• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Repsznur

  Przeczytaj także...
  Kluczka - jeden z węzłów stosowanych w żeglarstwie i wspinaczce. Stosowany głównie do łączenia lin o zbliżonej średnicy oraz formowania pętli. Podczas wiązania kluczki należy pamiętać o pozostawieniu stosunkowo długich wolnych końców lin (około dziesięciokrotności średnicy liny).Stanowisko we wspinaczce oznacza kilka punktów asekuracyjnych połączonych ze sobą tak, aby działały wielokierunkowo. Ma ono zapewniać maksimum bezpieczeństwa korzystającym z niego wspinaczom. Ze względu na pełnione funkcje stanowiska można podzielić na kilka kategorii:
  Punkt asekuracyjny – element układu asekuracyjnego instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej.
  Pętla z repsznura o średnicy 8mm, zawiązana kluczką

  Repsznur – inaczej rep, linka pomocnicza, sznurek używany we wspinaczce do rozmaitych celów pomocniczych (innych, niż w charakterze liny asekuracyjnej). Typowe zastosowania repsznurów, podobnie jak w przypadku pętli z taśmy, obejmują przede wszystkim:

  Kevlar (PPTA, poli(tereftalano-1,4-fenylodiamid) lub poli(p-fenylotereftalanoamid), -[-CO-C6H4-CO-NH-C6H4-NH-]n- ) − polimer z grupy poliamidów, a dokładniej aramidów, z którego przędzie się włókna sztuczne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.Lina – we wspinaczce pełni różnorodne, ważne funkcje techniczne, a także jest symbolem więzi łączącej partnerów w zespole wspinaczkowym "na dobre i na złe".
 • przewlekanie pętli przez ucha skalne w celu tworzenia punktów asekuracyjnych (przelotowych i stanowiskowych)
 • wykonywanie linek do niektórych odmian kostek asekuracyjnych
 • wiązanie węzłów zaciskowych (np. prusików) na linie asekuracyjnej
 • łączenie punktów stanowiskowych w celu utworzenia stanowiska
 • przywiązywanie oraz wciąganie lub opuszczanie bagażu
 • Repsznury używane we wspinaczce mają średnicę od 2 do 9 mm i wytrzymałość na ogół znacznie przewyższającą zwykłe sznurki o tych samych średnicach. Szczególnie mocne (w stosunku do rozmiarów i masy) są repsznury wykonane z włókien typu kevlar i dyneema (spectra), przy czym dyneema jest dość elastyczna, a kevlar - nierozciągliwy. Minimalną wytrzymałość repsznurów w zależności od średnicy określają normy, m.in. EN564 i EN566. W przypadku repsznurów używanych do przewlekania przez ucha skalne, szczególnie ważna jest ich odporność na przecieranie na ostrych krawędziach.

  Dyneema – handlowa nazwa polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE z ang. Ultra high molecular weight polyethylene). Jest to materiał używany m.in. do produkcji pętli wspinaczkowych, repsznurów, kamizelek kuloodpornych oraz elementów endoprotez.Kostka – element sprzętu wspinaczkowego, używany do tworzenia punktów asekuracyjnych demontowanych po zakończeniu wspinaczki. Osadzenie kostki jest możliwe dzięki odpowiedniemu układowi rzeźby skalnej, poprzez klinowanie w rysach, szczelinach lub dziurkach.

  W wyjątkowych sytuacjach repsznury bywają używane w charakterze lin zjazdowych i poręczowych, nie jest to jednak ich zalecane zastosowanie - liny spełniają bowiem znacznie ostrzejsze kryteria dotyczące wytrzymałości i trwałości.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Sprzęt wspinaczkowy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Craig Luebben: Wspinaczka w skale. tłumaczenie: Tomasz Kliś. Łódź: "Galaktyka", 2006. ISBN 83-89896-51-6.
 • Allen Fyffe, Iain Peter: Podręcznik wspinaczki. Łódź: "Galaktyka", 2003. ISBN 83-87914-09-6.
 • Prusik (węzeł Prusika) - jeden z węzłów stosowanych we wspinaczce. Jego nazwa pochodzi od wynalazcy, austriackiego alpinisty Karla Prusika. Węzeł stosowany m.in. do autoasekuracji podczas zjazdu na linie. Cechą charakterystyczną tego węzła jest to, że bez obciążenia łatwo przesuwa się po linie, natomiast pod obciążeniem zaciska się i blokuje, po zdjęciu obciążenia ponownie daje się łatwo przesuwać. Wiąże się go linkami cieńszymi (np. repsznurami) na linach grubszych.Taśma - we wspinaczce, odpowiednik liny lub repsznura o płaskim przekroju poprzecznym, wykonany z tkaniny zawierającej włókna poliamidowe, z dyneemy, lub mieszane, stosowany do wykonywania rozmaitych elementów układu asekuracyjnego, takich jak:
  Warto wiedzieć że... beta

  Craig Luebben wspinacz, fotograf i przewodnik wysokogórski z Colorado (USA), autor podręczników wspinaczki, redaktor magazynów górskich, wynalazca sprzętu wspinaczkowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.667 sek.