Rich Internet Application

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rich Internet Application (RIA) – określenie odnoszące się do aplikacji internetowych, oferujących bogaty, dynamiczny, jednoekranowy interfejs, tzw. (ang.) one-screen-application, eliminujący uciążliwość standardowych rozwiązań z technologii HTML, jak np. wprowadzanie danych w kolejnych formularzach, wymagające wielokrotnego przeładowywania stron.

Google Maps — serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje. Został stworzony w 2005 roku przez Google, jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników.JavaFX - rodzina technologii i produktów firmy Sun Microsystems, przeznaczonych głównie do tworzenia Rich Internet Application. W chwili obecnej w skład JavaFX wchodzi język skryptowy JavaFX Script oraz system dla urządzeń mobilnych Java ME.

Określenia tego użyli po raz pierwszy, w początkach 2001 roku, pracownicy firmy Macromedia, w odniesieniu do stron internetowych w całości utworzonych w technologii Flash.

RIA pobiera większość potrzebnych danych z serwera na początku sesji użytkownika, a następnie przetwarza i wyświetla dane wykorzystując zasoby i moc obliczeniową urządzenia-klienta.

Przeniesienie na stronę klienta wszystkich operacji logiki prezentacji oraz sprawnego mechanizmu buforowania danych powoduje efektywniejsze wykorzystanie łączy internetowych i zmniejszenie obciążenia serwerów.

Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

Kolejne zgłoszenia wysyłane do serwera są wykonywane tylko w przypadku wysyłania danych przez użytkownika.

Aplikacje stworzone w oparciu o założenia modelu RIA różnią się od dotychczas spotykanych rozwiązań internetowych głównie:

 • jednoekranową prezentacją danych (wszystkie elementy aplikacji są widoczne, zmianie podlegają tylko wyświetlane informacje)
 • brakiem odświeżania zawartości ekranu (wyniki działania użytkownika widoczne są natychmiast bez charakterystycznego dla technologii HTML przeładowywania strony).
 • Dodatkowo użytkownik ma możliwość wprowadzania danych w dowolnie wybranej i wygodnej dla siebie kolejności.

  Google Web Toolkit (GWT) jest szkieletem do tworzenia aplikacji AJAX w oparciu o język Java jak i dla aplikacji typu RIA. Pozwala on na tworzenie kodu bez ręcznego kodowania i łączenia elementów języka Java oraz JavaScript. Po napisaniu kodu aplikacji następuje kompilacja części klienckiej do JavaScriptu, CSS oraz HTML. Część serwerowa zostaje skompilowana przez standardowy kompilator Javy. Framework w standardzie zapewnia poprawne wyświetlanie komponentów w przeglądarkach: Firefox, Opera, IE, Safari, Google Chrome. Oprócz tego daje wsparcie dla internacjonalizacji, zarządzania historią w przeglądarce, wykonywania testów jednostkowych JUnit.Bing Maps (znany wcześniej jako Windows Live Local, Windows Live Maps, Virtual Earth i Live Search Maps) — należący do firmy Microsoft internetowy serwis z mapami drogowymi oraz zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi, będący częścią wyszukiwarki internetowej Bing.

  Charakterystyczną cechą RIA jest również animowany interfejs zawierający elementy multimedialne (obraz video, dźwięk).

  Aplikacje RIA nie ograniczają się tylko do aplikacji opartych na technologii Flash. Coraz większą popularnością wśród developerów tego typu aplikacji cieszy się technologia AJAX i biblioteki JavaScript wspomagające proces budowy bogatych interfejsów opartych na HTML oraz asynchroniczną komunikację z serwerem. Zalicza się do nich między innymi jQuery, EXT JS, MooTools, Dojo, Prototype, YUI.

  Gmail – bezpłatny serwis webmail posługujący się technologią AJAX, stworzony i rozwijany przez firmę Google. W czerwcu 2012 roku miał 425 mln użytkowników na całym świecie.Adobe Flex – zestaw technologii stworzonych przez Adobe Systems służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application bazującego na Adobe Flash.

  Programy wspomagające dla RIA[ | edytuj kod]

 • JavaFX – rodzina technologii i produktów firmy Sun Microsystems, przeznaczonych głównie do tworzenia Rich Internet Application
 • Adobe Flex – wieloplatformowy program do opracowywania aplikacji RIA.
 • Adobe Flex SDK – wieloplatformowa architektura na licencji Open Source do opracowywania aplikacji RIA.
 • OpenLaszlo – platforma open source, która służy do projektowania, tworzenia i udostępniania aplikacji RIA. Aplikacje generowane są w postaci plików Flash lub DHTML.
 • Expression Blend – program firmy Microsoft wspierający pracę w środowisku Microsoft Silverlight i architekturze WPF
 • WebKing – aplikacja (Windows, Linux i Solaris) służąca do testowania poprawności budowy witryn oraz aplikacji internetowych (analizuje m.in., czy ewentualne błędy w działaniu aplikacji RIA występują po stronie serwera czy też klienta).
 • GWT (Google Web Toolkit) – środowisko umożliwiające pisanie aplikacji RIA w czystej Javie. Kod aplikacji jest następnie tłumaczony na język JavaScript, dzięki czemu aplikacja działa w każdej przeglądarce. Obecnie możliwości GWT zaczynają dorównywać pozostałym środowiskom. Do GWT powstał szereg rozszerzeń/bibliotek z gotowymi komponentami, jak np.: GXT, Smart GWT, czy Vaadin
 • Przykładowe RIA[ | edytuj kod]

 • Flickr firmy Ludicorp (obecnie Yahoo!) – system zarządzania zdjęciami (wykonany w oparciu o technologie HTML i JavaScript)
 • Gmail firmy Google – skrzynki pocztowe (wykonany w oparciu o technologie HTML i JavaScript)
 • Google Maps firmy Google – interaktywne mapy (wykonany w oparciu o technologie HTML i JavaScript)
 • Bing Maps firmy Microsoft – interaktywne mapy
 • WinLIKE – menedżer Internetowych Okien
 • Zimbra – oprogramowanie do pracy grupowej
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Single Page Application
 • Google Inc. NASDAQ: GOOG – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją - skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.Macromedia – amerykańskie przedsiębiorstwo software’owe z siedzibą w San Francisco, tworząca oprogramowanie do tworzenia grafiki i budowy witryn internetowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  OpenLaszlo – platforma open source, która służy do projektowania, tworzenia i udostępniania aplikacji sieci web z bogatym interfejsem użytkownika (Rich Internet Application). Aplikacje generowane są w postaci plików Flash; możliwe jest również kompilowanie projektów do plików DHTML.
  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
  Sun Microsystems Inc. (NASDAQ: JAVA, do września 2007 – NASDAQ: SUNW) – nieistniejąca już firma informatyczna, jeden z najważniejszych producentów sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i rozwiązań sieciowych. Siedziba główna znajdowała się w Santa Clara w Kalifornii.
  Aplikacja internetowa, (ang.) web application – zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.
  Microsoft Silverlight – technika internetowa działająca na licencji freeware, umożliwiająca wyświetlanie treści multimedialnych za pomocą przeglądarki. Rozwijany był pod kodową nazwą Windows Presentation Foundation/Everywhere (WPF/E) i zaprojektowany tak, aby współpracował z językami XAML oraz JavaScript. W wersji 2.0 możliwe jest pisanie w dowolnym języku obsługiwanym przez .NET, dodatkowo obsługuje języki interpretowane takie jak Ruby i Python. Większość aplikacji napisanych na platformę Windows Phone 7 wykorzystuje tę technikę.

  Reklama