• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rektoskopia

  Przeczytaj także...
  Krwotok (łac. haemorrhagia) – silne krwawienie, gwałtowna utrata krwi w jej pełnym składzie na skutek choroby (na przykład gorączki krwotocznej) lub urazu naczyń krwionośnych.Odbyt (łac. anus) – w anatomii końcowy otwór przewodu pokarmowego. Odbyt zamykany jest przez wieniec silnych mięśni tworzących zwieracz odbytu. Podstawową funkcją odbytu jest opróżnianie przewodu pokarmowego z kału w procesie defekacji.
  Zapalenie otrzewnej (łac. peritonitis) – proces chorobowy przebiegający w jamie otrzewnej wywołany najczęściej infekcją bakteryjną (w wyniku perforacji przewodu pokarmowego i rozsiewu flory bakteryjnej) aczkolwiek czasami do powstania zapalenia mogą przyczynić się czynniki chemiczne (np. krew, żółć, mocz, sok żołądkowy i trzustkowy). Bywa powikłaniem pooperacyjnym przy resekcji wyrostka robaczkowego, leczeniu interwencyjnym wrzodów żołądka lub dwunastnicy, itp.

  Rektoskopia należy do badań wziernikowych (endoskopowych) końcowego odcinka przewodu pokarmowego wykonywanych sztywnymi wziernikami.

  Zależnie od zakresu wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zastosowanego sprzętu rozróżnia się następujące badania endoskopowe:

 • anoskopia – wziernikowanie kanału odbytu i końcowego odcinka odbytnicy
 • rektoskopia – wziernikowanie całej odbytnicy
 • rektoromanoskopia – rektoskopia rozszerzona o badanie końcowego odcinka esicy
 • sigmoidoskopia – wziernikowanie końcowego odcinka jelita grubego z esicą włącznie
 • rektosigmoidoskopia – wziernikowanie odbytnicy i końcowego odcinka esicy
 • kolonoskopia – wziernikowanie całego jelita grubego
 • Przewód pokarmowy – fragment układu pokarmowego w postaci mięśniowej cewy podzielonej na odcinki o różnej budowie lub funkcjach.Endoskopia – ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie i w weterynarii, polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała).

  Wskazania[]

 • każde krwawienie z odbytu
 • ból w okolicy odbytu
 • zaburzenia rytmu wypróżnień
 • zmiana kształtu oddawanego stolca (stolce ołówkowate)
 • bezwiedne oddawanie stolca
 • obecność guzków w okolicy odbytu
 • uczucie bezproduktywnego parcia na stolec
 • podejrzenie endometriozy umiejscowionej w odbytnicy
 • Przeciwwskazania[]

 • megacolon toxicum
 • ostre zapalenie otrzewnej
 • podejrzenie perforacji jelita
 • podejrzenie zapalenia uchyłka jelita
 • brak współpracy z chorym
 • Przebieg badania[]

  Badanie wykonuje się w pozycji kolankowo-łokciowej. Pierwszym etapem jest oglądanie okolicy odbytu, następnie badanie per rectum i dopiero w dalszej kolejności wprowadzenie rektoskopu do światła odbytnicy. Obowiązuje powolne, pod kontrolą wzroku coraz głębsze wprowadzanie instrumentu, absolutnie nie wolno forsować siłowo napotykanych oporów (można usiłować rozszerzyć jelito poprzez wdmuchanie do wewnątrz światła jelita powietrza poprzez dołączoną do rektoskopu pompkę). W trakcie badania, zwykle po wprowadzeniu instrumentu do zagięcia prostniczo-kątniczego (głębokość około 13–15 cm) pojawia się ból, odczuwany przez badanego w dole brzucha, któremu zwykle towarzyszy odruchowe obkurczenie jelita, które może uniemożliwić dalsze badanie.

  Kolonoskopia – metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Polega ona na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą i przesłaniu obrazu na zewnątrz. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem, który jest zbudowany podobnie jak fiberoskop służący do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas kolonoskopii możliwe jest też pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badań histopatologicznych, a także wykonywanie drobnych zabiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów.Odbytnica (rectum z łac. rectum intestinum, jelito proste, prostnica, kiszka stolcowa) – końcowa część jelita grubego kręgowców; w niej gromadzi się kał przed jego wydaleniem przez odbyt. U większości kręgowców odbytnica tworzy tzw. kloakę, do której odprowadzany jest zarówno kał, jak mocz i gamety. U ssaków łożyskowych odbytnica jest oddzielona od ujścia układu moczowego i rozrodczego, w związku z czym gromadzi się w niej jedynie kał.

  Linki zewnętrzne[]

 • Artykuł w serwisie gastrologia.mp.pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Esica, okrężnica esowata (łac. sigmoideum) - część jelita grubego. Nazwa tego odcinka okrężnicy pochodzi od jej kształtu, przypominającego literę "S". Jest skierowana początkowo łukiem wypukłym ku stronie prawej, a następnie zakręca w dół przechodząc w odbytnicę. Esica ma czasem długą krezkę i ulega skrętowi. Skręt esicy jest jedną z postaci niedrożności jelit i jako taki może stanowić stan zagrożenia życia. Niedrożność jelit ze skręcenia (popularnie nazywana "skrętem kiszek", łac. ileus) polega na skręceniu się jelita dookoła osi długiej, powodującym jego zatkanie i dodatkowo uciśnięcie naczyń krwionośnych, co grozi niedokrwieniem, a następnie martwicą części jelita.
  Badanie przez odbytnicę, badanie proktologiczne (łac. per rectum, p.r.) – jedno z podstawowych badań lekarskich stosowanych w proktologii, ginekologii, urologii i innych specjalnościach lekarskich. Badanie wykonuje się palcem. Pacjent znajduje się najczęściej w pozycji łokciowo-kolanowej. Palec w trakcie badania dochodzi na głębokość ok. 7–8 cm – w okolicę fałdu Kohlrauscha.
  Endometrioza, gruczolistość zewnętrzna – Migracja błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Choroba dotyczy najczęściej kobiet w wieku rozrodczym.
  Ostre rozdęcie okrężnicy - powikłanie m.in. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (rozwija się u około 4% chorych) czy rzekomobłoniastego zapalenia jelit.
  Zapalenie uchyłków (łac. diverticulitis) – jedno z najczęstszych powikłań uchyłkowatości jelita grubego. Rozwija się u 10-25% chorych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.