• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Turnica

  Przeczytaj także...
  Arłamów – osada w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, na terenie Pogórza Przemyskiego.Żywokost sercowaty (Symphytum cordatum L.) – gatunek rośliny należący do rodziny ogórecznikowatych (dawniej szorstkolistnych). Występuje na terenie Europy, w obszarze śródziemnomorskim i w Azji. W Polsce występuje na Pogórzu Karpackim i zdziczały na zachodzie kraju. We florze Polski jest prawdopodobnie kenofitem.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Turnicarezerwat przyrody w miejscowości Makowa, w gminie Fredropol, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim, w okolicy Arłamowa. Leży w obrębie leśnym Nowe Sady, w Nadleśnictwie Bircza.

  Jest położony w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz dwóch obszarów sieci Natura 2000: siedliskowego „Ostoja Przemyska” PLH180012 oraz ptasiego „Pogórze Przemyskie” PLB180001.

 • numer według rejestru wojewódzkiego: 51
 • powierzchnia : 151,34 ha (akt powołujący podawał 151,85 ha)
 • dokument powołujący: M.P. z 1996 r. nr 5, poz. 59, zmieniony przez: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 03.110.1682
 • rodzaj rezerwatu: leśny
 • typ rezerwatu – fitocenotyczny
 • podtyp rezerwatu – zbiorowisk leśnych
 • typ ekosystemu – leśny i borowy
 • podtyp ekosystemu – lasów górskich i podgórskich
 • przedmiot ochrony (według aktu powołującego): fragment puszczy bukowo-jodłowej
 • Dominującym zbiorowiskiem jest podgórska forma buczyny karpackiej. Odnotowano tu około 260 taksonów flory naczyniowej. Do występujących tu roślin należą m.in. żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, bluszcz pospolity, sałatnica leśna, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna.

  Ostoja Przemyska – specjalny obszar ochrony siedlisk położony na Pogórzu Przemyskim i Pogórzu Dynowskim, o powierzchni 39 656,8 ha.Podkolan biały (Platanthera bifolia) – gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem rejonu Morza Śródziemnego i Kotliny Panońskiej) i Azji, północnej Afryce. W Polsce na całym obszarze, choć w ostatnich latach coraz rzadziej spotykany.

  Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 39 gatunków ptaków lęgowych, są to m.in. dzięcioły (zielonosiwy, czarny i białogrzbiety), kruk, orlik krzykliwy, puszczyk uralski (ptak ten jest symbolem Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Turnicki Park Narodowy (planowany)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rezerwaty przyrody. Nadleśnictwo Bircza – Lasy Państwowe. [dostęp 2019-05-23].
  2. Rezerwat "TURNICA". W: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego [on-line]. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. [dostęp 2018-08-11].
  3. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu
  4. Rezerwat przyrody Turnica. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-08-11].
  Nadleśnictwo Bircza – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, podległa RDLP w Krośnie, której siedziba znajduje się w miejscowości Stara Bircza.Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) – gatunek wiecznie zielonego pnącza należący do rodziny araliowatych (Araliaceae). Gatunek typowy dla rodzaju bluszcz (Hedera). Jest jedynym przedstawicielem rodziny araliowatych we florze Polski i jedynym pnączem o liściach zimotrwałych. Występuje w lasach całej Polski, gdzie podlega ochronie prawnej. Poza naturalnym zasięgiem obejmującym Europę i Azję Mniejszą jest gatunkiem inwazyjnym. Bluszcz pospolity uprawiany jest jako roślina doniczkowa, okrywowa, parkowa. W uprawie jest niewymagający, a jego walory podnosi wielość odmian uprawnych o różnorodnych kształtach i barwach liści, sposobach wzrostu i wymaganiach. Jest rośliną miododajną, leczniczą i kosmetyczną. W tradycjach wielu narodów od dawna obecny jako roślina symboliczna, zwłaszcza jako symbol wierności i trwałości życia. W starożytności odgrywał ważną rolę w kultach szeregu bóstw egipskich, greckich i rzymskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat przemyski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), istniał już w I Rzeczypospolitej, miał wówczas o wiele rozleglejsze granice niż obecnie (w jego skład wchodziły wówczas m.in. Rzeszów i Mościska), zlikwidowany w 1975, utworzony powtórnie w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedziba znajduje się w Przemyślu.
  Przytulia wonna, marzanka wonna (Galium odoratum) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny marzanowatych. Występuje w Europie i Azji, na obszarach o klimacie suboceanicznym. Rozprzestrzenia się także w innych rejonach świata o klimacie umiarkowanym. W Polsce jest dość pospolita na całym niżu.
  Kruk zwyczajny, kruk (Corvus corax) – gatunek dużego osiadłego ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae). Występuje na półkuli północnej, jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem spośród wszystkich krukowatych. Obecnie wyróżnia się dziesięć podgatunków, wykazujących niewielkie odmienności w morfologii – pomimo iż niedawne badania wykazały znaczne różnice genetyczne wśród populacji z różnych regionów. W Polsce nieliczny ptak lęgowy (lokalnie może być średnio liczny).
  Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – park krajobrazowy w województwie podkarpackim, na południowy zachód od Przemyśla. Powstał w 1991, zajmuje powierzchnię 61 862 ha i jest czwartym co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce.
  Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) – gatunek dużego, wędrownego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) (podrodzina orły, rodzaj Aquila).
  Rezerwat leśny (symbol L) – rodzaj rezerwatu przyrody, w którym przedmiotem ochrony są pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, a także stanowiska drzew na granicach zasięgu.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.971 sek.