• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Republika Dalekiego Wschodu

  Przeczytaj także...
  Eserowcy, eserzy (ros. эсеры, skrót nazwy "Partia Socjalistów-Rewolucjonistów" ros. Партия социалистов-революционеров ПСР) – rosyjska partia polityczna założona w 1901 roku przez rewolucjonistów wywodzących się z tzw. narodników, początkowo nielegalna.Ijeronim Pietrowicz Uborewicz, ros. Иероним Петрович Уборевич, lit. Jeronimas Uborevičius (ur. 14 stycznia 1896 w miejscowości Antandrija na Litwie, zm. 11 czerwca 1937 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy pochodzenia litewskiego, komandarm I rangi Armii Czerwonej.
  Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom ros. Сове́т наро́дных комисса́ров, СНК, Совнарко́м – nazwa tymczasowego rządu Rosji, następnie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Rada Komisarzy Ludowych RFSRR).
  20-kopiejkowy znaczek RDW wydrukowany w 1922 w Czycie

  Republika Dalekiego Wschodu (ros. Дальневосточная Республика - ДВР, Dalniewostocznaja Riespublika - DWR) – państwo marionetkowe utworzone pod kontrolą bolszewików, istniejące w północno-wschodniej Azji w latach 1920–1922.

  Marsz Chabarowski (ros. Хабаровский поход) - operacja wojskowa Białych przeciwko siłom Republiki Dalekowschodniej w latach 1921-1922Zabajkale (ros.: Забайкалье, Zabajkalje) – górska kraina w azjatyckiej części Rosji na wschód od jeziora Bajkał. Rozciąga się prawie 1000 km między Górami Patomskimi i Północnobajkalskimi na północy a granicą Rosji z Mongolią i Chinami na południu oraz ponad 1000 km między Bajkałem na zachodzie a połączeniem Szyłki i Argunu na wschodzie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Tło powstania[ | edytuj kod]

  W końcu stycznia 1920 r. bolszewicy przejęli kontrolę nad Irkuckiem. W pierwszych dniach lutego ocalałe oddziały białej Armii Rosyjskiej adm. Aleksandra Kołczaka podjęły ostatnią próbę odzyskania miasta, lecz odstąpiły na wieść o rozstrzelaniu Kołczaka i wycofały się na tereny Zabajkala pozostające pod kontrolą sił atamana Grigorija Siemionowa. 2 lutego 1920 r. Politbiuro partii bolszewickiej zakazało Armii Czerwonej kontynuowania działań ofensywnych na wschód od Irkucka. Żołnierze walczący na Syberii mieli być przerzucani na zachód, do walki z Siłami Zbrojnymi Południa Rosji oraz z Polską. Rada Komisarzy Ludowych nie chciała również otwartego konfliktu militarnego z Japonią wobec zajmowania przez wojska japońskie części Zabajkala w ramach rozpoczętej w 1918 antysowieckiej ekspedycji syberyjskiej wojsk Ententy. Powstanie buforowego państwa, oficjalnie zachowującego gospodarkę kapitalistyczną, pozwoliło również Rosji Radzieckiej wznowić handel z USA i innymi państwami kapitalistycznymi.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Grigorij Michajłowicz Siemionow, ros. Григорий Михайлович Семёнов (ur. 24 września 1890, zm. 14 czerwca 1946) – generał rosyjski, kozak i białogwardzista, zdecydowany przeciwnik bolszewizmu.

  6 kwietnia 1920 r. w Błagowieszczeńsku odbył się zjazd robotniczy, który proklamował powstanie Republiki Dalekiego Wschodu, powołał jej siły zbrojne (Ludową Armię Rewolucyjną) i koalicyjny rząd, współtworzony przez bolszewików, mienszewików i eserowców. W rzeczywistości jednak republika od początku była państwem marionetkowym, nadzorowanym przez Biuro Dalekowschodnie partii bolszewickiej, a przebieg zjazdu kontrolował Iwan Smirnow, przewodniczący partyjnego Biura Syberyjskiego. Przewodniczący Biura Dalekowschodniego Aleksandr Krasnoszczokow został pierwszym (tymczasowym) premierem republiki. Samo biuro powstało w marcu 1920 r. w celu sfinalizowania planów utworzenia państwa buforowego, gdyż idea jego powstania, popierana przez Lenina, nie podobała się części lokalnych działaczy bolszewickich. Lokalne lewicowe rządy działały przed kwietniem 1920 r. w obwodzie amurskim, do którego interwenci nie wkroczyli, we Władywostoku (tzw. ziemstwo) i w Wierchnieudinsku.

