miękkiej tkaniny z okrywą runową. Inne określenia używane zamiennie to okrywa włosowa lub okrywa włókienna. Jest kilka technik uzyskiwania okrywy włókiennej:
  21 sierpnia jest 233. (w latach przestępnych 234.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 132 dni.
  Bawełna – włókno otaczające nasiona rośliny określanej tą samą nazwą – bawełny (Gossypium), mające wiele zastosowań. Służy m.in. do wytwarzania miękkiej tkaniny – najpopularniejszej w przemyśle tekstylnym, a także, ze względu na silne własności absorpcyjne, do produkcji materiałów opatrunkowych. Włókno bawełniane jest też stosowane w mieszankach włókien, jako dodatek do wełny czy lnu.
  Zduńska Wola – miasto i gmina w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. Położone jest na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym, nad rzeką Pichną, prawym dopływem Warty. Jest siedzibą gminy i powiatu, a także członkiem Związku Miast Polskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.