• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reklama telewizyjna

  Przeczytaj także...
  Demonstracja (łac. demonstratio - wskazanie, inaczej manifestacja) – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę.Film animowany – rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana grafika przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu (stąd też film animowany określany jest zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki). Mogą być również wykorzystywane techniki animacji poklatkowej zdjęć poklatkowych. Obecnie coraz czesciej stosowana jest grafika i animacja wspomagana komputerowo.
  Malarstwo rodzajowe (fr. peinture de genre) – odrębny gatunek malarski, który wyróżnia tematyka związana z życiem codziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą. W przeciwieństwie do portretu indywidualnego czy zbiorowego, w scenach rodzajowych bohaterami są zwykle anonimowe osoby, przedstawiane bez upiększeń i idealizacji, podczas wykonywania zwykłych czynności.

  Reklama telewizyjna (ang. television advertising) – prezentacja produktu, bądź usługi przy pomocy przekazu telewizyjnego, krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi. Prawdopodobnie pierwszą reklamą telewizyjną było umieszczenie marki BULOVA na wielkim zegarze przed głównym wydaniem wiadomości w Stanach Zjednoczonych. Można wyróżnić następujące elementy reklamy telewizyjnej:

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Spot telewizyjny (ang. spot = kropka) – krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie (przerywając je). Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów telewizji publicznych. Emisja spotów reklamowych w Polsce poprzedzana jest napisem Reklama. Aktualnie spoty telewizyjne stają się często wykorzystywanym narzędziem dla prowadzenia akcji reklamowych w Internecie, najczęściej jako "wyskakujące okienka".
 • demonstracja – ukazanie produktu w formie statycznej bądź dynamicznej w różnych kontekstach i przez porównanie z innymi produktami;
 • rekomendacja – dany produkt rekomendują najczęściej znane gwiazdy sportu, kina, muzyki, eksperci uznani w danej dziedzinie lub osoby anonimowe występujące jako zwykli eksperci i tak zwani zwykli ludzie;
 • humor- filmy reklamowe z akcentami humorystycznymi, w których uwaga widza jest kierowana na produkt, nie służy zaś rozrywce;
 • scenka rodzajowa z życia – ma na celu wywołanie u odbiorcy poczucia identyfikacji z określoną sytuacją;
 • styl życia – celem tego przekazu jest wywołanie u widza pragnienia przejęcia prezentowanego stylu życia np. pragnienia bycia bogatym;
 • animacja – reklama telewizyjna stworzona za pomocą techniki animacji, kierowana jest głównie do najmłodszych odbiorców;
 • irracjonalny powód – odbiorcom podaje tak zwany racjonalny powód, który ma uzasadnić dokonanie zakupu danego produktu;
 • emocje – w tych przekazach emocje mają istotny wpływ dla podjęcia decyzji zakupu.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wacław Smid : Encyklopedia promocji reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001
  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem telewizyjnym.Emocja (od łac. e movere, w ruchu) – stan znacznego poruszenia umysłu. Słowo to miało w historii wiele znaczeń przed-psychologicznych, i odnosiło się nie do stanu indywidualnego umysłu, ale najpierw do przemieszczania się (ludów, populacji), potem do prawie fizycznej agitacji (np. w przypadku burzy, an Emotion in the air, 1708). We współczesnym znaczeniu tego słowa, emocja implikuje aspekt działaniowy, reakcyjny, i nie jest równoznaczna z pasywnym uczuciem (ang., fr. passion, gr. πάσχω, zob. namiętność). Takie rozumienie emocji zwiazane jest z pracami Williama Jamesa (1890), Roberta Solomona i Antonio Damasio (1995).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Humor (słowo pochodzi z łaciny) – jedna z postaci komizmu, wyrażająca się w dostrzeganiu stron śmiesznych w ludziach, sytuacjach, zdarzeniach itp., traktowanych – w przeciwieństwie do satyry – z wyrozumiałością i pobłażliwością.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.