• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Renata Beger  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Renata Lidia Beger (ur. 18 lipca 1958 w Silnie) – polska polityk, przedsiębiorca, działaczka związkowa, posłanka na Sejm IV i V kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Wykształcenie i praca zawodowa[ | edytuj kod]

  Jest absolwentką Zawodowego Liceum Ekonomicznego i Policealnego Centrum Kształcenia Naukowego w Pile. W 2004 zdała maturę w szczecińskim Centrum Edukacyjnym „Zdroje”, podjęła następnie studia zaoczne z zakresu politologii. W 2007 ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie rozpoczęła studia z zakresu administracji samorządowej, które ukończyła w 2011.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.

  W latach 1976–1988 pracowała jako kierownik sklepu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz punktu skupu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Od 1988 prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha, a od 1990 także własną firmę usługowo-rolniczą. Była współwłaścicielką zakładu masarskiego. Należała do Zrzeszenia Producentów Zbóż. Jest przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Obrońców Polskiego Przemysłu Mięsnego. W latach 2000–2003 zasiadała w Radzie Społecznej przy KRUS. Od 1998 należy do Polskiego Klubu Ekologicznego. W 2006 została felietonistką należącego do Henryka Stokłosy „Tygodnika Nowego”. W 2008 przez kilka miesięcy prowadziła program kulinarny emitowany w lokalnej telewizji „TV Pilska”.

  Tomasz Sekielski (ur. 24 stycznia 1974 w Bydgoszczy) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, prozaik. Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.

  Działalność związkowa i polityczna[ | edytuj kod]

  Była współzałożycielką partii Przymierze Samoobrona (działającej od 2000 pod nazwą Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej). Pełniła funkcję sekretarza generalnego ugrupowania. W latach 1992–2001 była wiceprzewodniczącą wielkopolskiego zarządu Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona”. Bez powodzenia kandydowała w wyborach parlamentarnych w 1993 z listy komitetu Samoobrona – Leppera (otrzymała 1476 głosów). W wyborach w 2001, otrzymawszy 10 877, głosów uzyskała mandat poselski z listy Samoobrony RP w okręgu pilskim. Była sekretarzem klubu parlamentarnego tej partii. Zasiadała w Komisji Etyki Poselskiej (jako zastępca przewodniczącego), Komisji Finansów Publicznych (do lipca 2002), Komisji Gospodarki, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w komisji śledczej w sprawie afery Rywina, z której została odwołana 3 grudnia 2003. Pełniła także funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej ds. programu rządowego „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca”. W wyborach w 2005, kandydując z 4. miejsca listy Samoobrony RP, ponownie uzyskała mandat poselski liczbą 10 537 głosów. W 2006 została przewodniczącą rady wojewódzkiej partii w Wielkopolsce.

  Polski Klub Ekologiczny – stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje od 1980 r. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako "dobra niczyjego". Zarząd Główny Polski Klubu Ekologicznego znajduje się w Krakowie. Zarząd Główny ma osobowość prawną, posiadają ją także wszystkie Okręgi, wchodzące w skład tej organizacji pozarządowej. Polski Klub Ekologiczny posiada status organizacji pożytku publicznego.Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  26 września 2006 w programie Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego Teraz my! telewizji TVN pokazano materiał filmowy nakręcony ukrytą kamerą przy pomocy Renaty Beger (tzw. afera taśmowa). Podczas zarejestrowanych z ukrycia spotkań posłanka przedstawiała Adamowi Lipińskiemu, wiceprezesowi Prawa i Sprawiedliwości, swoje warunki za ewentualne przejście do większości rządowej, w tym pierwsze miejsce na liście partyjnej, stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa, utworzenie z państwowych środków funduszu na rzecz spłaty weksli posłów odchodzących z Samoobrony RP, miejsce na liście wyborczej przed wyborami samorządowymi dla zaufanych ludzi (w tym dla jednego z członków rodziny) oraz bliżej niesprecyzowaną pomoc w rozwiązaniu spraw sądowych. Taśmy zawierały również nagrania rozmów posłanki z innym posłem Wojciechem Mojzesowiczem, który wcześniej przeszedł z Samoobrony RP do PiS. Po ich ujawnieniu Renata Beger zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa korupcji przez posłów PiS, śledztwo w tej sprawie nie zostało wszczęte.

  Big Cyc – polski zespół rockowy, którego piosenki mają charakter publicystyczno-kabaretowy, kilkakrotnie stał się obiektem medialnych dyskusji.Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.

  W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia ubiegała się o reelekcję (otrzymała 3619 głosów). Niedługo potem została odwołana z władz Samoobrony RP. W kwietniu 2008 odeszła z partii i wycofała się z działalności politycznej. W czerwcu 2013 została przewodniczącą Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”, pełniła tę funkcję do sierpnia 2014. W marcu 2015 została wiceprzewodniczącą kierowanego przez Sławomira Izdebskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, którą była przez trzy lata. W 2018 związała się z założoną przez Krzysztofa Filipka Partią Chłopską. W 2019 stanęła na czele nowo powstałego Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa „Wyzwolenie”.

