• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Religia w Malawi

  Przeczytaj także...
  Świadkowie Jehowy w Malawi – wspólnota Świadków Jehowy w Malawi, licząca w 2012 roku 80 439 głosicieli, należących do 1310 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2012 roku 276 484 osoby (ok. 2% mieszkańców kraju). Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Lilongwe.Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Kościół prezbiteriański w Blantyre.
  Kościół prezbiteriański w Livingstonia.
  Meczet w Zomba.

  Według szacunków Pew Forum z 2010 roku, 82,7% populacji Malawi jest związana z chrześcijaństwem, 13% ludności wyznaje islam, 2,5% nie jest związane z żadną religią i 1,7% wyznaje tradycyjne wierzenia afrykańskie.

  Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Malawi – w ramach Kościoła katolickiego w Malawi funkcjonują obecnie dwie metropolie, w skład których wchodzą dwiearchidiecezje i sześć diecezji.Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego. Zbawienie nie jest według baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału kościoła i państwa. Większość baptystów reprezentuje ewangelikalne chrześcijaństwo, choć istnieją także nieliczne wyznania baptystyczne przynależące do liberalnego nurtu protestantyzmu.

  Chrześcijaństwo[ | edytuj kod]

  Chrześcijaństwo jest jedną z najważniejszych religii, wyznawaną przez większość mieszkańców Malawi. Większość chrześcijan w Malawi są protestantami i mniejsza liczba należy do katolicyzmu. Chrześcijaństwo ma tak duży wpływ, że do 2001 roku, znajomość Biblii była podstawowym przedmiotem w szkołach średnich. Podczas brytyjskiego kolonializmu, chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się bardzo szybko w całym kraju. W połowie XIX w. pierwszym misjonarzem w Malawi był David Livingstone.

  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  Choć chrześcijaństwo stanowi ważną część religii Malawi, to nie jest całkowicie pod wpływem zachodniej praktyki religii. Wiele osób z Malawi praktykuje chrześcijaństwo, wraz z tradycyjnymi rytuałami afrykańskimi. Według różnych statystyk do katolicyzmu należy od 15 do 25% społeczeństwa, a do protestantyzmu przyznaje się ponad 50% ludności. Do największych wyznań protestanckich należą: prezbiterianie, zielonoświątkowcy, adwentyści dnia siódmego, baptyści, wolne kościoły ewangeliczne i anglikanie.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Islam[ | edytuj kod]

  Ponieważ istnieje duża liczba muzułmanów w tym kraju, islam jest powszechnie praktykowany. Islam wyznawany jest przede wszystkim wzdłuż południowego brzegu jeziora Malawi. Islam został wprowadzony przez arabskich handlarzy niewolników, którzy podróżowali głównie drogą morską. Dotarli do Malawi na początku XIX wieku i przekształcili plemiona wzdłuż brzegu jeziora. Ludzie z plemienia Yao wzdłuż południowego brzegu jeziora są najmocniej związani z islamem. Meczety znajdują się w miejscowościach Balaka, Machinga i Mangochi. Wiele szkół w Malawi uczy języka arabskiego tak, że dzieci mogą czytać Koran. Spory między muzułmanami a chrześcijanami w Malawi są rzadkością.

  Niasa, Malawi – jezioro pochodzenia tektonicznego, położone w południowo-wschodniej Afryce. Jego wody podzielone są pomiędzy trzy państwa: Malawi, Tanzanię i Mozambik. Położone jest najbardziej na południe spośród wszystkich jezior Wielkich Rowów Afrykańskich. Jezioro otoczone jest przez wysokie góry dochodzące do 3000 m. Odpływ wód z jeziora następuje poprzez rzekę Shire - dopływ Zambezi. Na jeziorze znajduje się wiele wysp; największe z nich to Likoma i Chizumulu.Malawi, Republika Malawi (ang. Republic of Malawi; cziczewa Malaŵi, Dziko la Malaŵi) dawniej Niasa – państwo we wschodniej Afryce, bez dostępu do morza. Graniczy z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią.

  Statystyki[ | edytuj kod]

  Statystyki na 2010 rok, według Operation World kiedy ludność Malawi wynosiła 15,7 mln:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Religious Composition by Country, in Percentages, The Pew Forum on Religion & Public Life [dostęp 2016-10-18].
  2. Religion in Malawi, Maps of World [dostęp 2013-04-05].
  3. Religion, Friends of Malawi [dostęp 2013-04-05].
  4. Malawi, Operation World Italia [dostęp 2015-05-09].

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Malawi
 • Świadkowie Jehowy w Malawi
 • Zomba – miasto w południowej części Malawi w pobliżu płaskowyżu Zomba (2000 m). Czwarte co do wielkości miasto kraju.Yao, Wayao – jedna z dwóch głównych grup etnicznych mieszkających na południe od Jeziora Malawi. Ich liczebność ocenia się na około dwa miliony. Zamieszkują Malawi (około miliona), Mozambik oraz Tanzanię, lecz posiadają silne poczucie tożsamości etnicznej i kulturowej. Posługują się językiem yao (chiyao), należącym do grupy bantu. W większości wyznają islam z silnymi wpływami lokalnych tradycji. W przeszłości słynęli jako handlarze niewolnikami, posiadający silne wpływy polityczne na znacznych obszarach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.
  Blantyre – miasto w południowym Malawi, ośrodek administracyjny Regionu Południowego, na południe od jeziora Niasa.
  Język arabski należy do rodziny języków semickich, w której zaliczany jest do grupy języków południowo-zachodnich według klasycznego podziału, bądź grupy języków zachodnich, centralnych według podziału Hetzrona i Voigta. Zapisywany jest alfabetycznym pismem arabskim, typu abdżad, od strony prawej do lewej.
  David Livingstone (ur. 19 marca 1813 w Blantyre w Południowym Lanarkshire, zm. 1 maja 1873) – szkocki misjonarz protestancki i odkrywca.
  Koran (arab. القُرْآن Al-Qur’ān) – święta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610-632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem). Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.
  Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.
  Balaka - miasto w południowym Malawi, ośrodek administracyjny dystryktu Balaka, 14.298 mieszkańców (stan z roku 1998).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.