• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Resource Description Framework

  Przeczytaj także...
  FOAF (ang. Friend of a Friend) - jeden z ustandaryzowanych schematów formatowania ze zdefiniowanym przeznaczeniem. FOAF służy do opisu danej osoby. FOAF, podobnie jak RDF, charakteryzuje się tym, że może być przetwarzany przez maszyny. Dodatkowo dzięki możliwości odwołania się do innych dokumentów FOAF (w praktyce do opisów innych osób), tworzy się sieć społeczną (ang. social network). Specyfikacja FOAF opiera się na składni XML i strukturze RDF.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) - ogólnopolska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego.
  Przykład opisu w modelu RDF.

  RDF (ang. Resource Description Framework) – język/metoda pozwalająca na opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią opartą na XML, opracowana przez W3C. Służy przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) wiedzy zawartej w Internecie, w sposób zrozumiały dla komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). Może być wykorzystany w celu tworzenia semantycznego Internetu. Jego rozszerzeniem jest OWL.

  Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Set, DC, DCES) – ogólny standard metadanych. Przyjęty jako standard ISO 15836-2003.World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.

  RDF jest odpowiedzią na problem niezliczonej ilości danych: dokumentów tekstowych, zdjęć, grafik, filmów wideo, plików dźwiękowych, nad którymi trudno zapanować, zarządzać czy w jakikolwiek sposób sklasyfikować. Opisuje zawartość np. grupy danych jak strona www, w krótszym i zwięzłym pliku tekstowym, przedstawiając w nim samą tematykę, czy „spis rzeczy”, w sposób zrozumiały dla programów komputerowych.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Język formalny – jest to podzbiór zbioru wszystkich słów nad skończonym alfabetem. Język formalny jest kluczowym pojęciem w informatyce, logice matematycznej i językoznawstwie. Język formalny nie jest uściśleniem pojęcia języka naturalnego i nie powinien być z nim mylony.

  Celem RDF jest utworzenie ogólnoświatowego standardu zapisu metadanych (danych o danych), w którym nie byłoby miejsca na dowolność taką jak w znacznikach <meta>. Zyskiem z tego będzie umożliwienie maszynowego przetwarzania abstrakcyjnych opisów zasobów w sposób automatyczny. Może służyć zarówno do wyszukiwania danych, jak i śledzenia informacji na dany temat.

  POWDER (ang. Protocol for Web Description Resources) - standard opracowany przez W3C do oddzielania w Internecie treści szkodliwych dla dzieci (filmy, opowiadania erotyczne, seks-shopy, gry z przemocą) od treści neutralnych, a także pozwalający dostosowywać wyniki wyszukiwań strony www do wymagań konkretnych grup docelowych (przepustowość, niepełnosprawni, wyselekcjonowane dane). Rekomendowany od września 2009 przez W3C jako następca standardu PICS.Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).

  Założeniem RDF jest opis zasobu za pomocą wyrażenia składającego się z trzech elementów: podmiotu, orzeczenia/predykatu (własność) i dopełnienia/obiektu (wartość).

  <?xml version="1.0"?> 
  <RDF> 
  <Description about="http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_rodzinny"> 
    <autor>Jan Kowalski</autor> 
    <utworzono>1 stycznia 1970</utworzono> 
    <zmodyfikowano>1 stycznia 2000</zmodyfikowano> 
  </Description> 
  </RDF>
  
  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_rodzinny jest zasobem,
  2. element <autor> jest własnością (także <utworzono> i <zmodyfikowano>),
  3. zaś Jan Kowalski jest wartością (także daty).

  W RDF podmiot stanowi opisywany zasób, predykat określa jaka jego własność jest opisywana, zaś obiekt stanowi wartość tej własności. Podstawowym mechanizmem wykorzystywanym przez RDF do identyfikacji podmiotu, predykatu i obiektu jest URI.

  OWL (ang. Web Ontology Language) – język ze składnią opartą na XML, a semantyką opartą na logice opisowej (ang. description logics). Stanowi rozszerzenie RDF (ang. Resource Description Framework). Służy do reprezentacji i przetwarzania danych w sieci WWW. OWL służy do opisywania danych w postaci ontologii i budowania w ten sposób tzw. Semantycznego Internetu.RDF Schema, inaczej RDFS jest językiem reprezentacji wiedzy, opartym na RDF. O ile RDF zawiera jedynie informacje w postaci grafu skierowanego, to RDF Schema wprowadza podstawowe pojęcia, pozwalające na strukturalne uporządkowanie tego grafu. RDF Schema stanowi bazę dla języka OWL, pozwalającego na jeszcze dokładniejszy zapis wiedzy. Zapisane za pomocą RDFS struktury, nazywane są słownikami RDF (ang RDF vocabularies). Język RDF Schema stanowi rekomendację W3C.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • OWL
 • POWDER
 • Dublin Core
 • SPARQL
 • RDQL
 • RDF Schema
 • FOAF+DOAC
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • SBP: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego (pol.). [dostęp 05-01-2010].
 • Strona domowa RDF w W3C (ang.). [dostęp 24-09-2008].
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wiesław Gliński: Języki i narzędzia do tworzenia i wyszukiwania ontologii w kontekście semantycznego Weba (pol.). [dostęp 05-01-2010].
 • Uniform Resource Identifier (URI, ang. Uniform Resource Identifier) jest standardem internetowym umożliwiającym łatwą identyfikację zasobów w sieci. Zdefiniowany jest w dokumencie RFC 2396.Semantic Web – projekt, który ma przyczynić się do utworzenia i rozpowszechnienia standardów opisywania treści w Internecie w sposób, który umożliwi maszynom i programom (np. tzw. agentom) przetwarzanie informacji w sposób odpowiedni do ich znaczenia. Wśród standardów Semantic Web znajdują się m.in. OWL, RDF, RDF Schema (inaczej RDFS). Znaczenia zasobów informacyjnych określa się za pomocą tzw. ontologii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.