  Michaił Konstantinowicz Diterichs (Михаил Константинович Дитерихс; ur. 17 maja 1874 w Kijowie, zm. 9 września 1937 w Szanghaju) – rosyjski wojskowy, generał armii carskiej, a następnie kluczowa osoba ruchu "Białych" na Syberii.Boris Zacharowicz Szumiacki (ros. Бори́с Заха́рович Шумя́цкий, ur. 16 listopada 1886 w Wierchnieudinsku, zm. 29 lipca 1938 w miejscu egzekucji Kommunarka) – socjaldemokrata i komunista rosyjski, premier marionetkowej Republiki Dalekiego Wschodu (1920), dyplomata RFSRR i ZSRR.

  Również siły zbrojne republiki, w sile ok. 20 tys. żołnierzy, zostały sformowane z czerwonoarmistów z dawnego Frontu Wschodniego Armii Czerwonej, rozformowanego po zwycięstwie nad siłami Kołczaka. Pierwszym dowódcą Ludowej Armii Rewolucyjnej został Gienrich Eiche, wcześniej dowódca czerwonej 5 Armii. Armia republiki oficjalnie była uważana za część Armii Czerwonej. Także polityka zagraniczna prowadzona przez republikę była stale podporządkowana rządowi Rosji Radzieckiej.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Włodzimierz Lenin (ros. Владимир Ленин), właśc. Władimir Iljicz Uljanow (ros. Владимир Ильич Ульянов), (ur. 10 kwietnia/22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu.

  Rząd Rosji Radzieckiej oficjalnie ogłosił uznanie Republiki Dalekiego Wschodu 14 maja 1920 r. Bezpośrednio po powstaniu faktyczna kontrola republiki rozciągała się na terytoria zachodniego Zabajkala. W sierpniu zwierzchność jej rządu uznał komitet wykonawczy Rady delegatów robotniczych, żołnierskich i kozackich obwodu amurskiego. Tym samym buforowe państwo ze stolicą w Wierchnieudinsku objęło terytorium wschodniosyberyjskich obwodów Imperium Rosyjskiego: zabajkalskiego, nadmorskiego, kamczackiego i amurskiego. Wschodnią i zachodnią część państwa rozdzielał region Czyty, kontrolowany przez oddziały Grigorija Siemionowa, zasilone przez resztki Armii Rosyjskiej Kołczaka, które przetrwały Wielki Syberyjski Marsz Lodowy.

  Rozstrzelanie – rodzaj kary śmierci polegający na spowodowaniu nagłej śmierci poprzez natychmiastowe zniszczenie organów wewnętrznych lub mózgu skazańca za pomocą pojedynczego lub wielokrotnego postrzału.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Odejście Japończyków i rozbicie wojsk Siemionowa[ | edytuj kod]

  Między majem a lipcem 1920 r. Republika Dalekiego Wschodu prowadziła na stacji Gongotta (120 km od Czyty) rozmowy z władzami japońskimi, zakończone zawarciem 15 lipca porozumienia. Na jego mocy rozpoczęła się ewakuacja wojsk japońskich z Zabajkala, rozpoczęta 25 lipca i trwająca do października 1920 r. Równocześnie wiosną i latem 1920 r. Ludowa Armia Rewolucyjna przeprowadziła dwie operacje czytyjskie, dążąc do odbicia Czyty z rąk Siemionowa, obydwie jednak zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero po odejściu Japończyków, wcześniej wspierających Siemionowa, czerwoni ostatecznie rozbili siły białych na Zabajkalu, wkraczając do Czyty 22 października 1920 r. W tym samym czasie Japończycy opuścili również Chabarowsk, do którego weszły oddziały Republiki Dalekiego Wschodu, pokonując oddziały atamana Kozaków ussuryjskich Iwana Kałmykowa. Wojska japońskie pozostały natomiast wokół Władywostoku, na Przymorzu.

