• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Religia w Gwatemali

  Przeczytaj także...
  Puerto Barrios – miasto w północno-wschodniej Gwatemali, położone nad Zatoką Amatique (część Zatoki Honduraskiej). Miasto położone jest 300 km na północny zachód od stolicy kraju Gwatemali. Ośrodek administracyjny departamentu Izabal. Według danych szacunkowych w 2012 roku liczba ludności miasta wyniosła 86 390 mieszkańców.Gwatemala (República de Guatemala) – państwo w Ameryce Środkowej, położone nad Oceanem Atlantyckim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z Salwadorem (203 km), Hondurasem (256 km), Meksykiem (962 km), Belize (266 km) – łączna długość granic wynosi 1687 km, ponadto 400 km wybrzeża morskiego.
  Garifuna (liczba mnoga Garinagu; tzw. "Czarni Karibowie") – grupa etniczna w Ameryce Środkowej. Historycznie są potomkami Karibów, Arawaków i afrykańskich niewolników sprowadzonych na plantacje. Posługują się językiem garifuna z karaibskiej grupy językowej.

  Religia w Gwatemali była zdominowana przez religię Majów aż do podboju przez Hiszpanię w XVI wieku. Katolicyzm przez wieki stał się oficjalną i dominującą religią, ale praktyki i tradycje Majów nigdy nie wyginęły. W latach 60. i 70. XX wieku przybyli do Gwatemali misjonarze ewangelikalni, od tamtej pory ich liczba błyskawicznie wzrosła.

  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  Konstytucja zapewnia wolność wyznania, w tym wolność słowa i swobodne wyrażanie przekonań religijnych. Kościół katolicki chociaż nie jest ustanowiony religią państwową, to jest uznawany za „odrębną osobowość prawną”, która otrzymuje pewne przywileje. Rejestracja grup religijnych nie jest wymagana, ale zapewnia dostęp do zakupu nieruchomości i zwolnień podatkowych.

  Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.Majowie – grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny maja, zamieszkujących południowo-wschodni Meksyk (półwysep Jukatan i stan Chiapas), Gwatemalę, Belize i zach. Honduras; w węższym znaczeniu nazwa „Majowie” odnosi się wyłącznie do grupy zamieszkującej półwysep Jukatan (tzw. Majowie jukatańscy).

  Według ankiety przeprowadzonej w 2016 roku przez ProDatos, około 45% społeczeństwa to katolicy i 42% protestanci. Około 11% populacji nie wyznaje żadnej religii. Inne religie stanowią razem mniej niż 3% populacji i są to: buddyści, hinduiści, muzułmanie, żydzi, wyznawcy religii Majów, Xinca i afro-rdzennych religii Garifuna.

  Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Gwatemali – w ramach Kościoła katolickiego w Gwatemali funkcjonują obecnie dwie metropolie, w których skład wchodzą dwie archidiecezje i dziesięć diecezji. Ponadto istnieje wojskowy ordynariat polowy i dwa wikariaty apostolskie podlegające bezpośrednio do Rzymu.Świadkowie Jehowy w Gwatemali – wspólnota 34 144 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Gwatemali, należących do 670 zborów. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 89 231 osób. Działalność miejscowych wyznawców obecnie koordynuje meksykańskie Biuro Oddziału.

  Katolicyzm[ | edytuj kod]

  Katolicka katedra w Puerto Barrios

  Od podboju do niepodległości od Korony Hiszpańskiej Gwatemala była odpowiedzialna za ewangelizację nowych ziem. Dlatego rząd wspierał kaplice, klasztory i inne przedsięwzięcia religijne. Za edukację elit odpowiadał Kościół. W ten sposób istniała ścisła współpraca władzy politycznej państwa z kościołem.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Od czasu odzyskania niepodległości następował coraz większy podział między nimi, w szczególności pod rządami partii liberalnej. W 1835 roku reformy konstytucyjne zagwarantowały wolność wyznania. Relacje między Kościołem katolickim a państwem pogarszały się. Punktem przełomowym była Konstytucja z 1879 roku. W niej zakazano udziału politycznego Kościoła katolickiego i funkcji zakonów, a państwo przejęło kontrolę nad majątkami i ziemiami Kościoła. Od tego momentu Kościół katolicki nigdy nie odzyskał swojej władzy politycznej, mimo że jego opinia i udział w sprawach politycznych pozostały nadal wpływowe.

  Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, w skrócie LDS) – chrześcijańskie i największe wyznanie w ramach ruchu Świętych w Dniach Ostatnich. Pierwotna nazwa brzmiała Kościół Chrystusa, lecz zmieniono ją dla odróżnienia od innych kościołów chrześcijańskich. Założycielem i pierwszym prorokiem Kościoła był Joseph Smith, Jr. Wyznawcy nazywani są potocznie mormonami (choć nazwą tą określa się również mniejsze kościoły oparte na naukach Smitha). Jedną z najważniejszych różnic dzielących ten kościół od innych kościołów chrześcijańskich jest uznawanie Księgi Mormona za świętą obok Biblii.Xinca – rdzenni mieszkańcy z Mezoameryki, ze społecznościami w południowej części Gwatemali, w pobliżu granicy z Salwadorem. Ich języki (języki Xincan) nie są powiązane z żadną inną rodziną języków, chociaż mają wiele pożyczonych słów z języków Majów. W spisie powszechnym z 2018 r. ogółem 264 167 osób zidentyfikowało się jako Xinka, co stanowi 1,8% ludności kraju.

  Mormoni[ | edytuj kod]

  Świątynia mormońska w Gwatemali

  W Gwatemali szybko rozwija się Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który rozpoczął misję w 1947 roku i według własnych danych w 2020 roku liczy 281 465 wyznawców (1,6% ludności).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Gwatemali
 • Protestantyzm w Gwatemali
 • Pentekostalizm w Gwatemali
 • świadkowie Jehowy w Gwatemali
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Growing ecumenism in Guatemala, National Catholic Reporter, 15 stycznia 2014 [dostęp 2020-04-08] (ang.).
  2. 2018 Report on International Religious Freedom - Guatemala, Refworld [dostęp 2020-04-08] (ang.).
  3. Mark A. Lamport, Encyclopedia of Christianity in the Global South, Rowman & Littlefield, 1 czerwca 2018, ISBN 978-1-4422-7157-9 [dostęp 2020-04-08] (ang.).
  4. Statistics and Church Facts - Total Church Membership, newsroom.churchofjesuschrist.org [dostęp 2020-04-08] (ang.).
  Pentekostalizm w Gwatemali – społeczność wyznawców Kościołów zielonoświątkowych w Gwatemali, będąca drugą siłą religijną w kraju i stanowiąca ponad 30% społeczeństwa. Ruch zielonoświątkowy dotarł do Gwatemali w roku 1916, później niż w innych krajach Ameryki Łacińskiej (Chile w 1909, Argentyna i Brazylia w 1910, Peru w 1911, Nikaragua w 1912, Meksyk w 1914, Puerto Rico w 1916). Podobnie jak i w innych krajach pentekostalizm w Gwatemali jest podzielony na szereg denominacji. Podobnie jak i w innych latynoskich krajach zielonoświątkowcy docierają do ubogich warstw społeczeństwa.Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hiszpania, Królestwo Hiszpanii (hiszp. Reino de España, gal. Reino de España, kat. Regne d’Espanya, arag. Reino d’España, bask. Espainiako Erresuma, okc. Regne d’Espanha, ast. Reinu d’España) – największe z trzech państw położonych na Półwyspie Iberyjskim.
  Protestantyzm w Gwatemali – wyznaje ok. 30% społeczeństwa, to jest ok. 4 miliona osób. Protestantyzm dotarł do Gwatemali w połowie XIX wieku. W 1976 roku protestanci stanowili zaledwie 2% ludności, zazwyczaj ubogiej. Co jakiś czas Gwatemala zostaje dotknięta silnymi trzęsieniami ziemi. Kościoły z USA posyłają misje z pomocą humanitarną, dzięki czemu zadomowiły się w tym kraju. Największe kościoły w kraju to:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.