• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Relief

  Przeczytaj także...
  Tympanon (lub tympan) – w architekturze klasycznej (starożytna Grecja, starożytny Rzym) wewnętrzne trójkątne pole frontonu, gładkie lub wypełnione rzeźbą, stanowiące charakterystyczny element monumentalnych budowli Grecji i Rzymu oraz monumentalnych budynków nowożytnych kształtowanych pod wpływem architektury antycznej (klasycyzm i eklektyzm historyczny). W architekturze romańskiej i gotyckiej półkoliste lub ostrołukowe pole wypełniające przestrzeń między nadprożem a łukiem (archiwoltą) portalu, wypełnione najczęściej płaskorzeźbą.Panoplia, l.p. panoplium (armatura, spolia hostium) (z greckiego πανοπλια) – motyw dekoracyjno-symboliczny złożony najczęściej z broni białej i uzbrojenia ochronnego (tarcz, mieczy, zbroi, hełmów, często stylizowanych na spartańskie) i ułożonych w płaszczyźnie pionowej, symetrycznie wokół tarczy z herbem właściciela.
  Odlewnictwo – technologia (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi oraz takim sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Do odlewnictwa zalicza się także techniki przygotowania form odlewniczych (formierstwo) oraz obróbki odlanych obiektów.
  Relief jako ozdoba ołtarza
  Płaskorzeźba jako dekoracja architektoniczna
  Relief nad wejściem do kościoła

  Relief (płaskorzeźba) – kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie. Pomimo że płaskorzeźby powstawały jako dekoracja architektoniczna, to często stanowią odrębne, pełnowartościowe dzieło sztuki.

  Stela – pomnik nagrobny, kamienna, ustawiona pionowo płyta z inskrypcją lub płaskorzeźbioną dekoracją o wysokości od kilkunastu centymetrów do kilku metrów.Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.

  Rodzaje płaskorzeźb[]

 • płaski (bas-relief) – płaskorzeźba wystaje nad powierzchnię mniej niż połową swej wypukłości
 • wypukły (haut-relief) – płaskorzeźba wystaje nad powierzchnię więcej niż połową swej grubości
 • wklęsły (wklęsłorzeźba) – płaszczyzna powierzchni wystaje powyżej wykonanej kompozycji.
 • technika łączna – płaszczyzna zostaje obrabiana w dwóch kierunkach płaszczyzny.
 • Techniki[]

  W zależności od techniki wykonania płaskorzeźby są:

  Anaglyptography (fr. gravure numismatique) - technika graficzna polegająca na takim odwzorowaniu medali na papierze, że dają wrażenie reliefu, używa się w niej pantografu.Panneau (fr. - płaszczyzna) – każda płaszczyzna dekoracyjna lub dekorowana o kształcie pola prostokątnego, utworzona w efekcie architektonicznego podziału płaszczyzny ściany.
 • rzeźbione
 • kute
 • odlewane
 • wykonywane chemigraficznie
 • Zobacz też[]

 • metopa
 • tympanon
 • medalion
 • panneau
 • panoplia
 • stela
 • anaglyptography
 • Bibliografia[]

 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 135. ISBN 83-85001-89-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Medalion – owalny lub okrągły element dekoracyjny umieszczany na fasadzie lub na ścianie wewnątrz pomieszczenia oraz na meblach. Wewnątrz medalionu znajdowała się płaskorzeźba lub obraz.
  Chemigrafia to chemiczna obróbka powierzchni niektórych metali. Powierzchnia trawionego metalu jest częściowo zakryta warstwą odporną na chemię używaną w czasie trawienia i dzięki temu uzyskuje się odpowiedni relief. Technika ta pozwala na trawienie powierzchni metalowych ażurowo, jak i trawień matryc lub patryc mających zastosowanie np. w poligrafii. Ze względu na rodzaj wytrawianego metalu można mówić o cynkografii, chemigrafii magnezowej, chemigrafii miedzianej. Warstwę maskującą powierzchnię metalowej płyty można usuwać/nakładać mechanicznie lub można posłużyć metodami fotograficznymi i wówczas mamy do czynienia z fotochemigrafią. Obróbka chemigraficzna jest analogiczna do obróbki w fotochemigrafii, z tą różnicą, że masę dla powierzchni metalowj płyty nie uzyskuje się metodami fotograficznymi (zob. fotochemigrafia).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.