  Operacja nadmorska – działania wojenne armii Republiki Dalekiego Wschodu (faktycznie części Armii Czerwonej) wspieranej przez czerwonych partyzantów przeciwko białym oddziałom Michaiła Diterichsa. Trwała od 8 do 25 października 1922 r. i była to ostatnia wielka operacja czerwonych przeciwko białym podczas rosyjskiej wojny domowej. Piotr Aleksiejewicz Koboziew (ros. Пётр Алексеевич Кобозев, ur. 25 sierpnia 1878 we wsi Piesocznia w guberni riazańskiej, zm. 4 stycznia 1941 w Moskwie) – rosyjski socjaldemokrata i komunista. W 1922 ostatni premier marionetkowej Republiki Dalekiego Wschodu, później na różnych funkcjach w aparacie RKP(b)/WKP(b) i szkolnictwie wyższym ZSRR.

  Po zajęciu przez czerwonych Czyty w mieście na przełomie października i listopada 1920 r. odbyła się konferencja, podczas której koniec działalności ogłosiły wcześniejsze istniejące na tych obszarach probolszewickie i lewicowe rządy, uznając zwierzchność rządu Republiki Dalekiego Wschodu. Wybrano również jej nowy rząd, na czele którego stanął ponownie Krasnoszczokow. W 1921 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego Republiki Dalekiego Wschodu, w których najwięcej głosów i mandatów zdobyła frakcja chłopska większościowa (183 mandaty) oraz komuniści (92 mandaty), następnie frakcja chłopska mniejszościowa (44 miejsca), eserowcy (18), bezpartyjni demokraci (13), Buriaci (13), Syberyjski Związek Eserowców (6), ludowi socjaliści (3). Zgromadzenie Konstytucyjne przyjęło konstytucję republiki jako państwa demokratycznego, z zachowaniem swobód demokratycznych, ale przy równoczesnej nacjonalizacji ziemi, lasów, wód, wielkiego przemysłu. Ogłosiło również rozdział państwa od Kościoła. 27 kwietnia 1921 r. w granicach republiki wydzielono Buriacko-Mongolski Obwód Autonomiczny.

  Gienrich Christoforowicz Eiche (ros. Ге́нрих Христофо́рович Э́йхе, łot. Indriķis Eihe; ur. 12 października 1893 w Rydze, zm. 25 lipca 1968 w Jurmale) – dowódca wojskowy Imperium Rosyjskiego i Rosji radzieckiej. Władimir Oskarowicz Kappel, ros. Владимир Оскарович Каппель (ur. 28 kwietnia 1883; zm. 25 stycznia 1920) – rosyjski generał, monarchista i przeciwnik bolszewizmu.

  1921-1922[ | edytuj kod]

  Plakat propagandowy czerwonych z okresu ostatnich walk o Chabarowsk (1922)

  Następnie pomiędzy majem a sierpniem 1921 5 Armia Czerwona, oddziały komunistycznych partyzantów mongolskich oraz armia Republiki Dalekiego Wschodu, od czerwca tegoż roku pod dowództwem Wasilija Blüchera, rozbiła wojska barona Romana von Ungern-Sternberga w Mongolii. On sam został wzięty do niewoli między 19 a 22 sierpnia 1921 r. Operacją kierował Iwan Smirnow. Działania na Zabajkalu były koordynowane przez Syberyjski Komitet Rewolucyjny kierowany przez Smirnowa. Ewakuacja wojsk japońskich z Zabajkala w październiku 1920 (pozostały jedynie we Władywostoku) oznaczała koniec zagranicznej interwencji militarnej w Rosji. Po likwidacji zagrożenia ze strony Ungerna i jego ujęciu, Smirnow został 29 sierpnia 1921 roku odwołany z funkcji przewodniczącego Syberyjskiego Komitetu Rewolucyjnego i przewodniczącego Biura Syberyjskiego RKP(b).

