• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rhopalosomatidae

  Przeczytaj także...
  Pasożyt zewnętrzny (ektopasożyt), (gr. ektós – na zewnątrz) – organizm cudzożywny żyjący na powierzchni innego organizmu (żywiciela) i żywiący się jego płynami ustrojowymi lub elementami jego pokrycia (np. wszoły żywiące się piórami).Żyłka subkostalna, żyłka podżebrowa, żyłka podżeberkowa, żyłka podramieniowa (łac. subcosta, vena subcostalis, vena intercostalis, oznaczenie: Sc-) – jedna z żyłek podłużnych w skrzydle owadów.
  Żyłka kostalna, żyłka żebrowa, żyłka żeberkowa, żyłka ramieniowa (łac. costa, vena costalis, oznaczenie: C+) – jedna z żyłek podłużnych w skrzydle owadów.
  Rhopalosoma sp.

  Rhopalosomatidae – rodzina błonkówek z infrarzędu żądłówek i nadrodziny os.

  Opis[ | edytuj kod]

  Większość ma wierzchołki dwóch lub więcej członów biczyka czułków opatrzonych kolcami. Wierzchołek tylno-boczny przedplecza z przodu teguli słabo ścięty, a krawędź tylno-grzbietowa słabo lub głęboko wklęśnięta. Zwykle obie płcie w pełni uskrzydlone, rzadziej obie krótko- lub bezskrzydłe. Z wyjątkiem rejonu pterostygmy, żyłka kostalna i subkostalna zlane, przez co komórka kostalna w zasadzie zanika. Środkowa i tylna para odnóży o biodrach przylegających. Ku biodrom środkowym zbiegają się małe, blaszkowate wyrostki śródpiersia. Golenie odnóży tylnych z kolcem zmodyfikowanym w calcar. Metasoma siedząca lub szypułkowata. Sterna pierwsze i drugie metasomy oddzielone delikatnym przewężeniem. Hypopygium samca w całości widoczne.

  Hypopygium (l. mn. hypopygia) – końcowa część odwłoka niektórych owadów. Termin stosowany zwłaszcza u muchówek i błonkoskrzydłych.Śródpiersie (łac. mesosternum) – sternum czyli brzuszny skleryt śródtułowia owadów. Określenie używane również ogólnie na brzuszną stronę śródtułowia.

  Biologia i rozmieszczenie[ | edytuj kod]

  Przedstawiciele rodziny są w stadium larwalnym ektopasożytami niedorosłych stadiów świerszczowatych. Samica umieszcza jaja za biodrami ofiary. Larwa rośnie odżywiając się odwłokiem gospodarza.

  Rodzina szeroko rozprzestrzeniona, głównie tropikalna, nieznana z Palearktyki

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Opisano 68 współcześnie żyjących gatunków oraz 3 rodzaje wymarłe. Należą tu:

