• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Nowe Wicko

  Przeczytaj także...
  Brzezina bagienna (Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) – zespół leśny o spornej przynależności syntaksonomicznej. W klasyfikacji Władysława Matuszkiewicza ze względu na charakterystyczną kombinację gatunków i warunków siedliskowych zaliczony do klasy Vaccinio-Piceetea. Zbliżony jest do zespołu Thelypteridi-Betuletum pubescentis zaliczanego do klasy Alnetea glutinosae, ale zawiera więcej elementów borowych oraz subatlantyckich (jak woskownica europejska). W literaturze zachodnioeuropejskiej bywa rozróżniana subborealna brzezina bagienna (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) i subatlantycka brzezina bagienna (Betuletum pubescentis). W polskiej terminologii subborealna brzezina bagienna to las olsowy Thelypteridi-Betuletum pubescentis.Gmina Wicko – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.
  Rezerwat florystyczny (symbol Fl) – rodzaj rezerwatu przyrody, w którym przedmiotem ochrony są populacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kapeluszowych i porostów.

  Rezerwat przyrody Nowe Wickoflorystyczny rezerwat przyrody na obszarze pradoliny Łeby, położony na terenie gminy Wicko. Został ustanowiony w roku 1984 i zajmuje powierzchnię 24,45 ha (akt powołujący podawał 24,49 ha). Ochronie rezerwatu podlega zarastające jezioro eutroficzne z okolicznymi zbiorowiskami szuwarowymi i brzeziną bagienną. Występują tu również stanowiska roślin chronionych takich jak nerecznica grzebieniasta, woskownica europejska, porzeczka czarna i kruszyna pospolita.

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Najbliższe miejscowości to Charbrowo i Wicko.

  Woskownica europejska (Myrica gale L.) – gatunek krzewu należącego do rodziny woskownicowatych. Rośnie w miejscach podmokłych. Występuje w Ameryce Północnej, Azji i w Europie. W Polsce jest rośliną zagrożoną wymarciem i ściśle chronioną prawnie, spotykaną tylko w pasie wybrzeża bałtyckiego. Jest to roślina aromatyczna, w okresie wczesnośredniowiecznym powszechnie stosowana w piwowarstwie w Europie północno-zachodniej. Poza tym wykorzystywana jako repelent, w garbarstwie oraz jako roślina lecznicza.Kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.) – gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae). W Polsce występuje pospolicie na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Inne nazwy: szakłak kruszyna, troszczyna, wilczyna. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rezerwat przyrody Nowe Wicko. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-01].
  Pradolina - element rzeźby terenu stanowiący szerokie obniżenie o płaskim dnie. Powstała w czasie cofania się lądolodu na jego przedpolu w wyniku działalności wód z topniejącego lodowca i wód rzecznych płynących z południa, które połączywszy się utworzyły ogromne rzeki, płynące w kierunku zachodnim, zgodnie z ogólnym nachyleniem kontynentu europejskiego.Porzeczka czarna (Ribes nigrum L.) – gatunek rośliny należący do rodziny agrestowatych (Grossulariaceae). Pochodzi z obszarów Europy i Azji o umiarkowanym klimacie. W Polsce występuje w stanie dzikim na całym niżu i w pasie wyżyn. Jest również pospolicie uprawiany. Inne nazwy: smrodina, smrodynia, smrodyńki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jezioro eutroficzne – w typologii jezior: jezioro słodkowodne odznaczające się dużą koncentracją substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, co powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie i ograniczeniu procesów mineralizacji. Jeziora eutroficzne nie są głębokie, ich woda obfituje w sole mineralne i ma odcień zielony lub zielonożółty co spowodowane jest masowym rozwojem glonów. Charakteryzują się małą przezroczystością wody, w takich zbiornikach zasięg penetracji światła słonecznego do wód jest niewielki, szczególnie latem, i sięga niekiedy tylko 20–100 cm. Wody takich jezior mają odczyn zasadowy lub obojętny.
  Łeba – rzeka Pobrzeża Bałtyckiego o długości 117 km. Płynie przez Pojezierze Kaszubskie, Pradolinę Redy Łeby i Wybrzeże Słowińskie. Powierzchnia dorzecza rzeki Łeby wynosi 1801 km².
  Wicko (kaszb. Wickò lub też Wick, niem. Vietzig) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą wojewódzką nr 214. Miejscowość jest siedzibą gminy Wicko. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa słupskiego.
  Nerecznica grzebieniasta, paprotnik grzebieniasty (Dryopteris cristata (L.) A. Gray) – gatunek rośliny należący do rodziny nerecznicowatych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.