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W czasie, gdy walki z von Ungernem-Sternbergiem jeszcze trwały, 26 maja 1921 r., we Władywostoku doszło do przewrotu - lokalny lewicowy rząd koalicyjny, uznający zwierzchność Republiki Dalekiego Wschodu, został obalony przez byłych żołnierzy Siemionowa i Kappela. Na czele białego rządu stanęli bracia Nikołaj i Spiridon Mierkułow. W zaistniałej sytuacji na stanowisku szefa rządu Republiki Dalekowschodniej Krasnoszczokowa zastąpił Nikołaj Matwiejew. Jesienią 1921 r. biali pod dowództwem gen. Wiktoryna Mołczanowa podjęli działania ofensywne (marsz chabarowski). 22 grudnia 1921 r. czerwoni musieli opuścić Chabarowsk, biali zaś kontynuowali marsz na zachód wzdłuż Kolei Transsyberyjskiej, docierając w ostatecznym rozrachunku do stacji Wołoczajewka. Tam ich oddziały zostały powstrzymane przez kontrofensywę dowodzoną przez Blüchera. 21 lutego 1922 r. Chabarowsk znalazł się ponownie w rękach czerwonych.

  Mienszewicy (ros. меньшевик - będący w mniejszości) – odłam SDPRR, powstały w 1903 roku na II Zjeździe Partii w Brukseli, sprzeciwiający się rewolucyjnemu kierunkowi, w którym Lenin zamierzał prowadzić partię.Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.
   Osobny artykuł: Marsz Chabarowski.
  Władywostok, pomnik bojowników za władzę radziecką, upamiętniający m.in. wejście Armii Czerwonej do miasta w październiku 1922 r.

  W czerwcu 1922 r. jeden z generałów Kołczaka Michaił Diterichs przeprowadził we Władywostoku kolejny przewrót, obalając rząd Mierkułowów i tworząc własny rząd - Nadamurski Sobór Ziemski. W ostatniej ofensywie białych na Dalekim Wschodzie siły Diterichsa we wrześniu 1922 r. ponownie zbliżyły się, wzdłuż ussuryjskiej linii kolejowej, do Chabarowska, nie zdołały jednak zająć miasta. Armia Republiki Dalekiego Wschodu, którą od sierpnia 1922 r. dowodził Ijeronim Uborewicz, wspierana przez 5 tys. czerwonych partyzantów operujących na Przymorzu ostatecznie pokonała białych po pełnej ewakuacji wojsk japońskich we wrześniu 1922 r. 8-9 października 1922 r. Armia Czerwona w toku operacji nadmorskiej wkroczyła do górniczego Spasska, miasta, które już wcześniej było bazą czerwonych partyzantów. Rząd Diterichsa uległ rozpadowi w obliczu dalszego marszu czerwonych na Władywostok. 25 października 1922 r. Władywostok został zajęty przez Ludową Armię Rewolucyjną pod dowództwem Uborewicza. Michaił Diterichs oraz 10 tys. białych wojskowych oraz popierających ich cywilów opuściło Przymorze na pokładach okrętów białej Flotylli Syberyjskiej, udając się do Korei.

  Aleksandr Michajłowicz Krasnoszczokow, właśc. Abram Moisiejewicz Krasnoszczok (ros. Александр Михайлович Краснощёков (Абрам Моисеевич Краснощёк), ur. 10 października 1880 w Czarnobylu, zm. 26 listopada 1937 w Moskwie) – rosyjski socjaldemokrata i komunista. W latach 1920-1921 formalna głowa państwa marionetkowej Republiki Dalekiego Wschodu, później urzędnik państwowy ZSRR.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  15 listopada 1922 r. Republika Dalekiego Wschodu, dzień po formalnym głosowaniu w tej sprawie przeprowadzonym na forum jej zgromadzenia ludowego w Czycie, została włączona do Rosyjskiej FSRR.

