• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rekombinaza Cre

  Przeczytaj także...
  Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.
  Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.

  Rekombinaza Cre - topoizomeraza typu I pochodząca z bakteriofaga P1, która katalizuje zlokalizowaną rekombinację cząsteczek DNA między sekwencjami zwanymi loxP. Sekwencja loxP ma długość 34 par zasad i składa się z dwóch odcinków o długości 13 pz o identycznej sekwencji ale odwrotnej orientacji, które otaczają rdzeń - asymetryczną sekwencję o długości 8 pz.

  Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS. Dotychczas poznano 2 typy wirusa:Rekombinacja genetyczna – proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy. Rekombinacja nie zwiększa puli genowej gatunku.

  W biologii molekularnej system Cre/loxP umożliwia ukierunkowane wycinanie fragmentów genomu. Do genomu organizmu należy wprowadzić gen kodujący rekombinazę Cre, a także umieścić elementy loxP w taki sposób, aby otaczały gen, który ma zostać usunięty. Kiedy komórka rozpocznie produkcję rekombinazy Cre, gen otoczony sekwencjami loxP zostanie wycięty. Dzięki umieszczeniu genu Cre pod kontrolą odpowiedniego promotora (np. tkankowo-specyficznego lub indukowalnego) można pozbawić organizm genu tylko w niektórych tkankach lub w odpowiedzi na określone czynniki.

  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku (a czasem tylko szczepu) bakterii. Mogą przybierać kształty złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne.

  Modyfikacje tego enzymu pozwoliły na uzyskanie między innymi rekombinazy Tre, dzięki której można usunąć wirus HIV z genomów zainfekowanych komórek w hodowlach tkankowych.

  Przypisy

 • Abremski K, Hoess R. Bacteriophage P1 site-specific recombination. Purification and properties of the Cre recombinase protein. J Biol Chem. 1984 Feb 10;259(3):1509-14. PMID 6319400
 • Hoess RH, Abremski K. Mechanism of strand cleavage and exchange in the Cre-lox site-specific recombination system. J Mol Biol. 1985 Feb 5;181(3):351-62. PMID 3856690
 • Guo F., Gopaul D.N., van Duyne G.D. Structure of Cre recombinase complexed with DNA in a site-specific recombination synapse. Nature 1997 Sep 4;389(6646);40-6. PMID 9288963
 • Gopaul D.N., Guo F., Van Duyne G.D. Structure of the Holliday junction intermediate in Cre-loxP site-specific recombination. EMBO J 1998 Jul 15;17(14);4175-87. PMID 9670032
 • Rekombinaza Tre - eksperymentalny enzym, zmutowana rekombinaza Cre, umożliwiająca selektywne wycięcie zintegrowanego genomu wirusa HIV z genomu zainfekowanych komórek. Dotychczas enzym wykazał swoją aktywność w liniach komórek HeLa, w warunkach laboratoryjnych w ciągu trzech miesięcy całkowicie usuwając zintegrowany wirus z hodowli. Odkrycie jest dziełem naukowców z Instytutu Heinrich Pette Wirologii Eksperymentalnej i Immunologii w Hamburgu oraz Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie.Topoizomerazy – grupa enzymów biorących udział w replikacji gdzie odpowiadają za stopień skręcenia podwójnej helisy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.