  Żądłówki (Aculeata) – grupa nadrodzin w podrzędzie stylikowców (Apocrita). W sensie systematyki grupa ta nie jest kategorią systematyczną, a jedynie uwarunkowanym historycznie taksonem polifiletycznym.Kraina palearktyczna (Palearktyka) – kraina zoogeograficzna obejmująca cały kontynent europejski, Wyspy Kanaryjskie, Azory, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, Afrykę powyżej zwrotnika Raka, Półwysep Arabski poza pasem przybrzeżnym zaliczanym do krainy etiopskiej, Wyspy Japońskie, Azję Mniejszą i te regiony Azji, które leżą na północ od Himalajów. Jest największą powierzchniowo krainą zoogeograficzną.
 • Liosphex Townes
 • Paniscomima Enderlein
 • Rhopalosoma Cresson
 • Olixon Cresson
 • †Mesorhopalosoma Darling
 • †Propalosoma Dlussky et Ranitsyn
 • †Eorhopalosoma Engel
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rhopalosomatidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Denis J. Brothers, Albert T. Finnamore: Chapter 8. Superfamily Vespoidea. W: Hymenoptera of the world: An identification guide to famihes. Henri Goulet, John T. Huber (red.). Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1993. ISBN 0-660-14933-8.
  3. Lionel A. Stange. The Rhopalosomatidae of Florida. „Entomology Circular”. 341, 1991. 
  4. Michael S. Engel. The Wasp Family Rhopalosomatidae in Mid-Cretaceous Amber from Myanmar (Hymenoptera: Vespoidea). „Journal of the Kansas Entomological Society”. 81 (3), s. 168–174, 2008. 
  5. L. Lohrmann, M. Ohl. World revision of the wasp genus Liosphex Townes, 1977 (Hymenoptera: Rhopalosomatidae). „Zootaxa”. 2384, s. 1–43, 2010. 
  6. Antonia Elena Goudotti. Systematics of little known parasitic wasps of the family Rhopalosomatidae (Hymenoptera: Vespoidea). „unpublished thesis”, 1999. University of Toronto. 
  Świerszczowate, świerszcze (Gryllidae) – rodzina owadów prostoskrzydłych (Orthoptera), długoczułkowych (Ensifera), obejmująca około 900 gatunków występujących na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Większość gatunków występuje w strefie tropikalnej. W Europie stwierdzono występowanie 63 gatunków, a w Polsce 6. Typem nomenklatorycznym rodziny jest Gryllus.Sternum (l. mn. sterna) – brzuszna (spodnia) część segmentów ciała budujących tułów i odwłok u stawonogów. Złożona z jednego lub więcej sklerytów zwanych płytkami brzusznymi lub sternitami. Sternity są brzusznymi częściami egzoszkieletu. Z niektórych mogą odchodzić do wewnątrz ciała wypustki zwane endosternitami, będące częścią endoszkieletu i punktem zaczepu mięśni. Pojedynczy sternit lub sternum może obejmować jeden, więcej lub tylko część brzusznego rejonu danego segmentu. Płytki brzuszne charakteryzują się u stawonogów większą zmiennością niż tergity i mogą być obecne lub nie w tej samej głównej grupie taksonomicznej, a gdy występują odznaczają się dużą różnorodnością kształtów i form nawet w różnych regionach ciała u przedstawicieli tego samego gatunku. Snodgrass zaleca stosowanie nazwy sternum do przypadków gdy jest ono jedno na danym segmencie, zaś sternit do jednostek na które wtórnie zostało podzielone sternum, zaznaczając jednak, że część entomologów używa terminu sternum dla brzusznej powierzchni całego tułowia i odwłoka, a sternit dla poszczególnych sklerytów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tegula, pokrywka skrzydłowa (łac. tegula, hypopterum, paraptera) – skleryt w przednio-nasadowej części skrzydła niektórych owadów uskrzydlonych.
  Pterostygma (łac. pterostigma, stigma alaris), znamię skrzydłowe, plamka skrzydłowa, pterygostium – skleryt na przedniej krawędzi skrzydła owadów, często odmiennie ubarwiony, stanowi cechę diagnostyczną w taksonomii.
  Przedtułów (prothorax) – pierwszy (przedni) z trzech pierścieni tułowia owadów, stale bezskrzydły. Wykazuje tendencję do zaniku pleur. Płytka grzbietowa tego segmentu to przedplecze (pronotum, protergum) – nie ma akrotergitu i zatarczy, płytka brzuszna to przedpiersie (prosternum), boczna – propleuron.
  Metasoma (łac. metasoma) – tylna część ciała u błonkówek z podrzędu trzonkówek, powstała z części odwłoka.
  Błonkoskrzydłe, błonkówki (Hymenoptera) – rząd owadów obejmujący ponad 110 tys. gatunków występujących na całym świecie, z wyjątkiem rejonów polarnych. Najwięcej gatunków spotyka się w krajach tropikalnych. Do błonkówek należą m.in. pszczoły, osy, mrówki, pilarzowate, gąsieniczniki, bleskotki i trzpiennikowate.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.