• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ro Coronae Borealis


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 magnitudo w gwiazdozbiorze Korony Północnej. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.Promień Słońca – używana w astronomii pozaukładowa jednostka miary używana do określania promienia gwiazd; równa się połowie obecnej średnicy Słońca:
  Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola H na jeden mol H, 0,0003799 mola O na jeden mol O i 0,0020052 mola O na jeden mol O.

  Ro Coronae Borealisgwiazda położona w gwiazdozbiorze Korony Północnej, w odległości ok. 56 lat świetlnych.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Jest ona, podobnie jak Słońce, żółtym karłem. Jej typ widmowy to G0 V, starsze źródła podawały również G2V. Promień tej gwiazdy jest o ok. 36% większy od promienia Słońca, a temperatura jej powierzchni wynosi ok. 5600 K. Wypromieniowuje ona około 1,89 raza więcej energii od Słońca.

  Masa Jowisza – jednostka masy równa masie Jowisza (1,8986 × 10 kg, 317,83 mas Ziemi; 1 masa Ziemi wynosi 0,00315 mas Jowisza). Jednostka ta jest używana do mierzenia mas gazowych olbrzymów, a najczęściej planet pozasłonecznych. Symbol masy Jowisza to MJ.Masa Ziemi (M⊕) – pozaukładowa jednostka masy stosowana w astronomii, głównie Układu Słonecznego oraz planet pozasłonecznych typu superziemia. Jej wartość równa jest rzeczywistej masie Ziemi

  Optyczny towarzysz Ro Coronae Borealis, gwiazda typu K0 o jasności 10,40, charakteryzuje się innym ruchem własnym i nie jest z nią fizycznie związana.

  Układ planetarny[ | edytuj kod]

  W 1997 roku odkryto planetę okrążającą tę gwiazdę, oznaczoną Ro Coronae Borealis b, o masie podobnej do masy Jowisza. W 2011 roku inni autorzy zasugerowali, że sygnał zmian prędkości radialnej przypisany planecie jest widoczny w danych zebranych przez satelitę Hipparcos i że w rzeczywistości jest to gwiazda o małej masie, na orbicie ustawionej niemal prostopadle do kierunku obserwacji. W 2016 roku odkryto drugą planetę, Ro Coronae Borealis c o masie około 25 M⊕. Analizy stabilności układu wskazują, że orbity tych ciał nie są ustawione prostopadle do osi obserwacji i oba ciała mają planetarną naturę.

  Planeta pozasłoneczna, egzoplaneta (gr. εξω – exo: poza, na zewnątrz) – planeta znajdująca się w układzie planetarnym, krążąca wokół gwiazdy (lub gwiazd) innej niż Słońce.Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista gwiazd w gwiazdozbiorze Korony Północnej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. rho crB w bazie SIMBAD (ang.)
  2. Anderson E., Francis C.: HIP 78459 (ang.). W: Extended Hipparcos Compilation (XHIP) [on-line]. VizieR, 2012. [dostęp 2014-05-14].
  3. Benjamin J. Fulton, i inni. Three Temperate Neptunes Orbiting Nearby Stars. „The Astrophysical Journal”. 830 (1), s. 46, 2016-10-10. DOI: 10.3847/0004-637X/830/1/46. arXiv:1607.00007. Bibcode2016ApJ...830...46F (ang.). 
  4. Gerard T. van Belle, Kaspar von Braun. Directly Determined Linear Radii and Effective Temperatures of Exoplanet Host Stars. „The Astrophysical Journal”. 694 (2), s. 1085-1098, 2009-04-01. DOI: 10.1088/0004-637X/694/2/1085 (ang.). 
  5. Jim Kaler: Rho Coronae Borealis (ang.). W: STARS [on-line]. [dostęp 2014-05-14].
  6. rho crB B w bazie SIMBAD (ang.)
  7. Robert W. Noyes et al.. A Planet Orbiting the Star ρ Coronae Borealis. „The Astrophysical Journal Letters”. 483 (2), s. L111, 1997-07-10. DOI: 10.1086/310754 (ang.). 
  8. S. Reffert, A. Quirrenbach. Mass constraints on substellar companion candidates from the re-reduced Hipparcos intermediate astrometric data: nine confirmed planets and two confirmed brown dwarfs. „Astronomy & Astrophysics”. 527, s. A140, 2011. DOI: 10.1051/0004-6361/201015861. Bibcode2011A&A...527A.140R. 
  9. Confirmed Host Overview: rho CrB (ang.). NASA Exoplanet ArChive, 2016-11-10. [dostęp 2016-11-14].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • rho CrB b w serwisie The Extrasolar Planets Encyclopaedia (ang.)
 • ro Coronae Borealis b – planeta okrążająca gwiazdę ro Coronae Borealis. Jest jedną z pierwszych odkrytych planet pozasłonecznych. Jej odległość od gwiazdy wynosi 1/5 odległości Ziemi od Słońca.Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hipparcos (ang. High Precision Parallax Collecting Satellite lub Hipparcos Space Astrometry Mission) – przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mające na celu pomiar paralaks i ruchów własnych gwiazd. Nazwę projektu nadano na cześć starożytnego greckiego astronoma Hipparchosa z Nikei. Satelita wyznaczył odległości do ponad 2,5 miliona gwiazd, położonych w promieniu 150 parseków (490 lat świetlnych) od Ziemi; wyniki tych pomiarów zawarto w katalogach – Hipparcos, Tycho i i jego znacznie ulepszonej wersji Tycho-2.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Typ widmowy – w astronomii klasyfikacja gwiazd oparta na widmie światła wysyłanego przez gwiazdę. Widmo światła emitowanego przez gwiazdę jest określone przez trzy podstawowe parametry atmosfery gwiazdy, a mianowicie:
  SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji.
  Prędkość radialna – jedna ze składowych prędkości w układzie współrzędnych biegunowych. Jej wartość równa jest prędkości zmian długości promienia wodzącego, a kierunek – wzdłuż promienia wodzącego
  Korona Północna (łac. Corona Borealis, dop. Coronae Borealis, skrót CrB) – niewielki, lecz wyrazisty gwiazdozbiór nieba północnego, leżący między Wolarzem i Herkulesem. Jego gwiazdy układają się w łuk przypominający diadem, bądź koronę. Jego najjaśniejszą gwiazdą jest Gemma. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem wynosi około 20. W Polsce widoczny od zimy do lata.
  Bibcode – identyfikator używany w wielu astronomicznych systemach danych do oznaczania publikacji wymienianych w bibliografii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.