• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Repty

  Przeczytaj także...
  Guido Henckel von Donnersmarck (ur. 10 sierpnia 1830 we Wrocławiu, zm. 19 grudnia 1916 roku w Berlinie), baron i hrabia cesarstwa, potem pruski książę, tytularny pan Tarnowskich Gór, magnat przemysłowy, 13. wolny pan stanowy Bytomia.Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako "fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne".
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina Dramy” – zespół przyrodniczo-krajobrazowy znajdujący się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice.
  Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - fragment zabudowań
  Spacerowa alejka w parku repeckim prowadząca do Sztolni Czarnego Pstrąga

  Repty Śląskie (niem. Repten) – dzielnica miasta Tarnowskie Góry od 1973 r.

  Nazwa[]

  W alfabetycznym spisie miejscowości z terenu Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie miejscowość występuje pod polskimi nazwami Stare Repty i Nowe Repty oraz zgermanizowanymi Alt Repten oraz Neu Repten.

  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Wieś Repty jest również wymieniona w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego".

  Historia[]

  Stare Repty[]

  Najstarsza dzielnica dzisiejszych Tarnowskich Gór. Pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu z 12 sierpnia 1201 r. Należała wówczas do klasztoru norbertanów we Wrocławiu. Przez stulecia nie zdołała się rozwinąć w samodzielne miasto. Parafia repecka pw. św. Mikołaja obejmowała praktycznie cały teren dzisiejszego miasta Tarnowskie Góry. Jej pierwszym znanym proboszczem był Witoslaus, wymieniony w dokumencie z 1362 r.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Na przełomie XV i XVI wieku osada należała do rodziny Wrochemów. Na początku XVII w. dziedzicem Rept był już Jerzy Ibram z Suchej na Reptach (sędzia ziemski państwa bytomskiego) W połowie XVIII wieku na wschód od osady powstały Nowe Repty.

  W 1824 r. Repty przeszły na własność rodziny Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca:

 • Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck - 1824-1848
 • Guido Henckel von Donnersmarck - 1848-1916
 • Kraft Henckel von Donnersmarck - 1916-1945
 • W latach 1945-54 siedziba gminy Repty Stare.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Gmina Repty Stare – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. śląskim, katowickim i stalinogrodzkim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy były Repty Stare (obecnie dzielnica Tarnowskich Gór o nazwie Stare Repty).

  Nowe Repty[]

  Osada została założona w 1748 r. w okresie tuż po przejściu historycznego Śląska pod władzę Prus. Aż do początku XX wieku stanowiła osobną gminę. Około 1925 r. na wschód od osady działała kopalnia „Segiet”. Po plebiscycie została przyłączona do Polski w 1922 r.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600-metrowy fragment najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni odwadniającej zw. Głęboką Sztolnią Fryderyka, należącej do założonej w 1784 r. kopalni Fryderyk (niem. Friedrichs-Grube, w późniejszym okresie nazwa została zmieniona na Kościuszko).

  W 1973 r. obie osady zostały włączone do Tarnowskich Gór.

  Herb[]

  Wg statutu dzielnicy Repty Śląskie herbem jest

  Park w Reptach i Dolina Dramy[]

  W bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park w Reptach i Dolina Dramy" (Park repecki), na terenie którego usytuowane są Sztolnia Czarnego Pstrąga, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty", Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy a także boisko sportowe i stary amfiteatr.

  Hrabia Kraft Henckel von Donnersmarck, (ur. 12 marca 1890, zm. 1 września 1977) - ostatni pan Rept i Starych Tarnowic, najstarszych dzielnic dzisiejszych Tarnowskich Gór. Był także jedynym panem na zamku w Reptach.Świerklaniec – (niem. Neudeck) wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Świerklaniec, siedziba gminy Świerklaniec.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Johann Knie: Alpabetisch, Statistisch, Topographische Uebersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und andern Orte der Konigl. Preus. Provinz Schliesen.... Breslau: Barth und Comp., 1830.
 • Repty w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom IX (Pożajście – Ruksze) z 1888 r.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck (1772-1864), baron i hrabia cesarstwa, 9. wolny pan stanowy Bytomia, magnat przemysłowy  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama