• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Renta feudalna

  Przeczytaj także...
  Połownictwo jest to forma dzierżawy ziemi i całych gospodarstw, w której właściciel środków produkcji otrzymuje część zbiorów (od 1/3 do 3/4) od dzierżawcy (połownika); połownictwo było charakterystyczne dla ustroju feudalnego; rozwinęło się również w USA po zniesieniu niewolnictwa (share croppers) i w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej; obecnie utrzymuje się głównie w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu; jest zastępowane przez nowoczesne formy dzierżawy.Poddaństwo – forma uzależnienia chłopów od pana w społeczeństwie feudalnym. Polegało na przymusowym świadczeniu chłopa na rzecz pana danin, robocizny i innych nakazów. Forma ta była usankcjonowana instytucjonalnie i prawnie, pociągająca za sobą represje. Poddaństwo miało charakter przymusu pozaekonomicznego.
  Pańszczyzna – przymusowa i darmowa praca w formie renty feudalnej wykonywana przez chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych. Wykształciła się w Europie w okresie feudalnym, po czym powoli zaczęła zamierać w wyniku przechodzenia na czynsz.

  Renta feudalna to świadczenie poddanych chłopów na rzecz feudała w zamian za prawo użytkowania ziemi. Wynikała z tytułu zwierzchniej własności ziemskiej.

  Wyróżnia się cztery typy renty feudalnej:

 • Renta naturalna – oddawanie na rzecz pana części płodów rolnych (por. połownictwo)
 • Renta pieniężna – opłata pieniężna (czynsz)
 • Renta odrobkowa (pańszczyzna) – robocizna świadczona na rzecz feudała
 • Renta okolicznościowa – raz na jakiś czas, okolicznościowe jadło lub plony na rzecz pana, co było odmianą renty naturalnej.
 • Możliwe było też współwystępowanie dwóch lub trzech typów, zwykle z przewagą jednego z nich.

  Senior – w średniowiecznym feudalizmie europejskim określano tak osobę, która weszła w osobisty stosunek zwierzchni z wasalem.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.659 sek.