• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Relikt glacjalny

  Przeczytaj także...
  Wierzba lapońska (Salix lapponum) – gatunek rośliny z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Występuje w rejonach alpejskich Europy, w Azji, na Półwyspie Skandynawskim także w obrębie koła podbiegunowego. W Polsce występuje tylko w obszarach; w Karkonoszach wschodnich, na Mazurach oraz na Wyżynie LubelskiejBrzoza niska (Betula humilis Schrank) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny brzozowatych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce roślina rzadka, występująca na rozproszonych stanowiskach na niżu. Najliczniej występuje na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim i Podlasiu, rzadziej na Białostocczyźnie i w Wielkopolsce.
  Skalnica śnieżna (Saxifraga nivalis) – gatunek rośliny należący do rodziny skalnicowatych. Jest jedną z rzadkich roślin występującą w Karkonoszach. Jest reliktem glacjalnym, który w okresie zlodowacenia przywędrował z północy. Pod względem rozmieszczenia ogólnego reprezentuje element arktyczny, a jedyne stanowisko oderwane od głównego zasięgu znajduje się w Małym Śnieżnym Kotle w Karkonoszach.

  Relikt glacjalny (r. polodowcowy) – organizm (takson) będący pozostałością z okresu lodowcowego. W tym okresie pewne gatunki dokonywały ekspansji na tereny położone bardziej na południe od ich zwykłego miejsca występowania. Niektóre z nich mimo ocieplenia się klimatu nie wyginęły i przetrwały oddzielone barierą geograficzną od pierwotnego obszaru w refugiach o sprzyjających warunkach klimatycznych, np. na terenach górskich, na torfowiskach.

  Zimoziół północny (Linnaea borealis) – gatunek rośliny z rodziny zimoziołowatych (Linnaeaceae), jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju zimoziół (Linnaea). Ulubiona roślina Karola Linneusza otrzymała nazwę naukową na jego cześć na jego własne życzenie. Zimoziół rośnie licznie w tundrze i tajdze, dalej na południu jako relikt glacjalny jest coraz rzadziej spotykany, na wielu obszarach przy południowej granicy zasięgu zagrożony, w niektórych krajach objęty jest ochroną prawną – w tym także w Polsce. Gatunek jest charakterystyczny ze względu na swe efektowne, delikatne kwiaty i bywa czasem uprawiany jako roślina ozdobna.Dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala) – gatunek roślin z rodziny różowatych. Występuje w północnej Europie i w górach Europy, w Ameryce Północnej, na Grenlandii i na Kaukazie. W Polsce występuje wyłącznie w Tatrach i na nielicznych stanowiskach w Pieninach.

  Przykłady reliktów glacjalnych we florze Polski:

 • brzoza karłowata Betula nana
 • brzoza niska Betula humilis
 • dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala
 • malina moroszka Rubus chamaemorus
 • wierzba lapońska Salix lapponum
 • wierzba zielna Salix herbacea
 • wierzba żyłkowana Salix reticulata
 • bażyna czarna Empetrum nigrum subsp. nigrum
 • bażyna obupłciowa Empetrum nigrum subsp. hermafroditum
 • skalnica śnieżna Saxifraga nivalis
 • zimoziół północny Linnaea borealis
 • błotniszek wełnisty Helodium blandowii
 • szarota drobna Gnaphalium supinum
 • Przykłady reliktów glacjalnych w faunie Polski:

  Wierzba zielna, w. nibyzielna (Salix herbacea) – gatunek rośliny należący do rodziny wierzbowatych. Występuje w Europie i Ameryce Północnej na obszarach wokółbiegunowych. W Polsce występuje w Sudetach, Tatrach i na Babiej Górze.Pająki (Araneae) – najliczniejszy rząd pajęczaków, należy do niego ponad 40 tys. opisanych gatunków. Są to zwierzęta typowo lądowe, o wielkości od 0,5 mm do 12 cm ciała i do ok. 32 cm rozstawu odnóży.
 • ryjówka średnia (Sorex caecutiens)
 • zając bielak (Lepus timidus)
 • skrzelopływka bagienna (Branchinecta paludosa)
 • Bathyphantes eumenis (pająk)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Brzoza karłowata (Betula nana L.) – gatunek karłowatego krzewu z rodziny brzozowatych (Betulaceae). Występuje głównie w tundrze półkuli północnej. We florze polskiej brzoza karłowata jest reliktem glacjalnym.
  Błotniszek wełnisty (Helodium blandowii (Web. et Mohr.) Warnst. - gatunek mchu należący do rodziny błotniszkowatych (Helodiaceae).
  Zlodowacenie, in. glacjacja (fr. glaciation, od łac. glacio ‛zamrażam’) – okres, w czasie którego znaczne obszary Ziemi pokryte są lądolodem.
  Skrzelopływka bagienna (Branchinecta paludosa) należy, analogicznie jak zadychra, do podrzędu liścionogów właściwych (Euphyllopoda, bezpancerzowce Anostraca).
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Zając bielak (Lepus timidus) – gatunek ssaka z rodziny zającowatych. Zamieszkuje on głównie północne rejony Europy i Azji. Okresowo zmienia ubarwienie.
  Bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum Hagerup) – gatunek krzewinki należący do rodziny bażynowatych. W Polsce występuje w Sudetach, na Babiej Górze i Pilsku, w Tatrach oraz Bieszczadach Zachodnich. Często mylona z bażyną czarną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.