• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Jar Reknicy

  Przeczytaj także...
  Fiołek wonny, fiołek pachnący (Viola odorata L.) – gatunek rośliny należący do rodziny fiołkowatych. Występuje w stanie dzikim w Europie, w zachodniej Azji (Cypr, Turcja) i północnej Afryce (Makaronezja, Wyspy Kanaryjskie). W Polsce średnio pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich. Uprawiany i często dziczejący.Tojad dzióbaty, tojad pstry (Aconitum variegatum L.) – gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. Występuje w środkowej, południowej i wschodniej Europie oraz w Turcji. W Polsce występuje głównie w Karpatach i Sudetach, poza nimi jeszcze na przedgórzu Sudetów, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej, na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Gdańskim.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Rezerwat przyrody Jar Reknicyrezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (M.P. 1980 nr 30 poz. 171). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy.

  Reknica – struga na Kaszubach, prawy dopływ Raduni. Rzeka wypływa ze źródła położonego ok. 2 km na zachód od Przywidza na wschodniej wysoczyźnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Przepływa przez Klonowo Dolne, Jezioro Modre, Jezioro Głębokie, Hutę Dolną, Jezioro Ząbrskie, Marszewską Górę i Czapielsk, płynąc dalej w kierunku południowo-wschodnim i tworząc malowniczy jar (będący rezerwatem) między Czapielskiem a Kolbudami i by ostatecznie ujść do starego koryta Raduni w Kolbudach.Czapielsk (kaszb. Czapélskò) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy, w obrębie "Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu", na turystycznym szlaku Wzgórz Szymbarskich i nad rzeką Reknicą.

  Ochrona[]

  Rezerwat został założony w celu ochrony naturalnego przełomowego odcinka Reknicy o dużych walorach krajobrazowych i urozmaiconej rzeźbie terenu - rzeka wije się zakolami wśród licznych źródlisk w głębokim wąwozie między Czapielskiem a młynem w Kolbudach. Dodatkowo chroniony jest las mieszany z 100-140 letnimi drzewami (głównie buki, dęby i jawory, często o średnicy pow. 1 m), łącznie z drzewami pomnikowymi. Ponadto na tym terenie rosną unikatowe gatunki roślin zielnych. Na terenie rezerwatu występują stanowiska roślin chronionych oraz roślin rzadkich na niżu.

  Podkolan biały (Platanthera bifolia) – gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem rejonu Morza Śródziemnego i Kotliny Panońskiej) i Azji, północnej Afryce. W Polsce na całym obszarze, choć w ostatnich latach coraz rzadziej spotykany.Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro) – gatunek paproci należący do rodziny onokleowatych Onocleaceae.

  Gatunki objęte ochroną ścisłą w rezerwacie to:

 • Gatunki górskie i podgórskie:
 • kozłek bzowy
 • storzan bezlistny
 • świerząbek orzęsiony
 • pióropusznik strusi
 • Gatunki rzadkie dla regionu:
 • fiołek wonny
 • żywiec cebulkowy
 • Ponadto:
 • kruszczyk błotny
 • lilia złotogłów
 • pełnik europejski
 • podkolan biały
 • rosiczka okrągłolistna
 • tojad dzióbaty
 • wawrzynek wilczełyko
 • widłak jałowcowaty i goździsty
 • wroniec widlasty
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Lasy Państwowe: Rezerwat "Jar Reknicy" — Rezerwaty przyrody — Ochrona Przyrody — Nadleśnictwo Kolbudy (pol.). [dostęp 23 grudnia 2009].
 • Kozłek bzowy (Valeriana sambucifolia J. C. Mikan) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny kozłkowatych. Występuje w Północnej Europie, górach środkowej i południowej Europy. W Polsce dość częsty w Sudetach i Karpatach, na Nizinie Śląskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na wyżynach, w Wielkopolsce i na Pomorzu, brak na północnym wschodzie. Takson rodzimy.Kolbudy (kaszb. Kôlbùdë) – duża wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy (do końca 2001 pod nazwą gmina Kolbudy Górne) nad Radunią przy drodze wojewódzkiej nr 221 i na trasie nieczynnej linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański-Żukowo.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pełnik europejski (Trollius europaeus L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem jej południowo-zachodnich krańców, na południu tylko w górach, oraz w zachodniej Syberii. W Polsce występuje na całym obszarze w rozproszeniu.
  Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.) – gatunek rośliny należący do rodziny rosiczkowatych. Roślina owadożerna. Występuje w stanie dzikim w całej Europie oraz na obszarach Ameryki Północnej i Azji. W Polsce dość pospolita na torfowiskach. Zwyczajowo bywa nazywana rosą słoneczną.
  Pojezierze Kaszubskie (Pojezierze Kartuskie kaszb. Pòjezerzé Kaszëbsczé, niem. Kaschubische Seenplatte) (314.51) – mezoregion fizycznogeograficzny należący do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, najwyżej położone ze wszystkich pojezierzy pomorskich. Prawie wszystkie jeziora leżą na wysokości od 149 do 216 m n.p.m. Mezoregion jest zamieszkany w dużej mierze przez Kaszubów, stąd nazwa. Ze względu jednak na to, że Kaszubi zamieszkują również sąsiednie mezoregiony używana jest alternatywna nazwa pojezierze Kartuskie.
  Kruszczyk błotny (Epipactis palustris (L.) Crantz) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Występuje w Europie, z wyjątkiem dalekiej północy, na wysokości 0-2000 m n.p.m. W Polsce, podobnie, jak i w środkowej Europie roślina dość rzadka. Rozpowszechniona jest natomiast na wschód od Polski.
  Lilia złotogłów (Lilium martagon L.) – gatunek byliny z rodziny liliowatych (Liliaceae). Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest rośliną rzadką.
  Wroniec widlasty, widłak wroniec (Huperzia selago) – gatunek rośliny zaliczany do rodziny widłakowatych. Występuje na rozległych obszarach Europy, Ameryki Północnej oraz w Japonii. W Polsce częściej w górach, na niżu rzadki.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.