• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Repetycja

  Przeczytaj także...
  Dźwięk muzyczny – dźwięk wytwarzany przez instrument muzyczny (albo głos ludzki). Najczęściej jest to dźwięk o określonej wysokości.Pięciolinia - podstawowy element pisma nutowego dla zapisu dźwięków we współczesnej notacji muzycznej. Składa się z pięciu poziomych, równoległych linii oraz pól pomiędzy tymi liniami.
  Volta – w muzyce jest to oznaczenie pierwszego lub drugiego zakończenia utworu muzycznego, z których pierwsze wykonywane jest tuż przed powtórzeniem jakiegoś fragmentu tego utworu, a drugie na koniec tego powtórzenia, z pominięciem pierwszego zakończenia. W oznaczeniach muzycznych pierwsza volta zapisywana jest jako prima volta, a druga volta – jako seconda volta.

  Repetycja ma w muzyce dwa znaczenia:

  Notacja muzyczna (inaczej pismo nutowe, zapis nutowy) – symboliczny język, za pomocą którego można zapisać niemal wszystkie cechy dźwięków muzycznych, rytmiki, melodii, harmonii, dynamiki oraz artykulacji.
 • Repetycja w notacji muzycznej oznaczenie powtórnego wykonania fragmentu utworu. Znakiem graficznym repetycji jest pogrubienie kresek taktowych oraz dodanie od strony wewnętrznej powtarzanego odcinka dodatkowej kreski pionowej i dwóch kropek otaczających środkową linię pięciolinii. Jeżeli początek repetycji pokrywa się z początkiem utworu, wtedy nie stosuje się oznaczenia początkowego.
 • Jeżeli przy drugim wykonaniu repetycji jej zakończenie ma mieć inną postać, stosuje się tak zwane volty. Za pierwszym razem wykonuje się wtedy takty oznaczone jako prima volta, a przy powtórzeniu pomija się je i wykonuje te, oznaczone jako seconda volta. Zapisuje się to jako I volta, i II volta lub krótko cyframi 1. i 2., przy czym oznaczenia te umieszczone są nad pięciolinią.

  Repeat sign-music.png
  Repetycja z voltami
 • Mianem repetycji określa się także szybkie powtarzanie tego samego dźwięku. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.