  Prezydenci Republiki Dalekiego Wschodu[ | edytuj kod]

 • Aleksandr Krasnoszczokow (1920-1921)
 • Nikołaj Matwiejew (1921-1922)
 • Premierzy Republiki Dalekiego Wschodu[ | edytuj kod]

 • Aleksandr Krasnoszczokow (6.04.1920-06.1920)
 • Boris Szumiacki (06.1920-10.1920)
 • Piotr Nikiforow (10.1920 - 2.10.1922)
 • Piotr Koboziew (4.10.1922 - 14.11.1922)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Smele J.D., Civil war in Siberia..., s. 657-658.
  2. J. D. Smele, Civil war..., s. 661-662 i 665.
  3. J. D. Smele, Civil war..., s. 666-667.
  4. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 220-221.
  5. Дальневосточная Республика, www.hrono.ru [dostęp 2020-11-15].
  6. Mawdsley E., Wojna domowa w Rosji 1917–1920, M. Popławska (tłum.), Warszawa: Bellona, 2010, ​ISBN 978-83-11-11638-2​, OCLC 750846354, s. 292-293.
  7. Czitinskije opieracii 1920 g. [w:] Grażdanskaja wojna i wojennaja intierwiencija w SSSR. Encikłopiedija, Sowietskaja Encikłopiedija, Moskwa 1983, t. III, s. 657-658.
  8. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 222.
  9. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 224-225.
  10. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 347.
  11. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 222-223.
  12. Смирнов Иван Никитич, www.hrono.ru [dostęp 2020-11-17].
  13. Mawdsley E., Wojna domowa w Rosji 1917–1920, M. Popławska (tłum.), Warszawa: Bellona, 2010, ​ISBN 978-83-11-11638-2​, OCLC 750846354, s. 294-295.
  14. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 225-226.
  15. J. D. Smele, The "Russian"..., s. 227.

  Bibliografia, linki[ | edytuj kod]

 • Smele J.D., Civil war in Siberia. The anti-Bolshevik government of Admiral Kolchak 1918-1920, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, ​​ISBN 978-0-521-57335-1​​.
 • Smele J. D., The „Russian” Civil Wars 1916-1926. Ten Years That Shook the World, Hurst&Company, London 2015, ​​ISBN 978-1-84904-721-0​​.
 • Дальневосточная республика na portalu hrono.ru
 • Владимир Гелаев, Новороссия Дальнего Востока, Газета.Ру, 06.04.2015, dostęp 2 kwietnia 2016
 • Дальневосточная республика
 • Wladimir Lenin, Answers to Questions by A. M. Krasnoshchokov, Foreign Minister of the Far-Eastern Republic
 • Obwód amurski – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego w Syberii wschodniej, utworzona ukazem Aleksandra II 8 grudnia/20 grudnia 1858. Stolicą obwodu był Błagowieszczeńsk. Zlikwidowany w 1920.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Czyta (ros. Чита, Czita) – dawne miasto obwodowe w azjatyckiej części Rosji, położone w południowej Syberii, obecnie w Kraju Zabajkalskim.
  Ententa (czyta się "antanta", z franc. entente – porozumienie, Potrójna Ententa, Trójporozumienie) – sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją. Do jego powstania dochodziło stopniowo. Był odpowiedzią na zawarte w 1882 Trójprzymierze.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Władywostok ros. Владивосток – miasto w Rosji, stolica Kraju Nadmorskiego. 578,213 tys. mieszkańców (2010). Końcowy punkt Kolei Transsyberyjskiej. Ważny port morski. Położony w południowej części półwyspu Murawiowa-Amurskiego, przy Zatoce Piotra Wielkiego, pośród wzgórz.
  Obwód nadmorski – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego w Syberii wschodniej, utworzona ukazem Aleksandra II w 1856. Stolicą obwodu był do 1880 Nikołajewsk, w latach 1880-1888 Chabarowsk, od 1888 Władywostok. Zlikwidowany w 1920.
  Ułan Ude (ros. Улан-Удэ, bur. Улаан Үдэ, Ulaan Ùdè) – miasto w Rosji, stolica Buriacji, położone przy ujściu rzeki Udy do Selengi, trzecie co do wielkości miasto wschodniej Syberii – 411 646 mieszkańców (2012). Znajduje się ono ok. 130 km na wschód od jeziora Bajkał między górami Chamar-Daban i Ułan-Burgasy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.926 sek.