  Gazeta.pl – jeden z największych polskich portali internetowych, w jego skład wchodzą serwisy tematyczne m.in. Wiadomości, Gospodarka, Edukacja, Gry, Kobieta, eDziecko.pl, a także serwisy lokalne największych polskich miast (np.: Krakow.Gazeta.pl, Warszawa.Gazeta.pl, czy Wroclaw.Gazeta.pl). Serwisy grupy Gazeta.pl odwiedza miesięcznie 11,92 mln użytkowników.Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Postępowania karne[ | edytuj kod]

  W listopadzie 2003 zrzekła się immunitetu poselskiego, w styczniu 2004 przedstawiono jej zarzut posłużenia się przed wyborami w 2001 fałszywymi listami poparcia. 30 czerwca 2006 została skazana wyrokiem nieprawomocnym na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat. Wyrok ten został w czerwcu 2007 uchylony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu i sprawę skierowano do ponownego rozpoznania.

  Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.Jan Władysław Rokita (ur. 18 czerwca 1959 w Krakowie) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1989–2007 (X, I, II, III, IV i V kadencji).

  W czerwcu 2008 Sąd Rejonowy w Pile po ponownym rozpoznaniu tej sprawy skazał ją na grzywnę w wysokości 30 tys. zł oraz karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat. Renata Beger konsekwentnie zaprzeczała swojemu udziałowi w tym przestępstwie. 22 czerwca 2009 Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu wniesionej przez nią apelacji podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Afera taśmowa – kryzys polityczny w Polsce, wywołany we wrześniu 2006 roku ujawnieniem w programie telewizyjnym Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego Teraz my! w TVN, nagranych ukrytą kamerą taśm (nazwane przez TVN "Taśmami Prawdy"), z rozmów między posłanką Samoobrony Renatą Beger a prominentnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, o jej poparciu rządzącej partii i korzyściach, jakie w zamian za to mogłaby otrzymać.

  W październiku 2008 Sąd Rejonowy w Szamotułach skazał ją na grzywnę za naruszenie ordynacji wyborczej, polegające na płaceniu osobie zbierającej podpisy pod listami poparcia dla Samoobrony RP. Wyrok ten został w lutym 2009 utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

  Rozgłos medialny[ | edytuj kod]

  16 maja 2003 w gazecie „Super Express” ukazał się wywiad (zatytułowany Dziękujemy za odwagę) na temat życia prywatnego Renaty Beger, który przyniósł jej pewną popularność m.in. przez użycie w nim terminu kurwiki i deklaracji, iż lubi seks jak koń owies. W 2004 została laureatką plebiscytu „Srebrne Usta 2003” organizowanego przez Program III Polskiego Radia, za wypowiedź o Janie Rokicie.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.Super Express – wydawany w Warszawie od 1991 roku dziennik o charakterze sensacyjno-rozrywkowym. Jego pierwszy zespół dziennikarski stanowiła w przeważającej większości dotychczasowa obsada "Expressu Wieczornego". Format tabloidowy. Zasłynął publikacjami dotyczącymi afer politycznych i obyczajowych. Przed wyborami w 1993 i 1995 roku złamał obowiązującą media ciszę przedwyborczą, publikując wyniki sondaży przedwyborczych. Głośnym echem odbiło się również opublikowanie przez dziennik zdjęć ciała zastrzelonego w Iraku korespondenta TVP, Waldemara Milewicza oraz fotomontażu przedstawiającego trenera Leo Beenhakkera z odciętymi głowami trenera Niemiec Joachima Löwa i piłkarza Michaela Ballacka. Pierwszym redaktorem naczelnym Super Expressu był Grzegorz Lindenberg. Obecnie gazetą kieruje Sławomir Jastrzębowski.

  Została też bohaterką piosenki i teledysku zespołu Big Cyc pt. „Złoty warkocz”, piosenki grupy Pawła Kukiza i Piersi pt. „Sejmowe Tango”, Amadeusz i Grupa 3mająca władzę pt. „Ballada o Lekkim Zabarwieniu Politycznym” oraz Superpuder pt. „Film Renaty”. Według relacji prasowych w 2006 wystąpiła w programie Let’s Dance emitowanym przez Polsat, w którym tańczyła, a w 2007 gościnnie w programie Szymon Majewski Show.

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk politologicznych i dziennikarskich, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Budynek wydziału mieści się na terenie kampusu Morasko, przy ul. Umultowskiej 89a.Sejm IV kadencji – skład Sejmu IV kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 IX 2001.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wojciech Mojzesowicz (ur. 25 czerwca 1954 w Bydgoszczy) – polski polityk, działacz związkowy, rolnik, poseł na Sejm X, I, IV, V i VI kadencji, od 9 września 2006 do 23 października 2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 31 lipca 2007 do 16 listopada 2007 minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
  Okręg wyborczy nr 38 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego i złotowskiego (województwo wielkopolskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 9 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Immunitet (łac. immunitas – uwolnienie od obciążeń) – instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane. Immunitet może też oznaczać ograniczenie odpowiedzialności prawnej danej osoby z tytułu pełnienia przez nią określonej funkcji. Istotą immunitetu jest więc wyłączenie spod określonego obowiązku.
  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Komisja Etyki Poselskiej (skrót EPS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami opracowania "Zasad Etyki Poselskiej", ich uzupełnianiem i korygowaniem oraz upowszechnianiem ich wśród posłów. Komisja zajmuje się też rozpatrywaniem spraw posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła oraz rozpatrywaniem spraw wynikających z Rejestru Korzyści i majątkowych oświadczeń poselskich.
  Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.
  Polsat – polski komercyjny kanał telewizyjny, który jako pierwszy w kraju otrzymał koncesję na nadawanie ogólnopolskie. Rozpoczął nadawanie 5 grudnia 1992 o 16:30. Jest to jeden z najchętniej oglądanych kanałów telewizji komercyjnej w kraju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.