• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rośliny pasożytnicze  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata L.) – gatunek rośliny zielnej należący do rodziny zarazowatych. Występuje w Azji, Europie i Ameryce Północnej, na północy sięgając swoim zasięgiem aż po Alaskę, Murmańsk i północną Syberię. W Polsce występuje wyłącznie w Tatrach i jest tutaj dość częsty.Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).
  Znaczenie[]

  Na rośliny żywicielskie rośliny pasożytnicze wywierają niekorzystny wpływ. Pobierając z nich wodę z solami mineralnymi oraz składniki pokarmowe osłabiają je, a nawet mogą doprowadzić do ich śmierci, szczególnie pasożyty całkowite. Jeśli chodzi o półpasożyty, często nie obserwuje się ich szkodliwego wpływu na żywiciela, jednak jeśli występują w dużym zagęszczeniu (np. jemioła), wówczas również osłabiają żywiciela, a ponadto zacieniając go zmniejszają wydajność jego fotosyntezy.

  Jemioła pospolita, jemioła biała, strzęśla (Viscum album L.) – gatunek rośliny z rodziny sandałowcowatych (Santalaceae; czasem zaliczana do rodziny (lub podrodziny) jemiołowatych). Występuje na terenie niemal całej Europy oraz w południowej i zachodniej Azji. W Polsce gatunek często spotykany. Jest to roślina półpasożytnicza, sama syntetyzuje substancje odżywcze, podczas gdy wodę i sole mineralne pobiera od drzewa-żywiciela. Potrzeby jemioły są znikome wobec możliwości gospodarza i z reguły jemioły nie czynią mu krzywdy. Wyjątkiem mogą być drzewa masowo porażone jemiołą i dodatkowo osłabione (np. drzewa rosnące w warunkach suszy miejskiej). Jemioła jest rośliną leczniczą. Odgrywała też ważną rolę w dawnych wierzeniach i obyczajach, rolę taką w niektórych krajach zachowała także współcześnie.Świetlik wątły (Euphrasia micrantha Rchb.) – gatunek rośliny należący do rodziny zarazowatych. Roślina pasożytnicza, zaliczana do półpasożytów, zdolna do przeprowadzania fotosyntezy.

  W gospodarce człowieka rośliny pasożytnicze nie znalazły większego zastosowania. Jemioła używana jest jako roślina lecznicza i do celów dekoracyjnych. Niektóre, np. kilka gatunków kanianek, mogą zmniejszać plony roślin uprawnych, mogą także powodować zatrucia ludzi, a szczególnie zwierząt, które zjadają paszę z zakażonych tymi roślinami upraw, są bowiem roślinami trującymi.

  Rośliny lecznicze - najczęściej rośliny lądowe, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano ok. 2 500 gatunków roślin leczniczych-u nas rośnie ich ok. 400-w praktyce stosowane jest ok. 200. Zdecydowana większość z nich to rośliny naczyniowe, nieliczne należą do paprotników, porostów i glonów. Niektóre z gatunków ziół stosowane dawniej w ludowej medycynie, obecnie nie są już używane.Kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii Bab. & Gibson) – gatunek jednorocznej rośliny pasożytniczej z rodziny powojowatych (Convolvulaceae). Występuje w Europie Zachodniej, do Europy Środkowej zawleczony na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce antropofit zadomowiony.

  Krajowe gatunki pasożytów całkowitych[]

