• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Republika Rosyjska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Michał Aleksandrowicz Romanow, ros. Михаил Александрович (ur. 22 listopada/4 grudnia 1878, zm. 13 czerwca 1918) – wielki książę Rosji, czwarty syn cesarza Aleksandra III i Marii Fiodorowny (Dagmary Duńskiej – córki Chrystiana IX), w latach 1899-1904 cesarzewicz – następca tronu rosyjskiego.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Republika Rosyjska (ros. Российская республика) – oficjalna nazwa Rosji w okresie od 1 września/14 września 1917 do 26 października/8 listopada 1917. Republika została proklamowana przez Dyrektoriat Rządu Tymczasowego 14 września. Okres poprzedzający Republikę nazywany jest władzą Rządu Tymczasowego (ros. Временное правительство России) i trwał od 15 marca do 14 września 1917 roku.

  14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.Pałac Zimowy w Petersburgu (rus. Зимний дворец) – położony na brzegu Newy barokowy pałac budowany w latach 1754 - 1762 według projektu Bartolomeo Rastrellego dla Elżbiety (wzorowany był na francuskim Wersalu). Budowę ukończono po jej śmierci. Jako pierwsza zamieszkała w nim cesarzowa Katarzyna II.

  Historia[ | edytuj kod]

  Premier Republiki Rosyjskiej Aleksander Kiereński

  Po abdykacji cesarza Mikołaja II Romanowa 15 marca 1917 roku, jego brat Michał II został de facto ostatnim carem Rosji. Nie został koronowany, formalnie odmówił przyjęcia tronu, nie posługiwał się tytułem cesarskim, ani też nie sprawował rzeczywistej władzy. Z drugiej strony, to na jego rzecz abdykował Mikołaj II i to on wydał ostatni akt o znaczeniu państwowym sygnowany przez dom Romanowów. Dopiero jego abdykacja ostatecznie położyła kres rosyjskiej monarchii. Po abdykacji Michała II Rząd Tymczasowy ustanowił w kraju republikę, co też zostało wcześniej uzgodnione z Michałem II. W dzienniku Michała II widnieje taki oto zapis z dnia 15 marca 1917 roku:

  Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.

  Postanowiliśmy tego ranka, że wydamy deklarację o ustanowieniu Rosji republiką. Co znaczy, że ta forma rządów będzie trwać tak długo jak długo będzie panować tam porządek i sprawiedliwość.

  Zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego i aresztowanie członków Rządu Tymczasowego w czasie rewolucji październikowej położyło kres jego istnieniu i Republice. W Rosji zdążyły jeszcze odbyć się listopadzie 1917 demokratyczne wybory do Konstytuanty, w których zwyciężyli eserowcy.

  Po przejęciu władzy przez bolszewików, 12 lipca 1918 roku zostaje podjęta decyzja o rozstrzelaniu rodziny cesarskiej. W nocy z 16 na 17 lipca 1918 Mikołaj II wraz z rodziną został rozstrzelany przez bolszewików w Jekaterynburgu na Uralu. Rozstrzelanie Mikołaja II miało na celu m.in. uniemożliwić ewentualny powrót do monarchii i stanu sprzed rewolucji październikowej.

  Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow, ros. Николай II, Николай Александрович Романов (ur. 6 maja/18 maja 1868 w Sankt Petersburgu, zm. w nocy z 16 na 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu) – ostatni cesarz Rosji, panujący w latach 1894-1917. Koronowany w Moskwie 14 maja/26 maja 1896; syn Aleksandra III z dynastii Romanowów i jego żony carycy Marii Fiodorowny. Święty prawosławny.Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji (ros. Всероссийское учредительное собрание, Konstytuanta) – najwyższy organ władzy ustawodawczej w Rosji (Republice Rosyjskiej) w 1918 roku.

  Rząd Tymczasowy nie zdecydował się na wystąpienie z Ententy i jednostronne zakończenie wojny. Podjęte decyzje: zniesienie cenzury, zniesienie kary śmierci, rozwiązanie policji politycznej (Ochrany). Rząd Tymczasowy kierowany był początkowo przez konstytucyjnego demokratę, księcia Gieorgija Lwowa, a od 21 lipca przez trudowika Aleksandra Kiereńskiego.

  Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:Lew Dawidowicz Trocki, właśc. Лейба Давидович Бронштейн, Lejba Dawidowicz Bronsztejn (ur. 7 listopada [26 października st.st.] 1879 w Janówce w guberni chersońskiej, zm. 21 sierpnia 1940 w Meksyku) – rewolucjonista rosyjski, jeden z twórców i przywódców RFSRR i ZSRR. Przewodniczący Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego w Piotrogrodzie w czasie rewolucji październikowej, członek Biura Politycznego RKP(b) i WKP(b), komisarz ludowy spraw zagranicznych RFSRR, następnie komisarz ludowy wojny i marynarki wojennej w rządzie RFSRR i ZSRR (do 1925). Konkurent Józefa Stalina do objęcia władzy po śmierci Włodzimierza Lenina. L. Trocki został zamordowany z polecenia J. Stalina, Sekretarza Generalnego WKP(b).
  Posiedzenie Ministerstwa Wojny Rządu Tymczasowego w 1917 r. Od lewej siedzą: pułkownik Baranowski, generał-major Grigorij Jakubowicz, wiceminister spraw wewnętrznych Boris Sawinkow, premier Aleksander Kiereński i pułkownik Gieorgij Tumanow.
  Ogłoszenie o zniesieniu Rządu Tymczasowego z 1917 r.

