• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Remontowa Shipbuilding  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Kuter rybacki – najmniejsza jednostka połowowa, która służy rybakom do połowu ryb w systemie zbliżonym do połowu trawlerami.Przesuwnica - wózek z napędem elektrycznym poruszający się po szynach, służący do transportu bloków i sekcji statków o wadze do 400t. Przewożone elementy umieszczane są na przesuwnicy przy pomocy żurawi lub wjeżdżają na specjalnych wózkach transportowych o nośności do 100t. Do wjazdu na przesuwnicę używa się co najmniej dwóch wózków. Wózki przemieszczane są przy pomocy lin ciągniętych przez windę zamontowaną na przesuwnicy.
  Najważniejsze zbudowane konstrukcje[]
 • 91 średnich okrętów desantowych projektów 770, 771, 773 i 776 dla Marynarki Wojennej (MW) i na eksport, głównie do ZSRR (typy te oznaczone zostały na Zachodzie – w kodzie NATO jako typ 'Polnocny', prawdopodobnie od nazwy stoczni)
 • seria okrętów desantowych projektu 775 dla ZSRR (w kodzie NATO typ 'Ropucha')
 • 5 okrętów transportowo-minowych projektu 767 typu Lublin dla MW
 • Dziewięć kutrów torpedowych projektu 664 i 663 o aluminiowej konstrukcji kadłuba
 • 28 trawlerow przetwórni typu B422 (Zvieroboy) z napędem spalinowo elektrycznym, 23 z nich przystosowane do polowania na foki
 • 10 seinerów typu B406 (Rodina)
 • Pięć trawlerów 3500 DWT (typ B400)
 • Czternaście jednostek pożarniczych (typ B98)
 • Uniwersalny kontenerowiec (typ B184) Europe Feeder – największy zbudowany w stoczni statek, którego zmodyfikowany projekt posłużył jako podstawa do zbudowania jednostek B172 i B184-II
 • Promy samochodowo-pasażerskie (typy B590 i B593)
 • Holownik B830
 • seria pływających stacji demagnetyzacyjnych projektu 130 dla ZSRR
 • okręt logistyczny ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki"
 • 3 okręty szkolne projektu 888 dla MW (OORP "Wodnik", "Gryf") i NRD
 • 3 okręty ratownicze proj. 570 (typu Piast) dla MW (OORP "Piast" i "Lech") i NRD
 • 16 okrętów hydrograficznych proj. 860 (w kodzie NATO 'Samara') dla ZSRR
 • 32 okręty hydrograficzne proj. 861 (w kodzie NATO 'Moma') dla ZSRR, Jugosławii, Bułgarii i polskiej Marynarki Wojennej (ORP Kopernik)
 • 18 okrętów hydrograficznych proj. 862 (w kodzie NATO 'Yug') dla ZSRR
 • 2 okręty rozpoznawcze proj. 863 dla MW (OORP "Hydrograf" i "Nawigator")
 • 7 okrętów rozpoznawczych proj. 864 (w kodzie NATO 'Vishnaya') dla ZSRR
 • 15 okrętów hydrograficznych proj. 870 (w kodzie NATO 'Kamenka') dla ZSRR i NRD
 • 18 okrętów hydrograficznych proj. 871 (w kodzie NATO 'Biya') dla ZSRR
 • 24 okręty hydrograficzne proj. 872 (w kodzie NATO 'Finik') dla ZSRR i NRD
 • 2 okręty hydrograficzne proj. 874 (w kodzie NATO 'Modified Finik') dla Marynarki Wojennej (OORP "Heweliusz" i "Arctowski")
 • Zobacz też[]

 • ORP Kaszub (1987)
 • Eksplozja na statku w Stoczni Północnej
 • Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.
  Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.
  ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" – polski okręt wsparcia logistycznego w latach 2008 – 2009 przebudowany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni do roli okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej. Jest jednym z najnowszych okrętów polskiej Marynarki Wojennej. Należy do nielicznych, które nie zostaną wycofane w 2015 roku.
  ORP Kaszub (240) – współczesna polska korweta (wcześniej klasyfikowana jako dozorowiec) projektu 620, typu Kaszub (oznaczenie NATO: BAL-COM-6). Trzeci okręt Polskiej Marynarki Wojennej noszący tę nazwę. Pierwszy zbudowany w Polsce oceaniczny okręt wojenny.
  Okręty desantowe – klasa okrętów wojennych, których podstawowym przeznaczeniem jest transport żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wyładunek tych sił w postaci desantu na nieprzygotowanym brzegu. Konstrukcyjne przystosowanie okrętów desantowych do szybkiego wysadzenia sił na nieprzygotowanym brzegu (pozbawionym urządzeń przeładunkowych), bezpośrednio lub za pomocą przenoszonych przez okręt środków technicznych, jest główną cechą odróżniającą klasę okrętów desantowych od okrętów transportowych, służących co do zasady jedynie do transportu sił na przygotowany brzeg. Próby tworzenia specjalnych okrętów desantowych podejmowano już w latach 30., lecz impuls rozwojowi jednostek tej klasy dała dopiero II wojna światowa, kiedy to operacje desantowe wymogły masową budowę jednostek desantowych.
  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Pochylnia - budowla hydrotechniczna umożliwiająca zbudowanie i zwodowanie kadłuba statku lub innej jednostki pływającej. Pochylnie stanowią podstawowe wyposażenie stoczni produkcyjnych. Zwykle obsługiwane są przez żurawie stoczniowe lub suwnice bramowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.