• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Jeziorsko

  Przeczytaj także...
  Czernica, kaczka czernica, (Aythya fuligula) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę. Na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido – zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N.Gmina Pęczniew – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.
  Polska Press (medialnie: Polska Press Grupa, dawniej: Grupa Wydawnicza Polskapresse) – polska grupa wydawnicza wchodząca w skład międzynarodowego koncernu Verlagsgruppe Passau i jest wydawcą dzienników regionalnych (m.in. Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Express Ilustrowany, Kurier Lubelski), regionalnych dodatków telewizyjnych (Tele Magazyn, Super Tele, TV Pilot), tygodników ogłoszeniowych (Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, „Jarmark”, Motojarmark), tygodników regionalnych Nasze Miasto, bezpłatnego dziennika Echo Miasta ukazującego się dwa razy w tygodniu w siedmiu miastach Polski oraz od końca czerwca 2011 roku posiada 100% udziałów w spółce Polski Dom Medialny, wydawcy Dziennika Polskiego.

  Rezerwat przyrody Jeziorskofaunistyczny rezerwat przyrody w gminie Pęczniew (powiat poddębicki) i gminie Warta (powiat sieradzki), w województwie łódzkim.

  Mapa rezerwatu, granice oznaczone zieloną linią
  (stan na 11 listopada 2016)

  Utworzony Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998, zajmował powierzchnię 2350,6 ha. Po zmianie granic rezerwatu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, dokonanej w listopadzie 2017, zajmuje on powierzchnię 1967,65 ha. Jest to największy rezerwat na terenie województwa łódzkiego.

  Płaskonos zwyczajny, płaskonos (Anas clypeata) – gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae).Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.

  Rezerwat obejmuje południową część zbiornika zaporowego Jeziorsko na rzece Warcie, aż do linii łączącej miejscowość Jeziorsko z miejscowością Brodnia, znajdującą się na terenie gminy Pęczniew oraz miasta i gminy Warta. Zadaniem rezerwatu jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika Jeziorsko wraz z ostojami wielu ptaków wodnych i wodno-błotnych. Gnieżdżą się tu ginące gatunki ptaków, często w bardzo dużych ilościach. Ptaki obierają miejsca lęgowe, odpoczywają, żerują w okresie przelotów, bądź przebywają tu cały rok. Można spotkać tu m.in. bociana czarnego, gęś gęgawę, mewę małą, mewę srebrzystą, mewę pospolitą, bataliona i podróżniczka, a także kaczki (krzyżówka, płaskonos, czernica, głowienka) i perkozy (dwuczuby, rdzawoszyi). Znajduje się tu także najważniejsze w skali kraju stanowisko lęgowe czapli białej.

  Brodnia – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. Leży na wschodnim brzegu zbiornika Jeziorsko.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Rezerwat w całości leży na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 „Zbiornik Jeziorsko” PLB100002.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rezerwat przyrody Jeziorsko w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. [dostęp 2018-04-06].
  2. Tadeusz Sobczak: Nowe granice rezerwatu Jeziorsko. W: Portal „Dziennika Łódzkiego”. dzienniklodzki.pl > Turystyka > Region [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2017-11-30. [dostęp 2017-12-02].
  3. Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (stan na 15.02.2019 r.). [dostęp 2019-04-29].
  4. Rezerwat Jeziorsko w nowych granicach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 2017-10-30. [dostęp 2019-04-29].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jeziorsko. lodzkie.travel. [dostęp 2012-07-29].
 • Marek Lityński: Warta, przewodnik kajakowy. kajaki.szczercow.info, 2008. s. 37. [dostęp 2012-07-29]. ​ISBN 978-83-928288-1-5​.
 • Rezerwat „Jeziorsko”. start.lasy.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-21)].
 • Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.Batalion, bojownik batalion, bojownik zmienny, biegus bojownik, bojownik odmienny (Philomachus pugnax) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
  Warto wiedzieć że... beta

  Dziennik Łódzki – największa gazeta województwa łódzkiego i jedna z najstarszych w Polsce. Ukazuje się od 1884 roku sześć razy w tygodniu. W 2000 roku została połączona z dziennikiem Wiadomości Dnia. Dziennik Łódzki wydawany jest przez Polskapresse Oddział Prasa Łódzka.
  Mewa srebrzysta (Larus argentatus) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny mewowatych (Laridae), zamieszkującego Europę, głównie północną i zachodnią.
  Powiat sieradzki – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sieradz.
  Jeziorsko – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Miejscowość położona na trasie z Sieradza do Turku (DK83), na skraju doliny Warty nad zbiornikiem Jeziorsko.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.
  Krzyżówka, kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) — gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zasiedla ona większość półkuli północnej, ale została introdukowana do południowo-wschodniej Australii oraz na Nową Zelandię. Nie jest zagrożona, wyróżnia się 7 podgatunków. Gatunek łowny w okresie od 15 sierpnia do 21 grudnia. Od krzyżówki pochodzą kaczki domowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.847 sek.