• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezonator z AFP

  Przeczytaj także...
  Dobroć Q – wielkość charakteryzująca ilościowo układ rezonansowy. Określa, ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa niż analogiczna amplituda w obszarze częstości nierezonansowych.Akustyczna fala powierzchniowa (AFP) (ang. surface acoustic wave) fala mechaniczna propagująca się wzdłuż powierzchni podłoża sprężystego graniczącego z próżnią lub innym ciałem sprężystym i zanikająca, zwykle w sposób wykładniczy, w głąb tego podłoża. AFP należą do rodziny fal sejsmicznych. Od momentu wynalezienia przetwornika międzypalczastego umożliwiającego łatwą generację i detekcję AFP na powierzchni kryształów piezoelektrycznych fale te znalazły liczne zastosowania techniczne. Do podstawowych rodzajów AFP zalicza się m.in.:
  Jednoportowy rezonator z AFP
  Dwuportowy rezonator z AFP

  Rezonator z AFP układ akustoelektroniczny z jednym (rezonator jednoportowy) bądź dwoma (rezonator dwuportowy) przetwornikami międzypalczastymi ulokowanymi wzdłuż toru propagacji akustycznej fali powierzchniowej (AFP), pomiędzy dwoma, na ogół symetrycznymi, strukturami odbijającymi AFP. Kształt charakterystyki częstotliwościowej rezonatora zdeterminowany jest przez własności tych struktur. Ich rolę może pełnić dowolny periodyczny układ niejednorodności materiałowych lub geometrycznych powierzchni podłoża AFP. Najczęściej wykorzystuje się ulokowane poprzecznie do kierunku propagacji AFP szyki metalowych pasków lub rowków. Własności elektromechaniczne tego typu struktur można analizować m.in. metodą modów sprzężonych (ang. coupled of modes - COM). Rezonatory jednoportowe pracują zwykle w konfiguracji odbiciowej, zaś dwuportowe transmisyjnej. Rezonatory z AFP mogą pracować na częstotliwościach od kilkudziesięciu MHz do nawet kilkunastu GHz i charakteryzują się dobrociami wewnętrznymi zwykle przekraczającymi 20000.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.