• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Remote Method Invocation

  Przeczytaj także...
  Java Naming and Directory Interface (JNDI) jest interfejsem Javy usług katalogowych, który umożliwia klientom odkrywanie i wyszukiwanie danych oraz obiektów za pomocą nazw.Serializacja – w programowaniu komputerów proces przekształcania obiektów, tj. instancji określonych klas, do postaci szeregowej, czyli w strumień bajtów, z zachowaniem aktualnego stanu obiektu. Serializowany obiekt może zostać utrwalony w pliku dyskowym, przesłany do innego procesu lub innego komputera poprzez sieć. Procesem odwrotnym do serializacji jest deserializacja. Proces ten polega na odczytaniu wcześniej zapisanego strumienia danych i odtworzeniu na tej podstawie obiektu klasy wraz z jego stanem bezpośrednio sprzed serializacji.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  RMI (ang. Remote Method Invocation – zdalne wywołanie metod) to mechanizm umożliwiający zdalne wywołanie metod obiektów. Obiekty te mogą znajdować się w innych maszynach wirtualnych Javy, które mogą znajdować się na innych komputerach.

  Remote Procedure Call (RPC - zdalne wywołanie procedury) to protokół zdalnego wywoływania procedur, stworzony przez firmę Sun i swego czasu dość popularny na Uniksach, obsługiwany w bibliotekach języka Java. Współcześnie wypierany przez bardziej rozbudowane protokoły takie jak CORBA, XML-RPC, czy JSON-RPC.

  Zasada działania[ | edytuj kod]

  Obiekty zdalne rejestrowane są pod wybranymi nazwami w serwisie RMI Registry. Aplikacja kliencka ściąga z RMI Registry tzw. stub tego obiektu, który umożliwia komunikację z obiektem zdalnym przy użyciu wyeksportowanych metod w ten sam sposób, jakby chodziło o obiekt lokalny. Rola RMI Registry w tym miejscu kończy się – nie pośredniczy on w komunikacji pomiędzy aplikacją kliencką a obiektem zdalnym. Parametry metod będące obiektami przy wywołaniu zdalnym są serializowane.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • RPC
 • JNDI
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Specyfikacja RMI • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.