• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rożdżałów

  Przeczytaj także...
  Gmina Chełm - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Rożdżałówwieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego.

  Wieś stanowi sołectwo – zobacz jednostki pomocnicze gminy Chełm.

  Województwo chełmskie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą. Sąsiadowało z województwami: bialskopodlaskim, lubelskim i zamojskim. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 roku ziemie dawnego województwa znalazły się w całości w nowym i większym województwie lubelskim. Siedzibą władz województwa chełmskiego był Chełm.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Historia[]

  Wieś notowana od roku 1434 jako Drozdzalow (nie ma jednak pewności co do tożsamości). W tymże roku mowa jest o Rożdzałowie Małym datowanym także w 1434 r.(Roczniki Ziemi Chełmskiej t. 3 s. 56), ten należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie.

  Rożdzałów (Duży) występuje w dokumentach w 1471 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie.(Roczniki Ziemi Chełmskiej t. 5 s. 52). W 1505 wieś występuje następnie jako – Roszdzylow duplici (z łac. podwójny). Według rejestru poborowego z 1531 r. – wieś należała do Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie.

  Leon Bornus ps. Hieronim Barcicki, Boryna, Klucznik - (ur. 30 czerwca 1912 w Rożdżałowie, zm. 26 września 2010 w Puławach) – profesor doktor habilitowany, polski wojskowy, pułkownik, komendant obwodu Chełm Okręgu Lublin Batalionów Chłopskich oraz obwodu Chełm Okręgu Lublin Armii Krajowej, pszczelarz, wieloletni kierownik puławskiego Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  W okresie zaborów, miejscowość wchodziła w skład dóbr rządowych. Według danych ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego w 1827 r. istniało tutaj 49 domów, szkoła początkowa i mieszkało 310 mieszkańców. W 1862 r. na gruntach Rożdżałowa powstała kolonia niemiecka (osadników sprowadzono bezpośrednio z Niemiec). Na potrzeby kolonistów w 1871 r. powstała kaplica i szkoła. W 1900 r. wszyscy koloniści przenieśli się do Bukowy Małej (obecnie w Gminie Sawin). W ramach uwłaszczenia znaczna część dóbr rozparcelowano pośród chłopów.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.

  W roku 1921 r. wydzielono z Rożdżałowa Łanowe Sołtysy. Od 1970 r. wyodrębnione ze wsi Rożdżałów na przestrzeni lat jednostki administracyjne przyjmują nazwy brzmiące – Rożdzałów-Kolonia, Rożdzałów Łanowy. Obecnie Rożdzałów i Rożdzałów-Kolonia.

  Urodzeni w Rożdżałowie[]

  Leon Bornus (1912–2010) – żołnierz BCh i AK, teoretyk i popularyzator pszczelarstwa.

  Powiat chełmski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chełm.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Uwagi

  Przypisy

  1. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych poprzez wyszukiwarkę. Poczta Polska S.A., styczeń 2013. [dostęp 2015-10-11].
  2. TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju). Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2015-04-23].
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, poz. 200, s. 1867, 2013-02-15. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [dostęp 2015-04-23]. 
  4. Jednostki pomocnicze gminy Chełm. Urząd Gminy Chełm. [dostęp 2015-10-11].
  5. Czopek ↓, s. 189.
  6. Rożdżałów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom IX (Pożajście – Ruksze) z 1888 r.

  Bibliografia[]

 • Barbara Czopek: Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskiej i Bełskiej, (W granicach dzisiejszego państwa polskiego). Wyd. Ossolineum 1988. Wrocław..
 • Zobacz też[]

 • Rożdżałów-Kolonia • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.