• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rewitalizacja  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Więź społeczna – pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społecznej od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna czy skład społeczny.Wyspa Młyńska – zabytkowa wyspa rzeczna w rejonie staromiejskim Bydgoszczy, o powierzchni ok. 6,5 ha, mieszcząca obiekty kulturalne i rekreacyjne, otoczona bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi.
  Forum rewitalizacji[ | edytuj kod]

  Organizacją pozwalającą wymieniać doświadczenia dotyczące rewitalizacji jest Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” mające siedzibę w Krakowie. Stowarzyszenie skupia najbardziej aktywne samorządy, organizacje i osoby. Organizuje konferencje i szkolenia dla podmiotów realizujących Lokalne Programy Rewitalizacji.

  Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyka on obszarów miejskich oraz, w mniejszym stopniu, wiejskich. Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 802
  2. Rewitalizacja nazywany bywają np. remonty infrastruktury, które służą celowi publicznemu. Przykład: Urząd Gminy Boniewo: Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej. bip.boniewo.pl, 01.07.2013. [dostęp 2013-09-09].. Rewitalizacjami błędnie nazywane są też komercyjne remonty budynków. Przykład: Aleksandra Pinkas: Kamienice na Próżnej odzyskają dawny blask. Życie Warszawy. [dostęp 2013-09-09]. Cytat: „Ruszyła rewitalizacja dwóch kamienic przy ul. Próżnej. Po remoncie zamienią się w ekskluzywny biurowiec."
  3. Dariusz Bartoszewicz: Jak rewitalizacją zabić życie? W Warszawie to potrafią.. Gazeta Wyborcza, 2013-02-05. Cytat: Prof. Krzysztof Skalski, UJ: ”rewitalizacja to kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest więc mówić o »rewitalizacji« jednego budynku, czy »rewitalizacji« placu miejskiego...”.
  4. Karolin Frank: Historic Preservation in the USA. New York: Springer, 2002, s. 41.
  5. Downtown Pittsburgh renaissance and renewal, Edward K. Muller https://www.upress.pitt.edu/htmlSourceFiles/pdfs/9780822942825exr.pdf
  6. The story of urban renoval, Post Pittsburgh Gazette, maj 2000, http://old.post-gazette.com/businessnews/20000521eastliberty1.asp
  7. Rewitalizacja w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej. 2015-12-03. [dostęp 2016-04-10].
  8. Tomasz Burdzik: Przemiany przestrzeni a społeczny wymiar miasta. W: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko [on-line]. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2012. s. 20. [dostęp 2013-01-31].
  9. Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi do ustawy o rewitalizacji. 2015-12-03. [dostęp 2016-04-10].
  10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. [dostęp 2013-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-28)].
  11. Łódź. Ponad 64 mln zł potrzeba na dokończenie rewitalizacji Księżego Młyna. 2015-01-07. [dostęp 2016-04-10].
  12. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia. [dostęp 2016-04-10].
  13. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi. [dostęp 2016-04-10].
  14. Konkurs dla samorządów: Modelowa rewitalizacja miast. [dostęp 2016-04-10].
  15. Rewitalizacja miast – nowy kierunek studiów w Łodzi. 2016-03-24. [dostęp 2016-04-10].
  16. Strona Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji -www.fr.org.pl
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Restauracja (architektura) – zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace restauratorskie przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp. z użyciem oryginalnych detali i zachowaniem ocalałych fragmentów budowli.
  Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) to przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji (np. stary budynek mieszkalny zostaje wyposażony w nowoczesne instalacje ogrzewania w miejsce dawniejszych pieców; wzmocnienie konstrukcji zabytkowego mostu w celu umożliwienia współczesnego ruchu komunikacyjnego itp.). Adaptacja zachowuje wszystkie walory stylowe istniejącej budowli.
  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO – dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej.
  Rewaloryzacja - działanie konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Konserwacja zabytków – rozumiana jest ogólnie jako dziedzina związana z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem, albo w sensie węższym, bardziej technicznym, jako jako jeden z zabiegów konserwatorskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.