 • kanianka amerykańska (Cuscuta gronovii Willd. ex Schult. in Roem. & Schult.)
 • kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii Bab. & Gibson )
 • kanianka lnowa (Cuscuta epilinum Weihe ex Boenn.)
 • kanianka macierzankowa (Cuscuta epithymum L.)
 • kanianka polna (Cuscuta campestris Yunck.)
 • kanianka pospolita kanianka europejska (Cuscuta europaea L.)
 • kanianka wielka (Cuscuta lupuliformis Krock.)
 • kanianka wonna (Cuscuta suaveolensi Ser.)
 • kanianka mniejsza (Cuscuta suaveolensi Ser.)
 • korzeniówka mniejsza (Monotropa hypophegea Wallr.)
 • korzeniówka pospolita (Monotropa hypopityts L.)
 • łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria L.)
 • zaraza alzacka (Orobanche alsatica Kirschl.)
 • zaraza bladokwiatowa, z. siatkowata (Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab.)
 • zaraza bluszczowa (Orobanche hederae Duby)
 • zaraza błękitnawa (Orobanche coerulescens Stephan ex Willd. )
 • zaraza czerwonawa (Orobanche lutea Baumg )
 • zaraza drobnokwiatowa (Orobanche minor Sm.)
 • zaraza gałęzista (Orobanche ramosa L.)
 • zaraza goryczelowa (Orobanche picrididis F. W. Schultz)
 • zaraza krwistoczerwona (Orobanche gracilis Sm.)
 • zaraza macierzankowa (Orobanche macierzankowa Stephan ex Willd.)
 • zaraza piaskowa (Orobanche arenaria Borkh.)
 • zaraza przytuliowa z. pospolita (Orobanche caryophyllacea Sm.)
 • zaraza wielka (Orobanche maior L.)
 • zaraza żółta (Orobanche flava Mart. ex F. W. Schultz)
 • Łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria L.) – gatunek roślin należący do rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). W niektórych systematykach zaliczany jest do rodziny trędownikowatych. W Polsce jest rośliną pospolitą.Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach). Nadaje częściom roślin (głównie liściom) charakterystyczny zielony kolor.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zaraza krwistoczerwona (Orobanche gracilis Sm.) – gatunek byliny z rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). Zaraza krwistoczerwona jest rośliną pasożytniczą. Żywicielami są rośliny motylkowate (Fabaceae).
  Myko-heterotrofy (skrót MHP od ang. myco-heterotrophic plants), dawniej rośliny saprofityczne – rośliny, które część lub wszystkie substancje pokarmowe pobierają z grzybów, na których pasożytują. Rośliny te zwykle nie przeprowadzają fotosyntezy i nie mają barwników fotosyntetycznych.
  Bukietnica Arnolda, raflezja Arnolda (Rafflesia arnoldii R. Br.) – gatunek wieloletniej rośliny pasożytniczej z rodziny bukietnicowatych. Roślina ta występuje w stanie dzikim w wilgotnych lasach tropikalnych Borneo i Sumatry. Odkryta została w 1821 r. przez dr. Josepha Arnolda i gubernatora Stamforda Rafflesa, na których cześć została nazwana.
  Pszeniec różowy (Melampyrum arvense L.) – gatunek rośliny rocznej z rodziny zarazowatych. Występuje w Europie oraz części Azji (Turcja, Kaukaz, Syberia). Jest półpasożytem.
  Zaraza gałęzista (Orobanche ramosa L.) – gatunek byliny z rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). We florze Polski jest kenofitem. Roślina rośliną pasożytnicza.
  Korzeń (łac. radix) – część sporofitu, która dostarcza roślinom wodę i substancje odżywcze (sole mineralne), utrzymuje rośliny na podłożu i służy do gromadzenia substancji zapasowych. Występuje niemal u wszystkich roślin naczyniowych, nieobecny jest jedynie u posiadających chwytniki psylotowych i niektórych roślin, u których korzeń zanikł wtórnie (np. u pływaczy i wolffii bezkorzeniowej). Rośliny zakorzenione są zwykle w glebie, u epifitów wykształcają się korzenie powietrzne, u hydrofitów korzenie zanurzone.
  Kanianka (Cuscuta L.) – rodzaj roślin należący do rodziny powojowatych (Convolvulaceae). Należą tu pnące, bezzieleniowe rośliny pasożytnicze. Niektóre uważane są za bardzo szkodliwe chwasty. Rodzaj kosmopolityczny. Kilka gatunków występuje w Polsce. Gatunkiem typowym jest Cuscuta europaea L.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.