Represor

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Represor w transkrypcji DNA to substancja spowalniająca wydajność wytwarzania mRNA. Represor wiąże się z DNA i jest przestrzenno-polowo komplementarny do zewnętrznej sekwencji nukleotydowej miejsca z którego po jego oderwaniu będzie zaczynać się transkrypcja mRNA.

Promotor – odcinek DNA, położony zazwyczaj powyżej sekwencji kodującej genu, który zawiera sekwencje rozpoznawane przez polimerazę RNA zależną od DNA. Po połączeniu się polimerazy RNA z promotorem rozpoczyna się transkrypcja (proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA). Promotory eukariotyczne zawierają także sekwencje rozpoznawane przez czynniki transkrypcyjne, które wiążąc się z DNA umożliwiają związanie się polimerazy RNA z nicią DNA i rozpoczęcie transkrypcji. Promotor może mieć długość od kilkudziesięciu do kilkuset nukleotydów.Transkrypcja – w genetyce proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Pierwszym poznanym represorem był represor termicznej indukcji bakteriofaga T1. Bakterie replikują się przez wiele pokoleń nosząc w sobie ten gen, który jest dla nich śmiercionośny. Uaktywnia się on po podgrzaniu bakterii do 41 °C na skutek odłączenia represora uruchamiającego masową, niekontrolowaną produkcję białek i DNA retrowirusa kończącą się rozerwaniem zarażonych bakterii i ich śmiercią.
Przykładem działania represora w i jego znaczenia jest proces transkrypcji genów kodujących enzymy przetwarzające laktozę w komórce. W procesie tym, represor, łącząc się z operatorem, blokuje wiązanie się polimerazy RNA z promotorem, gdy w komórce brak laktozy. Induktor, łącząc się z represorem, powoduje odblokowanie operatora, co umożliwia transkrypcję genów.

Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku (a czasem tylko szczepu) bakterii. Mogą przybierać kształty złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • promotor genu
  • operon laktozowy
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Jadwiga Filipska, Małgorzata Kowalczyk, Włodzimierz Wójcik: Abc Maturalne. Biologia – poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2009, WSiP. ISBN 978-83-02-10800-6. s. 167-168.
    Reklama