  Państwa, które powstały w wyniku kryzysu politycznego w Rosji w 1917 r.:

  Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji - Konstytuanty były konsekwencją rewolucji lutowej w 1917 roku. Wybory zostały wyznaczone przez Rząd Tymczasowy na 25 listopada (12 listopada s.s) 1917. Bolszewicy, którzy przejęli władzę w wyniku przewrotu w Piotrogrodzie 7 listopada, po początkowych wahaniach podtrzymali datę wyborów, wydając stosowny dekret. Wybory rozpoczęły się 25 listopada 1917 roku w Piotrogrodzie, w tydzień później odbyły się w Moskwie, a wciągu następnej dekady w reszcie Rosji. Zakończyły się one zdecydowanym zwycięstwem eserowców (socjalistów-rewolucjonistów), którzy zdobyli 17 943 000 głosów - ponad dwa razy więcej głosów od bolszewików (10 661 000 głosów - na drugim miejscu). Na dalszych miejscach znaleźli się kadeci oraz mienszewicy.Litewsko-Białoruska Republika Rad (Litbieł) (ros. Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика, Советская социалистическая республика Литвы и Белоруссии, lit. Lietuvos-Baltarusijos Tarybinė Socialistinė Respublika biał. Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка) – powołana przez bolszewików 27 lutego 1919 roku. Formalnie obejmowała obszar obecnej Litwy, Białorusi i część Polski (Suwalszczyzna, Podlasie), faktycznie jej władza nie sięgała Podlasia i zachodniej części Litwy.
 • Ukraińska Republika Ludowa
 • Litewsko-Białoruska Socjalistyczna Republika Rad
 • Królestwo Finlandii
 • Mołdawska Republika Demokratyczna
 • Kubańska Republika Ludowa z terytorium mniej więcej odpowiadającym krainie historycznej Kubań
 • Idel-Ural
 • Zakaukaska Demokratyczna Republika Federacyjna
 • Republika Górska Północnego Kaukazu
 • Ałasz Orda
 • Książę Gieorgij Jewgienjewicz Lwow (ros. Георгий Евгеньевич Львов, ur. 21 października/2 listopada 1861 w Dreźnie, zm. 7 marca 1925 w Paryżu) – rosyjski polityk o orientacji liberalnej, członek partii kadetów, z wykształcenia prawnik. Pierwszy premier Rządu Tymczasowego w postcarskiej Rosji i minister spraw wewnętrznych od 23 marca do 21 lipca (7 lipca s.s.) 1917, po obaleniu caratu.Boris Wiktorowicz Sawinkow, ros. Борис Викторович Савинков (ur. 19 (31) stycznia 1879 w Charkowie, zm. 7 maja 1925 w Moskwie) – rosyjski pisarz, polityk, terrorysta.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraińska Republika Ludowa (ukr. Українська Народна Республіка) – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ZURL) powstałych w wyniku I wojny światowej.
  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.
  Jekaterynburg (ros. Екатеринбург, Jekatierinburg) – miasto w azjatyckiej części Rosji położone pod stokami Uralu, w obwodzie swierdłowskim, nad rzeką Iset. W latach 1924-1991 nosiło nazwę Swierdłowsk (ros. Свердловск) na cześć bolszewickiego przywódcy Jakowa Swierdłowa.
  Idel-Ural – autonomiczna republika rosyjska w Europie Wschodniej, istniejąca w latach 1917-1918, w początkowym okresie wojny domowej w Rosji. Pomimo silnych tendencji niepodległościowych republika nigdy oficjalnie nie funkcjonowała jako niezależne państwo.
  John Reed (ur. 22 października 1887 w Portland, zm. 19 października 1920 w Moskwie) – amerykański dziennikarz i komunista.
  Ententa (czyta się "antanta", z franc. entente – porozumienie, Potrójna Ententa, Trójporozumienie) – sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją. Do jego powstania dochodziło stopniowo. Był odpowiedzią na zawarte w 1882 Trójprzymierze.
  Trudowicy (ros. Трудовая группа – grupa pracy) – opozycyjne wobec caratu ugrupowanie chłopów i inteligentów o poglądach narodnickich w rosyjskiej Dumie Państwowej, utworzona w 1906. Żądali reform demokratycznych (zniesienia ograniczeń stanowych, powszechnego prawa wyborczego) i oddania ziemi ludowi - uwłaszczenia chłopów taką ilością ziemi, jaką są w stanie uprawiać. W lipcu 1917 połączyła się z ludowymi socjalistami tworząc Ludowo-Socjalistyczną Partię Ludzi Pracy. Jeden z jej przywódców (Aleksander Kiereński) był członkiem Rządu Tymczasowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.